Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 425 011-82 092259 479-945 862-179 00454 603836 235-17 582802 33820 472-187 92539 419---
Peňažné finančné inštitúcie1 314 673-35 26775 139-560 136-38 75922 599439 507-083 20720 328-35 3714 360---
Finančné inštitúcie iné ako PFI71 184-4 9891 218-0-2128 35423 333-00--31 7801 298---
Nefinančné spoločnosti235 006-2 85312 672-33 939-27 9158 736112 065-026 953--6 8912 981---
Centrálna vláda 2)1 759 406-38 712168 473-320 200-107 64614 089256 815-17 582692 168144-113 27930 298---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)44 742-2711 977-31 587-4 4728254 515-010--604481---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom215 099-4 06119 751-30 205-4 4867 014110 092-81731 8424-2 3074 520---
Peňažné finančné inštitúcie94 243-7702 492-12 706-1594 50669 883-00--1 3642 363---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 216-1 476601-0-602605-00--40962---
Nefinančné spoločnosti37 144-751 387-6 536-2 2892 26623 721-0619--16388---
Centrálna vláda 2)78 009-1 74014 589-9 519-1 70919515 883-81731 2234-3242 006---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 487--682-1 444-269450-00--461---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom33 993-3 0893 846-13 677--2 72849011 312--162 9473-632741---
Peňažné finančné inštitúcie15 552-527927-5 015--4024197 275-00--1 363428---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 299-1 47648-0-53-22539-00--17827---
Nefinančné spoločnosti2 211-75178-580-295-48920-0147--5311---
Centrálna vláda 2)12 433-1 0112 454-6 677--2 5771812 619--162 8013--995275---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 497--239-1 405--97-40-41-0-2--330---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom558 671-9 85653 575-18 072-72 05623 073172 909-0186 4396 834-2 08113 776---
Peňažné finančné inštitúcie154 649-1016 233-3 976-7 39718 024109 003-006 834-3382 743---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 811-3 982996-0-000-00--8330---
Nefinančné spoločnosti54 672--1 074-8 181-12 7403 15729 111-00--4072---
Centrálna vláda 2)339 534-5 77344 126-5 243-50 0411 79334 795-0186 4390-29311 032---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 005--1 146-672-1 878990-00--2100---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom162 701-1 98416 429-7 372-3 5586 78295 660-026 0580-8454 013---
Peňažné finančné inštitúcie70 169-451 407-604-304 50661 134-00--2052 238---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 766-1 022595-0-000-00--1490---
Nefinančné spoločnosti34 712--1 221-6 436-1 6102 19923 094-00--1520---
Centrálna vláda 2)54 858-91712 628-0-1 7094611 432-026 0580-2931 774---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 196--578-332-209310-00--460---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8 547-1 250687-348--3 0553376 552-08800-681867---
Peňažné finančné inštitúcie5 011-40-81-315--2484364 040-00--205304---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 142-1 02242-0-000-00--780---
Nefinančné spoločnosti1 387--12-992--151-95559-00--72-2---
Centrálna vláda 2)606-188493--1 278--2 535461 953-08800-293566---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)402--221-319--121-500-00--330---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 866 340-72 236205 904-927 790-106 94831 530663 326-17 582615 89913 638-185 84425 643---
Peňažné finančné inštitúcie1 160 024-35 16668 906-556 160-31 3624 575330 504-083 20713 494-35 0331 617---
Finančné inštitúcie iné ako PFI65 373-1 007222-0-2128 35423 333-00--30 9471 298---
Nefinančné spoločnosti180 334-2 85311 598-25 758-15 1755 57982 954-026 953--6 4842 980---
Centrálna vláda 2)1 419 871-32 939124 347-314 957-57 60512 296222 020-17 582505 729144-112 98619 266---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)40 737-271831-30 915-2 5947264 515-010--394481---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom52 397-2 0773 322-22 833-92823214 432-8175 7844-1 462507---
Peňažné finančné inštitúcie24 074-7251 085-12 102-12908 749-00--1 159125---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 450-4546-0-602605-00--26062---
Nefinančné spoločnosti2 432-75166-100-67967627-0619--1188---
Centrálna vláda 2)23 151-8231 961-9 519-01494 451-8175 1654-31231---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 291--104-1 112-60140-00--01---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom25 446-1 8393 159-13 329-3271534 760--162 0663--49-126---
Peňažné finančné inštitúcie10 542-4871 008-4 700--154-173 235-00--1 158125---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 157-4546-0-53-22539-00--10027---
Nefinančné spoločnosti825-75166--412-44647361-0147---1913---
Centrálna vláda 2)11 827-8231 961-7 955--42135666--161 9213--1 288-291---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 095--18-1 086-2410-41-0-2--00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt