Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 449 387-82 712263 225-956 375-176 27354 665848 098-17 693801 94720 743-187 92939 726---
Peňažné finančné inštitúcie1 324 858-35 66376 175-565 832-39 28622 150442 165-083 25220 596-34 9284 811---
Finančné inštitúcie iné ako PFI71 573-4 9741 199-0-2128 39623 277-00--32 2341 281---
Nefinančné spoločnosti237 767-2 86512 683-36 359-27 9338 527112 856-026 496--7 0263 022---
Centrálna vláda 2)1 769 680-38 933171 301-321 460-104 55314 786265 329-17 693692 190147-113 15930 130---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)45 509-2771 867-32 724-4 2898064 471-010--583482---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom189 261-2 43020 306-25 095-4 3977 41193 007-82230 0194-1 1924 578---
Peňažné finančné inštitúcie80 823-5662 869-10 990-6404 54857 498-00--1873 525---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 907-499580-0-0540-00--76112---
Nefinančné spoločnosti32 292-581 183-7 983-1 1431 95219 607-082--22162---
Centrálna vláda 2)71 962-1 30714 942-4 677-2 60279015 902-82229 9374-2977---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 278--732-1 445-12670-00--202---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom24 261-6133 745-10 514--2 7816111 957-110-3533-65327---
Peňažné finančné inštitúcie9 818-3951 035-5 697-527-4502 606-00---443451---
Finančné inštitúcie iné ako PFI437--16-19-0-042-60-00--508-17---
Nefinančné spoločnosti3 048-1310-2 420-9-205939-0-316--14336---
Centrálna vláda 2)10 197-2212 829-1 259--3 1336948 515-110-373--121-144---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)761---110-1 138--184-20-43-00---211---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom564 561-9 95754 374-17 863-69 26422 484180 712-0187 0737 009-1 95013 875---
Peňažné finančné inštitúcie156 984-1026 026-3 954-7 89317 438111 294-007 009-1243 144---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 683-3 917975-0-000-00--7910---
Nefinančné spoločnosti55 212--989-8 083-12 7402 96729 878-00--5532---
Centrálna vláda 2)342 702-5 93845 358-4 860-46 9082 00239 540-0187 0730-29310 730---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 981--1 026-966-1 723770-00--1890---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom152 295-1 47516 951-6 154-4 2366 58184 441-027 8710-3544 232---
Peňažné finančné inštitúcie63 393-391 303-383-5254 35953 259-00--503 475---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 101-449578-0-000-00--740---
Nefinančné spoločnosti28 874--1 028-5 464-1 0971 94919 126-00--2100---
Centrálna vláda 2)57 827-98713 345-0-2 60220912 056-027 8710-0757---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 100--697-307-12640-00--200---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom5 705-99798--209--2 793-5907 803-06290--13199---
Peňažné finančné inštitúcie2 159-0-207--21-496-5872 291-00---214401---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-129--66-21-0-000-00---420---
Nefinančné spoločnosti538---86--99-0-190767-00--1460---
Centrálna vláda 2)3 162-1651 232--383--3 1332094 745-06290-0-302---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-25---120-294--156-220-00---210---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 884 826-72 755208 851-938 512-107 00932 181667 386-17 693614 87413 734-185 97925 851---
Peňažné finančné inštitúcie1 167 874-35 56170 149-561 878-31 3934 712330 871-083 25213 587-34 8041 667---
Finančné inštitúcie iné ako PFI65 890-1 057224-0-2128 39623 277-00--31 4431 281---
Nefinančné spoločnosti182 556-2 86511 694-28 276-15 1935 56082 978-026 496--6 4733 020---
Centrálna vláda 2)1 426 979-32 995125 943-316 600-57 64512 784225 789-17 693505 117147-112 86619 400---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)41 528-277841-31 758-2 5667294 471-010--394482---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom36 966-9553 355-18 941-1618308 566-8222 1484-838346---
Peňažné finančné inštitúcie17 430-5271 566-10 607-1151894 239-00--13750---
Finančné inštitúcie iné ako PFI806-502-0-0540-00--68712---
Nefinančné spoločnosti3 418-58155-2 519-463481-082--1162---
Centrálna vláda 2)14 135-3201 597-4 677-05813 846-8222 0664-2220---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 178--35-1 138-030-00--02---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom18 556-5142 947-10 723-126514 154-110-9823-196228---
Peňažné finančné inštitúcie7 659-3951 242-5 718-31137315-00---22950---
Finančné inštitúcie iné ako PFI566-502-0-042-60-00--550-17---
Nefinančné spoločnosti2 510-1396-2 519-9-15172-0-316---336---
Centrálna vláda 2)7 035-561 597-1 642-04853 770-110-6663--121158---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)786--10-844--282-43-00--01---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt