Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 659 66615684 940280 877-1 057 499-184 75659 479885 842-16 832833 09722 499-194 85538 990---
Peňažné finančné inštitúcie1 390 851037 36082 478-592 193-38 12521 039469 916-085 20222 329-37 3964 813---
Finančné inštitúcie iné ako PFI70 47603 4781 157-0-1888 09123 779-00--32 5491 234---
Nefinančné spoločnosti238 83502 73413 161-40 267-26 9888 754111 849-025 237--6 8512 994---
Centrálna vláda 2)1 905 85215641 068182 177-384 433-115 33820 543275 694-16 832722 651170-117 47729 468---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)53 65203001 904-40 606-4 1171 0524 604-06--582482---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom291 53903 62221 504-50 419-15 6618 801131 143-78244 33810-3 06312 196---
Peňažné finančné inštitúcie129 94108052 876-18 071-1683 97693 279-00--9919 775---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 4340446610-0-07152-00--20712---
Nefinančné spoločnosti35 2510461 590-7 840-1 5992 01921 938-00--20613---
Centrálna vláda 2)122 19602 32515 738-22 718-13 8152 67915 774-78244 33810-1 6212 396---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 7170-690-1 790-791200-00--380---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom61 1820-5041 750-32 886--1 5233 16417 498--25 3485-8591 701---
Peňažné finančné inštitúcie28 0620438-154-10 373--9098314 336-00--8881 288---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-2 1750-1 282-99-0-0-5266-00---795-13---
Nefinančné spoločnosti2 1970-176135-1 696--17-581 107-0-365---96-29---
Centrálna vláda 2)31 83105161 980-19 462--1 4082 1992 069--25 7155-838457---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 2680--112-1 355--892-80-0-3--24-1---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom615 02907 52855 002-16 197-80 71821 079207 160-0206 7988 274-1 34710 926---
Peňažné finančné inštitúcie185 8910366 557-4 036-6 90315 250141 490-008 274-1423 203---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 34302 725925-0-000-00--6930---
Nefinančné spoločnosti50 6370-1 146-7 634-12 2422 86226 324-00--39336---
Centrálna vláda 2)370 89204 76745 355-3 377-60 7192 84239 346-0206 7980-07 688---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 2670-1 019-1 150-8541250-00--1190---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom213 76601 41518 681-7 586-13 4756 520118 971-035 3000-28511 533---
Peňažné finančné inštitúcie104 2550191 744-1 189-673 83887 566-00--579 775---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1390439607-0-000-00--930---
Nefinančné spoločnosti32 2020-1 490-5 815-1 5091 91421 351-00--1158---
Centrálna vláda 2)75 449095714 257-582-11 85569410 054-035 3000-01 750---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7210-583-0-44740-00--200---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom18 4360-1 9951 933--1 541--2 2221 15517 322-02 4580--1201 447---
Peňažné finančné inštitúcie18 3900-39-267-292-3686816 230-00---301 300---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 1970-1 104-93-0-000-00--00---
Nefinančné spoločnosti9490-35--323-292-1191 152-00---968---
Centrálna vláda 2)4290-8522 385--1 484--2 516360-60-02 4580-0139---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1350--127--26--34460-00--60---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 044 63715677 412225 875-1 041 302-104 03838 400678 682-16 832626 29914 225-193 50828 064---
Peňažné finančné inštitúcie1 204 960037 32475 921-588 157-31 2225 789328 426-085 20214 055-37 2541 610---
Finančné inštitúcie iné ako PFI66 1330753232-0-1888 09123 779-00--31 8561 234---
Nefinančné spoločnosti188 19902 73412 015-32 633-14 7465 89285 525-025 237--6 4582 958---
Centrálna vláda 2)1 534 96015636 301136 822-381 056-54 61917 701236 348-16 832515 854170-117 47721 781---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)50 3850300885-39 456-3 2639274 604-06--463482---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom77 77402 2072 823-42 833-2 1862 28112 172-7829 03810-2 778663---
Peňažné finančné inštitúcie25 68607861 132-16 882-1011385 713-00--9340---
Finančné inštitúcie iné ako PFI295073-0-07152-00--11412---
Nefinančné spoločnosti3 049046100-2 025-90105587-00--915---
Centrálna vláda 2)46 74701 3681 481-22 136-1 9601 9855 720-7829 03810-1 621646---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 9960-107-1 790-35460-00--180---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom42 74601 491-183-34 427-6992 009176--22 8905-979255---
Peňažné finančné inštitúcie9 6710477113-10 081--126115-1 894-00--918-13---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-9780-178-6-0-0-5266-00---795-13---
Nefinančné spoločnosti1 2480-176100-2 019--30961-45-0-365--0-37---
Centrálna vláda 2)31 40201 368-405-20 946-1 1081 8392 129--23 2585-838318---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 4030-15-1 381-2646-80-0-3--18-1---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt