Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 919 28639696 480283 233-1 139 370-206 21666 086957 688-17 682880 42523 532-209 90738 666---
Peňažné finančné inštitúcie1 453 049041 25180 981-627 519-37 49623 376485 918-090 59023 324-39 2023 393---
Finančné inštitúcie iné ako PFI76 44905 9101 314-0-2647 58124 039-00--36 2531 088---
Nefinančné spoločnosti246 83703 31713 459-40 291-26 5089 106119 021-024 584--7 3273 224---
Centrálna vláda 2)2 084 86939645 681185 291-428 359-136 57124 875323 975-17 682765 247208-126 51130 469---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)58 08203212 188-43 201-5 3771 1484 735-04--614493---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom275 2712124 83920 407-33 285-14 1726 474141 119-82242 09210-6 0156 036---
Peňažné finančné inštitúcie122 74908882 759-17 876-4004 44991 124-00--9624 291---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 04401 554642-0-810259-00--47037---
Nefinančné spoločnosti31 42701171 285-5 957-1 3101 28819 892-0934--459185---
Centrálna vláda 2)114 4982122 28014 961-7 719-11 57770229 623-82241 15810-4 1241 522---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 5530-760-1 733-80435221-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom61 15543 334-470-17 989-8 497-93923 732--2645 6236-3 902-255---
Peňažné finančné inštitúcie20 8960560-544-9 551-19-1 03711 266-00--875206---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 96801 55431-0-75-121179-00--23911---
Nefinančné spoločnosti-411011757-140--104-32-1 028-0196--141103---
Centrálna vláda 2)36 28731 103-260-6 847-7 92425513 161--2645 4296-2 661-574---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 4140-246-1 451-583-4154-0-2---14-1---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom625 92721211 40358 660-16 142-70 93723 928213 316-0213 1248 614-1 6628 141---
Peňažné finančné inštitúcie193 85201216 710-6 852-6 02417 685146 479-008 614-1751 192---
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 52404 5871 074-0-000-00--77885---
Nefinančné spoločnosti48 1550-1 133-7 662-11 1392 57624 731-00--589325---
Centrálna vláda 2)374 6012126 69548 466-1 119-52 9423 60942 106-0213 1240-06 540---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 7960-1 277-509-832580-00--1200---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom185 0562122 10117 205-7 091-5 3245 976110 410-030 9870-3575 605---
Peňažné finančné inštitúcie97 0080581 537-1 124-484 42185 536-00--704 214---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 83101 027639-0-000-00--15510---
Nefinančné spoločnosti27 4860-1 232-5 957-6721 20218 147-00--132144---
Centrálna vláda 2)57 8652121 01613 143-0-4 4373186 727-030 9870-01 237---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8660-654-10-167350-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 16331 267-159-629-44-1 1882 101-0-3650-2-168---
Peňažné finančné inštitúcie11 003048-201-493--221-1 05511 825-00---16130---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 09801 02728-0-000-00--45-2---
Nefinančné spoločnosti-2 7920-4-152--652-25-2 334-00---1376---
Centrálna vláda 2)-7 3703192-229-0-907-113-7 390-0-3650-0-371---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2240-239--16-1050-00---140---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 293 35918485 077224 573-1 123 228-135 27942 158744 372-17 682667 30214 918-208 24530 525---
Peňažné finančné inštitúcie1 259 198041 13074 271-620 667-31 4725 691339 439-090 59014 710-39 0272 201---
Finančné inštitúcie iné ako PFI69 92501 323240-0-2647 58124 039-00--35 4751 003---
Nefinančné spoločnosti198 68303 31712 326-32 629-15 3696 53094 290-024 584--6 7382 899---
Centrálna vláda 2)1 710 26818438 986136 825-427 240-83 62921 266281 869-17 682552 124208-126 51123 928---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)55 2860321911-42 692-4 5451 0904 735-04--494493---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom90 21402 7383 202-26 194-8 84849830 709-82211 10410-5 658431---
Peňažné finančné inštitúcie25 74108301 222-16 752-352285 588-00--89277---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 21305273-0-810259-00--31527---
Nefinančné spoločnosti3 940011753-0-638861 745-0934--32741---
Centrálna vláda 2)56 63301 2641 818-7 719-7 14038422 896-82210 17010-4 124285---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 6870-106-1 723-6370221-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom58 99202 067-311-17 360-8 45324921 631--2645 9886-3 900-87---
Peňažné finančné inštitúcie9 8940512-343-9 058-24018-559-00--89177---
Finančné inštitúcie iné ako PFI87105273-0-75-121179-00--19414---
Nefinančné spoločnosti2 381011753--12-548-71 306-0196--15427---
Centrálna vláda 2)43 6570911-31-6 847-7 01736820 551--2645 7946-2 661-203---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 1900-7-1 467-573-9154-0-2--0-1---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt