Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 958 55241197 544283 834-1 163 553-213 61867 694949 734-17 365890 43223 165-211 91239 702---
Peňažné finančné inštitúcie1 453 307042 13980 615-639 529-36 53223 766472 673-092 57822 942-39 2583 275---
Finančné inštitúcie iné ako PFI76 67005 5741 217-0-2627 42223 529-00--37 5531 113---
Nefinančné spoločnosti246 37103 41813 238-38 814-25 6598 792121 652-023 969--7 3193 510---
Centrálna vláda 2)2 122 61341146 085186 790-440 386-145 80426 555327 107-17 365773 881223-127 11931 299---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)59 59103281 974-44 824-5 3611 1594 773-04--663505---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom242 1222433 17419 194-31 795-12 5476 772118 836-80741 9439-2 3164 729---
Peňažné finančné inštitúcie115 90908323 416-16 781-4434 58685 925-00--9083 018---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 3680518564-0-70220-00--1 095100---
Nefinančné spoločnosti30 3850551 427-5 007-8981 13521 481-020--184178---
Centrálna vláda 2)91 1442431 76913 091-8 921-10 8531 00111 339-80741 9239-91 422---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 3160-696-1 086-2832891-00--12012---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom14 061-54421 242-10 546-3 962124-6 691--884 4008-2294---
Peňažné finančné inštitúcie-7 520048373-3 352--733-84-9 571-00---537-503---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-4530-329-57-0--1-129-433-00--4924---
Nefinančné spoločnosti228055-99--611--407-1501 443-0-6---3639---
Centrálna vláda 2)20 968-52331 393-7 097-5 0414841 848--884 4068-4542---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8370--68-708-62322-00--9812---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom610 71820411 24059 366-15 305-75 25824 684195 853-0211 2858 062-1 4948 171---
Peňažné finančné inštitúcie180 6570896 540-7 203-5 40018 098134 102-008 062-167996---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 99304 345982-0-000-00--57492---
Nefinančné spoločnosti48 7020-1 156-6 592-10 3782 38326 976-00--705512---
Centrálna vláda 2)373 0502046 80649 617-1 119-58 7374 14034 775-0211 2850-06 571---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 3160-1 071-391-743630-00--480---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom180 7742431 56316 019-6 615-7 7366 338107 154-030 8790-3444 126---
Peňažné finančné inštitúcie91 7450442 031-1 608-34 52480 500-00--672 968---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1970485562-0-000-00--9357---
Nefinančné spoločnosti29 2610-1 427-5 007-8981 12720 476-00--184142---
Centrálna vláda 2)57 7022431 03411 334-0-6 6576616 178-030 8790-0959---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8690-665-0-178260-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-8 547-5-274750--158-2 86097-10 940-0-5420--30-310---
Peňažné finančné inštitúcie-10 9300-34159-108--222-73-10 354-00--4-518---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-2130-181-53-0-000-00--147---
Nefinančné spoločnosti5490-122--200--356-27961-00---2675---
Centrálna vláda 2)2 239-5-59586-0-3 481195-1 547-0-5420-0125---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1930--64--66--4320-00---220---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 347 83420886 304224 468-1 148 248-138 36043 010753 881-17 365679 14615 103-210 41831 531---
Peňažné finančné inštitúcie1 272 650042 05074 075-632 326-31 1325 668338 571-092 57814 880-39 0912 279---
Finančné inštitúcie iné ako PFI70 67701 229235-0-2627 42223 529-00--36 9791 020---
Nefinančné spoločnosti197 66903 41812 082-32 222-15 2816 40994 676-023 969--6 6142 998---
Centrálna vláda 2)1 749 56320739 279137 173-439 267-87 06722 415292 332-17 365562 596223-127 11924 728---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)57 2750328903-44 433-4 6181 0964 773-04--615505---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom61 34801 6113 175-25 180-4 81143411 682-80711 0649-1 972603---
Peňažné finančné inštitúcie24 16407881 385-15 173-440625 425-00--84150---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1710332-0-70220-00--1 00242---
Nefinančné spoločnosti1 1240550-0-081 005-020--036---
Centrálna vláda 2)33 44207351 757-8 921-4 1963405 161-80711 0449-9463---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 4470-31-1 086-105291-00--12012---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom22 6080716492-10 704-1 102274 249--884 9428-52404---
Peňažné finančné inštitúcie3 4100517-86-3 244--511-11783-00---54115---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-2400-148-4-0--1-129-433-00--478-4---
Nefinančné spoločnosti-321055-221--411--51-123482-0-6---10-36---
Centrálna vláda 2)18 7290292807-7 097-1 5602893 395--884 9488-4417---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 0300--4-774-105122-00--12012---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt