Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 855 68939293 138283 702-1 121 379-197 17666 905933 706-17 947874 04322 810-206 05438 829---
Peňažné finančné inštitúcie1 430 384040 69181 525-617 967-37 47724 413474 526-089 67822 608-38 3273 172---
Finančné inštitúcie iné ako PFI74 51104 3561 283-0-1887 70323 848-00--36 0441 089---
Nefinančné spoločnosti247 14603 20013 402-40 151-26 5779 138120 014-024 348--7 1953 121---
Centrálna vláda 2)2 048 02339244 578185 551-421 512-128 17124 499310 740-17 947760 011202-123 86030 953---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)55 62403131 941-41 749-4 7631 1524 578-06--628494---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom243 8062343 24019 515-33 342-12 0469 364122 852-83436 6858-2 5283 391---
Peňažné finančné inštitúcie114 45608943 423-15 726-5935 57386 431-00--862954---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 6040520663-0-080207-00--1 004130---
Nefinančné spoločnosti33 05801081 602-5 884-1 1472 07021 595-0243--191218---
Centrálna vláda 2)91 4382341 71813 203-10 692-10 0031 52614 467-83436 4428-4652 080---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 2500-624-1 040-303115152-00--610---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom29 65026-171 362-12 202-7 4962 168-1 000-4324 1097-1 6861 205---
Peňažné finančné inštitúcie4940801-61-4 509--27566-5 623-00--801-472---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1650-937113-0--623-94-00--66471---
Nefinančné spoločnosti-2310108282--394--166465-683-049--8919---
Centrálna vláda 2)28 8502611989-7 712-7 5201 1265 281-4324 0607-1351 577---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7030-39-375-175-12119-00---310---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom623 20020810 13658 817-15 512-70 89325 115211 215-0213 5138 030-1 6608 309---
Peňažné finančné inštitúcie182 2650736 911-6 359-6 24518 740134 654-008 030-1911 062---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 42503 5601 045-0-000-00--73387---
Nefinančné spoločnosti50 9460-1 129-7 510-11 7912 60127 065-00--602248---
Centrálna vláda 2)381 9932086 50348 695-1 119-52 0353 72149 496-0213 5130-06 912---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 5700-1 037-524-822530-00--1340---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom178 9722081 50015 917-6 843-6 5837 588106 947-031 2460-2852 063---
Peňažné finančné inštitúcie87 7130352 159-966-05 54078 107-00--76830---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 2770492662-0-000-00--4875---
Nefinančné spoločnosti31 0610-1 310-5 877-9831 54321 100-00--15593---
Centrálna vláda 2)58 13020897311 192-0-5 5084067 740-031 2460-01 066---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7910-594-0-92990-00--60---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-7 1980-9151 618--1 770-2 560837-9 981-02590-10094---
Peňažné finančné inštitúcie-8 033034286-57--352676-8 187-00--16-563---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-2520-359116-0-000-00---3425---
Nefinančné spoločnosti-1 1460--10--401--82163-1 004-00--12167---
Centrálna vláda 2)2 2710-5901 174--1 390-3 02518-790-02590-0566---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-380-52--36--31-200-00---30---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 232 48918483 002224 885-1 105 867-126 28341 790722 491-17 947660 53014 780-204 39430 520---
Peňažné finančné inštitúcie1 248 119040 61874 614-611 608-31 2325 673339 872-089 67814 578-38 1362 111---
Finančné inštitúcie iné ako PFI69 0860796238-0-1887 70323 848-00--35 3111 002---
Nefinančné spoločnosti196 20003 20012 273-32 641-14 7866 53792 949-024 348--6 5932 873---
Centrálna vláda 2)1 666 03018438 075136 856-420 393-76 13620 778261 244-17 947546 498202-123 86024 041---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)53 0540313904-41 225-3 9411 0994 578-06--494494---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom64 833261 7403 598-26 499-5 4631 77615 905-8345 4408-2 2431 327---
Peňažné finančné inštitúcie26 74308591 264-14 760-593338 324-00--786124---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 3270281-0-080207-00--95655---
Nefinančné spoločnosti1 9970108292-7-164527495-0243--36125---
Centrálna vláda 2)33 308267452 011-10 692-4 4951 1206 727-8345 1978-4651 014---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 4590-30-1 040-21116152-00--010---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom36 84926898-256-13 972-4 9361 3318 981-4323 8507-1 5861 111---
Peňažné finančné inštitúcie8 5270767-347-4 452-325-1102 564-00--78591---
Finančné inštitúcie iné ako PFI870-578-3-0--623-94-00--69847---
Nefinančné spoločnosti9150108292-7--84302321-049---32-48---
Centrálna vláda 2)26 57926601-185-9 102-4 4951 1086 071-4323 8017-1351 011---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7410--13-411-2068119-00--010---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt