Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 067 72339099 811280 627-1 220 162-228 88968 080948 875-17 960926 32823 344-213 68839 959---
Peňažné finančné inštitúcie1 480 910042 77581 185-658 242-36 96124 554472 616-099 42523 096-39 4092 646---
Finančné inštitúcie iné ako PFI77 58605 6531 234-0-3217 16923 286-00--38 942981---
Nefinančné spoločnosti244 47303 54813 168-40 533-25 8888 560118 188-023 601--7 3463 641---
Centrálna vláda 2)2 194 76639047 496182 994-468 153-159 31526 585329 510-17 960803 298248-127 09332 114---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)69 98703392 046-53 234-6 4041 2125 275-04--898576---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom244 7942184 55817 480-39 426-15 2796 787104 472-83551 17210-2 5342 241---
Peňažné finančné inštitúcie110 07609613 366-20 276-1 5164 97777 897-00--399685---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 2150545562-0-721670-00--84821---
Nefinančné spoločnosti26 4170511 372-5 246-1 3901 27215 962-0588--228307---
Centrálna vláda 2)100 6342183 00111 412-10 157-11 80630710 438-83550 58410-9261 158---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 4520-768-3 747-49564175-00--13470---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom27 113-101 169-824-11 695-8 465-755-13 686-48319 1188-1 094347---
Peňažné finančné inštitúcie-5 8650257407--365-598-398-6 904-00--307233---
Finančné inštitúcie iné ako PFI290-218187-0-68-17-151-00--321-161---
Nefinančné spoločnosti-5 6530-17-11--236--166-298-3 867-0-675---360-23---
Centrálna vláda 2)35 184-101 147-1 457-9 225-8 006-29-2 913-48319 7938-692229---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 4180-50-3 071--41-13149-00--13468---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom588 54118311 10253 629-15 234-78 98825 552178 741-0207 5137 819-2 5287 435---
Peňažné finančné inštitúcie174 8390876 705-8 087-4 28019 295128 090-007 819-307169---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 73304 4351 000-0-000-00--26137---
Nefinančné spoločnosti41 6910-1 123-5 632-9 5612 36421 857-00--452702---
Centrálna vláda 2)363 8201836 58043 638-1 119-64 4493 83928 794-0207 5130-1 3616 527---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 4580-1 163-396-698540-00--1470---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom160 0852181 44414 095-7 038-8 4096 18493 223-026 9320-1 1931 567---
Peňažné finančné inštitúcie81 4930401 951-2 171-204 82471 829-00--123535---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 0640464558-0-000-00--3012---
Nefinančné spoločnosti23 6340-1 124-4 867-1 0301 19215 137-00--58226---
Centrálna vláda 2)52 9082189409 722-0-7 2051386 257-026 9320-921793---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9850-740-0-154300-00--610---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-17 661-10-1 267-1 993--275-2 603-182-15 877-0-1 6020-710222---
Peňažné finančné inštitúcie-7 3780-5425-257--566-70-7 160-00--71119---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-2210-299186-0-000-00---31-77---
Nefinančné spoločnosti-5 5280--123--532--247-105-4 284-00---31275---
Centrálna vláda 2)-4 647-10-914-2 217-0-3 46329-4 433-0-1 6020-921106---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1140-136-0--47-360-00--610---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 479 18220888 709226 998-1 204 928-149 90142 528770 134-17 960718 81515 525-211 16032 524---
Peňažné finančné inštitúcie1 306 071042 68874 480-650 155-32 6815 259344 526-099 42515 277-39 1022 478---
Finančné inštitúcie iné ako PFI71 85301 218234-0-3217 16923 286-00--38 681944---
Nefinančné spoločnosti202 78203 54812 045-34 901-16 3276 19696 331-023 601--6 8942 939---
Centrálna vláda 2)1 830 94620740 916139 356-467 034-94 86622 746300 716-17 960595 785248-125 73225 587---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)67 5290339883-52 838-5 7061 1585 275-04--751576---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom84 70903 1143 385-32 388-6 87060311 249-83524 24010-1 341674---
Peňažné finančné inštitúcie28 58309211 415-18 105-1 4961536 068-00--276150---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1500814-0-721670-00--8189---
Nefinančné spoločnosti2 782051248-379-36080825-0588--17081---
Centrálna vláda 2)47 72602 0611 690-10 157-4 6011694 181-83523 65210-5365---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 4670-28-3 747-34134175-00--7370---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom44 77502 4361 169-11 970-5 862-5732 191-48320 7208-384125---
Peňažné finančné inštitúcie1 5140311382--622-1 164-328256-00--236115---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2500811-0-68-17-151-00--352-84---
Nefinančné spoločnosti-1250-17112-296-81-193417-0-675---48-98---
Centrálna vláda 2)39 83202 061760-9 225-4 543-581 520-48321 3958--229124---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 3040--86-3 071-623149-00--7368---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt