Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 943 67141697 103282 592-1 153 010-209 64467 378956 530-17 453884 80423 555-212 05939 543---
Peňažné finančné inštitúcie1 460 366041 65780 542-636 178-37 26523 850482 326-091 63523 340-39 7953 778---
Finančné inštitúcie iné ako PFI77 21105 9041 273-0-2647 55123 964-00--37 1461 109---
Nefinančné spoločnosti246 39103 36313 338-39 426-26 0648 942120 221-024 204--7 3633 471---
Centrálna vláda 2)2 100 94841545 851185 396-433 289-140 75325 879325 268-17 453768 961215-127 19130 692---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)58 75503282 043-44 117-5 2981 1564 751-04--564493---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom231 5242313 11520 845-33 297-8 9537 115108 704-81136 3879-3 4948 793---
Peňažné finančné inštitúcie113 83308453 172-18 308-2904 62978 664-00--6717 254---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 0340544615-0-02015-00--1 80535---
Nefinančné spoločnosti26 0550461 176-4 930-4981 13617 586-02--309372---
Centrálna vláda 2)86 0722311 68015 058-8 607-8 1231 18812 378-81136 3859-7001 133---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 5300-824-1 452-4214261-00--90---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom21 41220616-642-13 638-3 6871 103-1 408--2291 3938-2 351896---
Peňažné finančné inštitúcie6 1600405-439-8 658--230473-3 686-00--593386---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9410-5-42-0-0-31-82-00--1 08121---
Nefinančné spoločnosti-1 374046-121--866--432-1991 066-0-1 165--50247---
Centrálna vláda 2)15 01020170104-4 931-4 4168531 279--2292 5588-678242---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6760--144-915--67715-00---500---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom619 66920811 51358 616-15 465-72 39724 587206 793-0211 7718 522-1 5248 481---
Peňažné finančné inštitúcie192 04601236 381-7 095-5 62218 170144 456-008 522-1631 514---
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 20504 5261 034-0-000-00--56085---
Nefinančné spoločnosti48 1540-1 035-6 793-10 7332 41026 015-00--731437---
Centrálna vláda 2)370 7552086 86449 031-1 119-55 2563 94636 322-0211 7710-06 446---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 5100-1 135-458-786610-00--700---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom173 0112081 56917 657-6 013-6 5616 29197 269-029 1800-2638 208---
Peňažné finančné inštitúcie89 3150531 415-1 107-44 54374 937-00--657 191---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1600488615-0-000-00--4710---
Nefinančné spoločnosti25 0290-1 026-4 906-4981 07317 169-00--142215---
Centrálna vláda 2)56 5362081 02813 813-0-6 0175435 163-029 1800-0792---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9710-788-0-421320-00--90---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-6 289-3110-44--678-1 460656-6 523-0-1 4720--138340---
Peňažné finančné inštitúcie-1 71501-329-243--402485-2 023-00---12322---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-3180-60-40-0-000-00---2180---
Nefinančné spoločnosti-30--98--870--406-1671 284-00--142112---
Centrálna vláda 2)-3 967-3169564-0-2 314336-5 784-0-1 4720-0-94---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-2860--141--51--4620-00---500---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 324 00220885 590223 976-1 137 545-137 24742 791749 737-17 453673 03315 033-210 53531 062---
Peňažné finančné inštitúcie1 268 320041 53474 161-629 083-31 6435 680337 870-091 63514 818-39 6322 265---
Finančné inštitúcie iné ako PFI71 00601 378239-0-2647 55123 964-00--36 5861 024---
Nefinančné spoločnosti198 23803 36312 303-32 633-15 3316 53294 206-024 204--6 6323 034---
Centrálna vláda 2)1 730 19320738 987136 365-432 170-85 49721 933288 946-17 453557 190215-127 19124 246---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)56 2450328908-43 659-4 5121 0954 751-04--494493---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom58 513231 5463 188-27 284-2 39282411 435-8117 2089-3 231586---
Peňažné finančné inštitúcie24 51807921 757-17 201-286863 727-00--60663---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 8740560-0-02015-00--1 75825---
Nefinančné spoločnosti1 026046150-24-063417-02--167157---
Centrálna vláda 2)29 536236521 245-8 607-2 1066457 215-8117 2069-700341---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 5590-36-1 452-01061-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom27 70123506-598-14 316-2 2274475 115--2292 8648-2 489556---
Peňažné finančné inštitúcie7 8740404-110-8 415-172-12-1 663-00--60563---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 259055-2-0-0-31-82-00--1 29921---
Nefinančné spoločnosti-1 371046-23-4--26-32-218-0-1 165---92135---
Centrálna vláda 2)18 977231-460-4 931-2 1025177 063--2294 0298-678337---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9620--3-966--21515-00--00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt