Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 039 07440098 647281 450-1 208 465-220 34168 998962 345-17 477905 57223 676-212 58939 513---
Peňažné finančné inštitúcie1 485 623042 51680 777-658 605-36 36324 954479 593-097 86423 436-39 1022 413---
Finančné inštitúcie iné ako PFI77 55805 8711 047-0-2537 18623 450-00--38 6191 132---
Nefinančné spoločnosti250 10303 56613 179-40 769-26 0528 857122 226-024 085--7 7053 664---
Centrálna vláda 2)2 159 21640046 350184 451-458 928-151 23126 776331 949-17 477783 619240-126 39931 796---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)66 57203441 996-50 163-6 4421 2255 127-04--764508---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom232 9571933 42317 433-37 467-10 3607 356107 079-81241 86210-2 8614 293---
Peňažné finančné inštitúcie110 59501 0093 383-19 434-3075 08477 536-00--9252 917---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 1660540512-0-01550-00--90257---
Nefinančné spoločnosti30 32601211 296-4 956-1 5041 42919 589-0582--369480---
Centrálna vláda 2)85 6561931 75311 665-10 936-7 6446369 542-81241 28010-542836---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 2140-577-2 141-90552412-00--1252---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom30 372-2095-901-18 181-3 6103896 212--1254 6639--1 170-591---
Peňažné finančné inštitúcie10 1520-25466-7 988--2993442 935-00---618-639---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3560251-71-0--9-175-67-00--4243---
Nefinančné spoločnosti-569012176--695-228-63-706-0203--19869---
Centrálna vláda 2)17 121-20-252-1 311-8 831-2 9082483 667--1254 4609--1 288-27---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 3130--61-2 057-78235383-00--1152---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom606 58319312 36955 621-15 507-76 38525 734194 618-0209 1238 195-1 8187 213---
Peňažné finančné inštitúcie182 59101406 679-7 829-4 84619 366135 250-008 195-23650---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 95504 734814-0-000-00--292115---
Nefinančné spoločnosti47 2170-1 246-6 163-9 8072 46926 141-00--764627---
Centrálna vláda 2)368 4751937 49545 855-1 119-60 9863 80933 227-0209 1230-4406 421---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 3450-1 027-396-746900-00--860---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom160 2251931 54013 602-6 284-6 4296 31992 982-028 4670-7573 844---
Peňažné finančné inštitúcie81 0250601 569-1 428-74 84170 186-00--942 840---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 0590467512-0-000-00--4832---
Nefinančné spoločnosti26 4690-1 273-4 795-8711 26317 817-00--114336---
Centrálna vláda 2)50 7961931 0139 701-0-5 3941664 979-028 4670-440636---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8750-547-61-157490-00--610---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-7 424-20474-2 576--459-21152-4 003-0-7950-408-736---
Peňažné finančné inštitúcie-1 64503917-362--329405-1 466-00--41-714---
Finančné inštitúcie iné ako PFI190178-70-0-000-00---890---
Nefinančné spoločnosti-2 9740-53--841--276-199-1 752-00---3576---
Centrálna vláda 2)-2 914-20257-2 514-0-767-186-785-0-7950-440-97---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)900--62-20-49320-00--510---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 432 49120886 278225 829-1 192 958-143 95643 264767 727-17 477696 45015 481-210 77132 300---
Peňažné finančné inštitúcie1 303 033042 37674 098-650 776-31 5175 588344 343-097 86415 241-38 8662 363---
Finančné inštitúcie iné ako PFI71 60401 137233-0-2537 18623 450-00--38 3271 018---
Nefinančné spoločnosti202 88603 56611 933-34 606-16 2456 38896 085-024 085--6 9413 036---
Centrálna vláda 2)1 790 74220738 855138 596-457 809-90 24522 967298 722-17 477574 497240-125 95925 375---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)64 2270344969-49 767-5 6961 1355 127-04--678508---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom72 73201 8833 831-31 183-3 9311 03714 097-81213 39510-2 104449---
Peňažné finančné inštitúcie29 57009491 814-18 006-3002437 350-00--83177---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1070730-0-01550-00--85425---
Nefinančné spoločnosti3 857012123-161-6331661 772-0582--255144---
Centrálna vláda 2)34 86007401 964-10 936-2 2504704 563-81212 81310-102200---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 3390-30-2 080-7483412-00--642---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom37 7970-3791 675-18 640-3 39933710 215--1255 4599--1 578145---
Peňažné finančné inštitúcie11 7970-64449-7 626-30-614 401-00---65975---
Finančné inštitúcie iné ako PFI337073-1-0--9-175-67-00--5133---
Nefinančné spoločnosti2 406012123-146-5041361 046-0203--233-6---
Centrálna vláda 2)20 0340-5091 203-8 831-2 1414344 452--1255 2569--1 72871---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 2230-1-2 037-7333383-00--642---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt