Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 763 48536688 796283 004-1 087 204-184 42764 326922 737-17 022854 73823 433-200 14837 649---
Peňažné finančné inštitúcie1 426 283038 67482 499-607 090-38 07123 311485 938-087 10823 251-37 1963 145---
Finančné inštitúcie iné ako PFI73 97504 4851 213-0-1887 95724 211-00--34 6631 258---
Nefinančné spoločnosti243 61103 04413 210-40 348-26 6638 266117 032-025 163--6 8862 999---
Centrálna vláda 2)1 964 75636642 293184 109-398 544-115 01623 664290 911-17 022742 462182-120 78729 766---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)54 86103001 973-41 222-4 4891 1284 645-06--617481---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom270 9373493 40318 615-37 610-8 7558 211140 257-79145 4269-2 1315 729---
Peňažné finančné inštitúcie130 83809683 064-21 633-5074 55695 091-00--9264 093---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 8680560545-0-033686-00--95985---
Nefinančné spoločnosti35 4820971 429-5 598-1 0411 58325 556-026--9755---
Centrálna vláda 2)99 8523491 77812 941-9 730-6 7971 87518 924-79145 4009-1111 496---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 8980-636-649-4101640-00--390---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom45 4861411 556650-14 595--2 3083 41319 366-1499 9626--916-988---
Peňažné finančné inštitúcie14 8960610-200-7 276--4552 2226 173-00---251-479---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 631051144-0--1-67648-00--501-4---
Nefinančné spoločnosti2 211097-48--28--497-3403 123-0-136--2911---
Centrálna vláda 2)26 622141338915-7 462--1 6331 5519 471-14910 0986--1 220-515---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1260--61--115-27847-49-00--260---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom633 5312089 19157 064-17 551-73 30423 931222 951-0209 9298 924-1 5699 117---
Peňažné finančné inštitúcie199 2640596 804-5 261-7 21417 589151 793-008 924-2321 388---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 38403 525983-0-000-00--80175---
Nefinančné spoločnosti53 1630-1 158-7 784-12 1162 47229 172-00--40952---
Centrálna vláda 2)372 9072085 60747 057-3 913-53 0603 75341 986-0209 9290-07 602---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 8130-1 062-593-9141170-00--1270---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom196 3393471 37515 000-7 445-4 0186 530120 825-035 6360-3455 165---
Peňažné finančné inštitúcie100 6800291 749-1 992-2464 47988 080-00--934 012---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 2270444542-0-000-00--16675---
Nefinančné spoločnosti32 7010-1 407-5 440-9931 43723 306-00--7444---
Centrálna vláda 2)60 87634790210 695-0-2 6105609 439-035 6360-01 034---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8550-607-13-169540-00--120---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom10 9841398371 297-830--5 3822 4049 848-01 8830-95-828---
Peňažné finančné inštitúcie7 792014-42-1 049-2462 2224 829-00--21-547---
Finančné inštitúcie iné ako PFI570039541-0-000-00--5975---
Nefinančné spoločnosti1 5060-4-325--238-1301 512-00--1617---
Centrálna vláda 2)1 6811394281 346-0--5 4333233 507-01 8830-0-373---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-5650--52--544-43-110-00---10---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 129 95415879 605225 940-1 069 653-111 12340 395699 786-17 022644 80914 509-198 57928 532---
Peňažné finančné inštitúcie1 227 019038 61575 695-601 829-30 8575 722334 145-087 10814 327-36 9641 757---
Finančné inštitúcie iné ako PFI68 5910960230-0-1887 95724 211-00--33 8621 183---
Nefinančné spoločnosti190 44703 04412 052-32 564-14 5475 79487 860-025 163--6 4772 946---
Centrálna vláda 2)1 591 84915836 686137 052-394 631-61 95619 911248 925-17 022532 533182-120 78722 164---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)52 0480300911-40 629-3 5751 0114 645-06--490481---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom74 59922 0283 615-30 165-4 7371 68119 432-7919 7919-1 786563---
Peňažné finančné inštitúcie30 15809391 315-19 641-261777 011-00--83381---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 64101163-0-033686-00--79310---
Nefinančné spoločnosti2 78009722-158-481462 250-026--2310---
Centrálna vláda 2)38 97628762 246-9 730-4 1871 3159 485-7919 7659-111462---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 0430-29-636-2411100-00--270---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom34 5022719-647-13 765-3 0741 0099 518-1498 0796--1 011-160---
Peňažné finančné inštitúcie7 1030596-158-6 227--70101 344-00---27267---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 06201163-0--1-67648-00--442-79---
Nefinančné spoločnosti705097-52--353--259-2101 611-0-136--13-6---
Centrálna vláda 2)24 9412-90-431-7 462-3 8001 2285 964-1498 2156--1 220-142---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6910--9-429-23558-49-00--270---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt