Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 792 86533789 872281 181-1 094 076-189 45764 523928 615-17 382862 09523 327-205 07737 260---
Peňažné finančné inštitúcie1 426 122039 04581 795-607 616-37 78524 039483 476-088 04223 138-37 6613 525---
Finančné inštitúcie iné ako PFI74 77104 9011 198-0-1957 82924 087-00--35 4391 122---
Nefinančné spoločnosti246 81803 06413 187-40 665-26 7298 269120 180-024 765--6 9113 048---
Centrálna vláda 2)1 990 71233742 553183 022-404 829-120 26023 266296 412-17 382749 281189-124 43429 083---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)54 44203091 979-40 966-4 4881 1204 460-06--632481---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom267 1751793 37119 646-29 597-14 7336 787135 902-80843 6349-6 7445 944---
Peňažné finančné inštitúcie115 60807792 883-14 408-2614 59987 143-00--8404 695---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 9340649604-0-30500-00--1 56932---
Nefinančné spoločnosti36 8540761 501-6 005-1 3121 23126 456-035--16078---
Centrálna vláda 2)110 5001791 86714 186-8 601-13 02780422 303-80843 5999-4 1581 139---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 2790-472-583-1031030-00--180---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom30 577-291 067-1 822-6 870-4 8518215 869-3608 1026-4 817-364---
Peňažné finančné inštitúcie-1 1140371-703-526--287729-2 474-00--465259---
Finančné inštitúcie iné ako PFI8320415-15-0-7-129-123-00--692-15---
Nefinančné spoločnosti3 137020-23-315-55803 150-0-522--1250---
Centrálna vláda 2)28 160-29261-1 087-6 285-5 0861495 501-3608 6246-3 633-658---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-4380-6--256--10-8-185-00--160---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom632 8911799 05555 634-16 652-70 84424 739225 678-0211 8128 786-1 5018 190---
Peňažné finančné inštitúcie197 0320376 610-5 614-6 93118 323148 858-008 786-2331 640---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 42803 720950-0-000-00--69662---
Nefinančné spoločnosti53 1260-1 184-8 064-11 8232 52428 984-00--434113---
Centrálna vláda 2)374 6491795 29845 827-2 509-51 1973 79647 836-0211 8120-06 374---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 6550-1 063-465-893960-00--1380---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom198 2101791 46416 305-7 089-7 0846 310118 451-035 8940-3015 312---
Peňažné finančné inštitúcie91 2840161 704-1 123-824 58179 023-00--934 662---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 0520428577-0-000-00--3512---
Nefinančné spoločnosti32 2620-1 501-5 966-8961 14622 518-00--16075---
Centrálna vláda 2)73 0031791 02012 107-0-6 01549516 910-035 8940-0563---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6080-416-0-91880-00--130---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-326-29-137-1 431--901--2 4608062 727-02 0650--68-927---
Peňažné finančné inštitúcie-2 0940-22-194-353--283734-2 935-00--1252---
Finančné inštitúcie iné ako PFI440194-33-0-000-00---105-12---
Nefinančné spoločnosti-400-26-279--29350-188-00--2561---
Centrálna vláda 2)1 923-29-309-1 231--1 405--1 863435 850-02 0650-0-1 228---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1580-1--128--21-210-00--110---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 159 97515880 817225 547-1 077 424-118 61339 784702 937-17 382650 28314 541-203 57629 071---
Peňažné finančné inštitúcie1 229 090039 00875 185-602 002-30 8545 716334 618-088 04214 352-37 4281 885---
Finančné inštitúcie iné ako PFI69 34301 181248-0-1957 82924 087-00--34 7431 060---
Nefinančné spoločnosti193 69203 06412 003-32 601-14 9065 74591 196-024 765--6 4772 935---
Centrálna vláda 2)1 616 06215837 255137 195-402 320-69 06319 470248 576-17 382537 470189-124 43422 709---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)51 7870309916-40 501-3 5951 0244 460-06--494481---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom68 96501 9073 341-22 508-7 64947717 451-8087 7409-6 443632---
Peňažné finančné inštitúcie24 32307631 179-13 285-179188 120-00--74732---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 882022127-0-30500-00--1 53420---
Nefinančné spoločnosti4 5920760-39-416853 938-035--03---
Centrálna vláda 2)37 49708472 079-8 601-7 0123095 393-8087 7059-4 158576---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6710-56-583-12150-00--50---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom30 90301 204-391-7 771-7 311153 142-3606 0376-4 885563---
Peňažné finančné inštitúcie9800393-509-173--4-5461-00--4647---
Finančné inštitúcie iné ako PFI788022118-0-7-129-123-00--797-2---
Nefinančné spoločnosti3 178020-49-36-348303 338-0-522---13-11---
Centrálna vláda 2)26 2370570144-7 690-6 949106-349-3606 5596-3 633569---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-2800-5--128-1113-185-00--50---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt