Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 715 49622687 226282 353-1 072 611-186 76060 896903 419-16 873842 71622 950-201 10938 583---
Peňažné finančné inštitúcie1 409 783038 06282 699-599 814-38 52721 089479 637-086 11722 774-37 4473 617---
Finančné inštitúcie iné ako PFI72 37903 9711 170-0-1888 02423 559-00--34 1971 270---
Nefinančné spoločnosti241 56102 94713 256-40 377-27 1648 618114 137-025 213--6 8622 988---
Centrálna vláda 2)1 937 04522641 955183 194-391 082-116 66922 084281 392-16 873731 380176-122 01330 228---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)54 72802912 034-41 338-4 2121 0814 694-06--591481---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom272 661693 53218 318-33 639-12 4206 922131 672-78448 9609-7 7368 668---
Peňažné finančné inštitúcie124 39508812 846-16 350-5133 94292 127-00--6577 079---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 2820554587-0-042152-00--1 88860---
Nefinančné spoločnosti34 77202131 423-6 541-1 3321 44423 663-012--1358---
Centrálna vláda 2)107 982691 88412 738-9 710-10 3411 39215 616-78448 9489-5 0391 521---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 2290-724-1 038-234102114-00--170---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom52 501692 2981 477-15 112-1 97780717 476-417 3366-6 354-383---
Peňažné finančné inštitúcie17 6610704222-7 621-401509 808-00--51-1 196---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 000049413-0-0-66-213-00--1 73636---
Nefinančné spoločnosti2 429021396-111-171-2892 313-0-201--21-7---
Centrálna vláda 2)29 328698871 016-6 649-1 3121 0825 478-417 5376-4 537783---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 0830-130-731-933090-00--90---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom622 083698 35355 767-16 722-78 68821 531213 103-0207 9448 556-1 4749 945---
Peňažné finančné inštitúcie191 1050446 846-4 212-6 96915 368146 964-008 556-2111 935---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 81503 130943-0-000-00--7420---
Nefinančné spoločnosti51 6590-1 153-7 459-12 3552 60327 660-00--39336---
Centrálna vláda 2)371 125695 17945 711-3 913-58 4933 43138 479-0207 9440-07 975---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 3800-1 114-1 138-8711290-00--1280---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom195 824691 38014 862-7 968-8 2216 082113 838-035 2400-3277 906---
Peňažné finančné inštitúcie96 5350211 764-964-1463 84282 710-00--847 004---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1810465587-0-000-00--1290---
Nefinančné spoločnosti32 1340-1 334-6 250-1 1851 36521 903-00--970---
Centrálna vláda 2)64 9036989410 546-537-6 7528079 225-035 2400-0902---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 0710-631-217-138680-00--170---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom6 64269826765-526--2 0304515 943-01 0150-127-981---
Peňažné finančné inštitúcie4 93309290-176-651185 474-00--69-1 268---
Finančné inštitúcie iné ako PFI471040517-0-000-00--490---
Nefinančné spoločnosti1 0220-7--174-113-2601 336-00--00---
Centrálna vláda 2)10469412356-537--2 225589-867-01 0150-0287---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1120-95--13-1740-00--90---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 093 41415678 873226 586-1 055 889-108 07239 365690 316-16 873634 77214 394-199 63528 638---
Peňažné finančné inštitúcie1 218 678038 01875 853-595 602-31 5585 721332 673-086 11714 218-37 2361 682---
Finančné inštitúcie iné ako PFI67 5640841227-0-1888 02423 559-00--33 4551 270---
Nefinančné spoločnosti189 90302 94712 103-32 918-14 8096 01586 477-025 213--6 4692 952---
Centrálna vláda 2)1 565 92115636 776137 483-387 169-58 17618 653242 913-16 873523 436176-122 01322 253---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)51 3480291920-40 200-3 3419524 694-06--463481---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom76 83702 1523 456-25 671-4 19984017 834-78413 7209-7 409762---
Peňažné finančné inštitúcie27 86008601 082-15 386-3671009 417-00--57375---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 1010890-0-042152-00--1 75960---
Nefinančné spoločnosti2 638021389-291-147791 760-012--388---
Centrálna vláda 2)43 08009902 192-9 173-3 5895856 391-78413 7089-5 039619---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 1580-93-821-9634114-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom45 85901 472712-14 586-4 00735611 533-416 3216-6 227598---
Peňažné finančné inštitúcie12 7280695-68-7 445-336-684 334-00---1872---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 529089-4-0-0-66-213-00--1 68736---
Nefinančné spoločnosti1 407021389-285-58-29977-0-201--21-7---
Centrálna vláda 2)29 2240475660-6 112-3 5374936 345-416 5226-4 537496---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9710-35-744-762690-00--00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt