Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 005 94742198 542282 349-1 190 288-216 51668 674955 990-17 602898 59623 528-213 75040 112---
Peňažné finančné inštitúcie1 472 938042 54080 310-650 619-36 66224 609476 351-095 77723 297-39 7203 053---
Finančné inštitúcie iné ako PFI77 19805 6191 118-0-2627 36223 527-00--38 1811 129---
Nefinančné spoločnosti251 63603 44513 103-41 464-25 8138 960122 982-024 766--7 5093 594---
Centrálna vláda 2)2 140 93542046 601185 761-450 099-148 13126 553328 386-17 602778 049231-127 69131 831---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)63 24003372 057-48 106-5 6481 1904 744-04--650505---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom253 7392133 50518 663-43 877-10 8447 463117 665-81843 4039-3 5673 925---
Peňažné finančné inštitúcie118 18809863 072-21 036-4714 78385 090-00--6122 138---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 9800534590-0-074396-00--1 34640---
Nefinančné spoločnosti33 4680851 339-7 678-1 2991 21320 947-0330--313264---
Centrálna vláda 2)94 0802131 90012 583-11 789-8 6701 23711 232-81843 0739-1 2851 484---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 0230-1 079-3 374-4041560-00--100---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom43 2149990-1 485-26 733-2 9511 3576 022-2374 1608-1 832409---
Peňažné finančné inštitúcie15 9610401-305-11 090-1318423 563-00--462-223---
Finančné inštitúcie iné ako PFI512045-99-0-0-60-11-00--62017---
Nefinančné spoločnosti4 218027-135-2 649-1581681 021-059--18784---
Centrálna vláda 2)18 8809517-1 028-9 712-2 3713771 478-2374 1028-576531---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 6420-82-3 282-29130-29-0-1---130---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom613 91321311 89358 196-15 967-76 17325 682198 621-0209 7968 226-1 4107 949---
Peňažné finančné inštitúcie184 26701016 662-7 468-5 17518 960136 716-008 226-195764---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 93504 555884-0-000-00--381115---
Nefinančné spoločnosti50 1930-1 193-7 004-10 0832 66927 893-00--799552---
Centrálna vláda 2)371 2642137 23748 368-1 119-60 2193 99534 012-0209 7960-06 518---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 2540-1 089-376-696580-00--350---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom178 1212131 63215 406-6 897-7 0796 423104 638-032 5450-2733 228---
Peňažné finančné inštitúcie89 2790481 857-1 456-144 74078 964-00--782 122---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1050485590-0-000-00--822---
Nefinančné spoločnosti29 5600-1 339-5 441-7101 14420 563-00--177186---
Centrálna vláda 2)57 3862131 09911 015-0-6 2984205 111-032 5450-0898---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7910-605-0-571190-00--100---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 0179654-1 170-663-9159972 769-0-1 5050--84-222---
Peňažné finančné inštitúcie3 447012122-266--2258622 614-00--28-232---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-590210-98-0-000-00---19322---
Nefinančné spoločnosti1 4910-37-412--294285917-00--9440---
Centrálna vláda 2)-1 7999432-1 248-0-1 481-145-762-0-1 5050-0-52---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-630-17--15--47-50-00---130---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 392 03420886 649224 153-1 174 321-140 34342 992757 369-17 602688 80015 302-212 34032 163---
Peňažné finančné inštitúcie1 288 671042 43973 648-643 151-31 4875 649339 635-095 77715 071-39 5252 288---
Finančné inštitúcie iné ako PFI71 26401 064234-0-2627 36223 527-00--37 8001 014---
Nefinančné spoločnosti201 44303 44511 910-34 460-15 7306 29195 089-024 766--6 7103 042---
Centrálna vláda 2)1 769 67020739 364137 393-448 980-87 91222 558294 374-17 602568 253231-127 69125 313---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)60 9860337968-47 730-4 9521 1324 744-04--615505---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom75 61801 8733 257-36 980-3 7651 04013 027-81810 8589-3 294697---
Peňažné finančné inštitúcie28 91009381 215-19 580-457436 126-00--53417---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 8750490-0-074396-00--1 33817---
Nefinančné spoločnosti3 9080850-2 237-58969384-0330--13678---
Centrálna vláda 2)36 69408011 568-11 789-2 3728176 121-81810 5289-1 285586---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 2320-474-3 374-347370-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom40 1970336-315-26 070-2 0363603 253-2375 6658-1 916631---
Peňažné finančné inštitúcie12 5140389-427-10 824-356-20949-00--4349---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5700-165-1-0-0-60-11-00--813-6---
Nefinančné spoločnosti2 728027-172-2 237-452-117104-059--9344---
Centrálna vláda 2)20 680085220-9 712-8905222 240-2375 6068-576583---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 7050-65-3 297-33835-29-0-1--00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt