Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 493 960-83 130268 805-973 367-177 72856 521859 703-17 704806 02921 247-191 08238 644---
Peňažné finančné inštitúcie1 342 474-36 12977 717-572 033-38 81122 853451 100-083 37121 096-35 0874 277---
Finančné inštitúcie iné ako PFI71 075-4 6631 165-0-2118 23523 156-00--32 3741 270---
Nefinančné spoločnosti234 876-2 88612 714-35 689-27 7268 689110 867-026 199--7 0963 010---
Centrálna vláda 2)1 799 304-39 173175 386-331 979-106 85015 941270 115-17 704696 450151-115 95129 604---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)46 231-2791 823-33 666-4 1308034 465-09--574482---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom225 619-2 76119 584-34 193-7 9748 685110 791-82331 9866-4 5994 217---
Peňažné finančné inštitúcie100 551-6563 171-14 934-465 22073 650-00--1912 683---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 936-464537-0-070-00--91810---
Nefinančné spoločnosti32 906-201 444-5 297-1 5873 00321 340-06--16941---
Centrálna vláda 2)88 199-1 62113 814-12 839-6 19740315 737-82331 9806-3 2961 483---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 026--618-1 123-1445264-00--250---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom39 971-4125 581-16 992-1 18275911 604-111 0284-3 506-1 108---
Peňažné finančné inštitúcie16 995-4641 542-6 199--4737038 935-00--159-534---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-229--311-33-0--1-161-121-00--409-10---
Nefinančné spoločnosti-2 879-2031--669--247-32-1 989-0-86--107-13---
Centrálna vláda 2)25 362-2394 084-10 520-2 0622524 785-111 1144-2 841-550---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)721---43-942--159-3-6-0-1---90---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom578 485-9 68155 946-17 107-70 45923 116189 899-0190 5617 420-1 72412 571---
Peňažné finančné inštitúcie167 109-746 280-4 207-7 41117 999120 912-007 420-1972 609---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 368-3 731941-0-000-00--6960---
Nefinančné spoločnosti52 511--1 114-7 102-12 5163 00428 104-00--6692---
Centrálna vláda 2)349 799-5 87646 637-4 860-48 9702 05140 883-0190 5610-09 960---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 698--974-938-1 562620-00--1620---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom175 384-1 48315 458-5 804-7 9218 275102 673-029 6670-3513 752---
Peňažné finančné inštitúcie80 182-341 883-808-35 06569 640-00--792 670---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 076-441534-0-000-00--1010---
Nefinančné spoločnosti32 417--1 444-4 986-1 5823 00321 238-00--1640---
Centrálna vláda 2)60 925-1 00811 009-0-6 19716811 795-029 6670-01 082---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)783--588-10-139390-00--70---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom13 223--2781 573--756-1 1966349 186-03 1980--226-1 304---
Peňažné finančné inštitúcie9 715--29254-252--4815629 618-00--73-534---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-314--186-33-0-000-00---950---
Nefinančné spoločnosti-2 700--125--980--22437-1 774-00--1160---
Centrálna vláda 2)6 805--631 279-0-2 062501 342-03 1980--293-770---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-283---52--28--161-150-00---270---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 915 475-73 449212 859-956 260-107 26933 405669 804-17 704615 46813 827-189 35826 072---
Peňažné finančné inštitúcie1 175 365-36 05571 437-567 826-31 4004 854330 188-083 37113 676-34 8901 667---
Finančné inštitúcie iné ako PFI65 707-932224-0-2118 23523 156-00--31 6781 270---
Nefinančné spoločnosti182 366-2 88611 600-28 587-15 2105 68582 763-026 199--6 4273 008---
Centrálna vláda 2)1 449 505-33 297128 749-327 119-57 88013 890229 232-17 704505 888151-115 95119 644---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)42 533-279849-32 728-2 5687414 465-09--412482---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom50 235-1 2784 126-28 389-534108 118-8232 3196-4 248465---
Peňažné finančné inštitúcie20 368-6221 288-14 126-431554 010-00--11212---
Finančné inštitúcie iné ako PFI860-233-0-070-00--81710---
Nefinančné spoločnosti489-200-311-50102-06--541---
Centrálna vláda 2)27 274-6132 805-12 839-02353 942-8232 3136-3 296401---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 243--30-1 113-51364-00--180---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom26 748-6904 008-17 748--141252 418-11-2 1704-3 732196---
Peňažné finančné inštitúcie7 280-4931 288-5 947-8141-683-00--860---
Finančné inštitúcie iné ako PFI85--1250-0--1-161-121-00--504-10---
Nefinančné spoločnosti-179-20-94-311--23-69-215-0-86---10-13---
Centrálna vláda 2)18 557-3022 805-10 520-02023 443-11-2 0844-3 134220---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 004--9-970-212-6-0-1--180---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt