Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 825 51436693 160282 339-1 109 177-189 95364 835934 686-17 515868 80523 139-204 35437 552---
Peňažné finančné inštitúcie1 429 150039 88981 586-613 458-37 50423 847480 134-088 61722 944-37 5263 645---
Finančné inštitúcie iné ako PFI74 65105 2921 169-0-1947 68023 942-00--35 3611 014---
Nefinančné spoločnosti246 96003 09313 120-40 546-26 7618 672120 692-023 869--7 1023 106---
Centrálna vláda 2)2 019 81436644 568184 562-413 800-120 89323 471305 459-17 515756 313195-123 73429 304---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)54 93903181 902-41 373-4 6011 1654 459-06--631484---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom235 1442084 19319 321-31 239-12 1197 495115 693-81440 23610-8233 200---
Peňažné finančné inštitúcie101 96408593 660-14 482-2624 62975 810-00--2881 975---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 7120702610-0-0990-00--27922---
Nefinančné spoločnosti31 4560521 489-4 862-1 1211 72321 786-039--242142---
Centrálna vláda 2)98 2852082 58012 783-11 276-10 53993918 082-81440 19710-61 058---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 7260-779-619-19710515-00--92---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom32 643293 2791 161-15 101--604786 042-1326 9247--680259---
Peňažné finančné inštitúcie2 5020844-208-5 843--281-193-3 371-00---1352---
Finančné inštitúcie iné ako PFI350392-29-0-0-149-145-00---439---
Nefinančné spoločnosti213029-67--119--4404512-0-793--19457---
Centrálna vláda 2)29 432292 0141 541-8 971-1383729 047-1327 7177--695188---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4610--76-406-8744-1-00---12---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom630 88520811 05057 199-17 283-68 33324 278221 196-0213 2908 481-1 5608 215---
Peňažné finančné inštitúcie190 7480386 625-6 302-6 59718 064142 841-008 481-1751 625---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 67603 918929-0-000-00--76762---
Nefinančné spoločnosti52 0950-1 139-7 912-11 8732 43928 069-00--481182---
Centrálna vláda 2)379 7582087 09447 521-2 509-49 0103 70250 286-0213 2900-06 346---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 6080-985-560-853730-00--1370---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom173 5242082 32116 870-6 423-5 7036 062100 796-032 1920-2752 882---
Peňažné finančné inštitúcie79 5970162 094-1 475-04 51669 476-00--701 950---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 2320509610-0-000-00--1130---
Nefinančné spoločnosti28 4350-1 399-4 828-9891 17119 871-00--8394---
Centrálna vláda 2)63 2742081 79612 016-0-4 64533811 449-032 1920-0838---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9860-751-120-69370-00--90---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-1 625291 9961 568-631--2 510-461-4 482-01 5490-5925---
Peňažné finančné inštitúcie-5 9780116-689--334-260-6 017-00---58-15---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2490199-21-0-000-00--710---
Nefinančné spoločnosti-1 0300--45--152-51-84-915-00--4768---
Centrálna vláda 2)5 179291 7961 695-0--2 188-942 450-01 5490-0-28---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-460--77-94--39-230-00---10---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 194 62915882 110225 140-1 091 894-121 62040 557713 490-17 515655 51414 658-202 79429 337---
Peňažné finančné inštitúcie1 238 402039 85174 961-607 156-30 9075 783337 293-088 61714 463-37 3512 020---
Finančné inštitúcie iné ako PFI68 97501 374240-0-1947 68023 942-00--34 594951---
Nefinančné spoločnosti194 86603 09311 981-32 634-14 8886 23392 623-023 869--6 6212 924---
Centrálna vláda 2)1 640 05515837 474137 041-411 291-71 88319 769255 173-17 515543 023195-123 73422 958---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)52 3310318917-40 813-3 7481 0924 459-06--494484---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom61 62001 8722 451-24 816-6 4161 43314 897-8148 04410-548319---
Peňažné finančné inštitúcie22 36808431 566-13 007-2621136 334-00--21825---
Finančné inštitúcie iné ako PFI48001930-0-0990-00--16622---
Nefinančné spoločnosti3 02105290-34-1325521 915-039--15948---
Centrálna vláda 2)35 0100784767-11 276-5 8946016 633-8148 00510-6220---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7400-28-499-1286815-00--02---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom34 26801 283-407-14 470-2 45093910 524-1325 3757--739234---
Peňažné finančné inštitúcie8 4790843-224-5 154-53672 646-00---7717---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-2140193-8-0-0-149-145-00---1149---
Nefinančné spoločnosti1 243029-22-33--554881 427-0-793--147-11---
Centrálna vláda 2)24 2530218-154-8 971-2 3264666 597-1326 1687--695216---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5070-1-312-12667-1-00--02---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt