Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 391 450-78 996255 633-932 184-181 71054 103824 986-17 599800 11320 106-187 34538 675---
Peňažné finančné inštitúcie1 299 484-34 74074 212-555 122-39 16222 180432 306-083 85719 965-34 0083 932---
Finančné inštitúcie iné ako PFI68 896-3 5131 170-0-1598 37722 790-00--31 6161 271---
Nefinančné spoločnosti232 714-2 77712 494-33 358-27 6168 784111 137-026 735--6 8432 971---
Centrálna vláda 2)1 747 116-37 701166 019-313 523-110 20313 897254 197-17 599689 510141-114 30730 020---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)43 240-2651 738-30 181-4 5708654 556-012--572481---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom220 591-2 84118 537-24 156-11 5218 680112 036-81832 0256-6 1683 803---
Peňažné finančné inštitúcie98 679-7333 082-10 931-2584 42676 096-00--5292 624---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 170-541614-0-0930-00--86458---
Nefinančné spoločnosti37 157-691 671-5 781-2 1622 60524 218-0294--172185---
Centrálna vláda 2)80 768-1 49812 617-6 729-8 7301 43311 722-81831 7316-4 551934---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 816--553-715-3711230-00--522---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom32 208--895 432-6 730-2 7831 7135 663--1185 9834-3 579528---
Peňažné finančné inštitúcie9 189-7311 353-2 305--2562823 820-00--377577---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-409--855122-0--564-147-00--39517---
Nefinančné spoločnosti1 607-69384--8--6261 422-0-457--62115---
Centrálna vláda 2)21 195--343 520-3 910-2 9391 394624--1186 4404-2 698-183---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)627--53-523-111-53-56-00--472---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom549 893-8 60652 887-17 724-75 11322 735166 358-0185 5716 589-1 40012 909---
Peňažné finančné inštitúcie149 393-616 314-3 661-7 64517 588104 963-006 589-1332 439---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 668-2 960953-0-000-00--7550---
Nefinančné spoločnosti53 285--1 062-7 189-12 8913 25228 552-00--3354---
Centrálna vláda 2)338 943-5 58543 633-6 521-52 5771 74632 843-0185 5710-010 466---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 604--925-353-2 0001490-00--1770---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom161 676-1 36715 079-7 948-6 0847 30195 209-025 0170-3593 312---
Peňažné finančné inštitúcie75 797-301 963-735-904 39765 906-00--532 623---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 347-523611-0-000-00--2130---
Nefinančné spoločnosti33 481--1 286-5 721-1 7772 39622 244-00--570---
Centrálna vláda 2)50 111-81410 695-1 390-4 0563927 059-025 0170-0688---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)939--524-102-1611160-00--360---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-2 860--9292 258-1 915--1 922641-3 627-0290--1 381156---
Peňažné finančné inštitúcie1 616-28361-415--153331142-00---85577---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-109--363120-0-000-00--1340---
Nefinančné spoločnosti37---1-21-20109-00---220---
Centrálna vláda 2)-4 426--5941 726-1 390--1 697358-3 778-0290--1 439-420---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)22--52-89--92-580-00--310---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 841 557-70 390202 746-914 460-106 59731 368658 628-17 599614 54213 517-185 94525 765---
Peňažné finančné inštitúcie1 150 091-34 67967 898-551 461-31 5174 592327 343-083 85713 376-33 8751 493---
Finančné inštitúcie iné ako PFI64 228-553217-0-1598 37722 790-00--30 8611 271---
Nefinančné spoločnosti179 429-2 77711 432-26 169-14 7255 53282 585-026 735--6 5082 966---
Centrálna vláda 2)1 408 173-32 116122 386-307 002-57 62612 151221 354-17 599503 938141-114 30719 554---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)39 636-265813-29 828-2 5707164 556-012--395481---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom58 915-1 4743 458-16 208-5 4371 37916 827-8187 0086-5 809491---
Peňažné finančné inštitúcie22 882-7031 119-10 196-1682910 190-00--4760---
Finančné inštitúcie iné ako PFI823-183-0-0930-00--65158---
Nefinančné spoločnosti3 676-69385-60-3852091 974-0294--115185---
Centrálna vláda 2)30 657-6841 922-5 339-4 6741 0414 663-8186 7146-4 551245---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)877--29-613-21070-00--162---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom35 068-8403 174-4 815-4 7051 0729 290--1185 9554-4 960372---
Peňažné finančné inštitúcie7 574-703992-1 890--103-493 678-00--4620---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-300--4922-0--564-147-00--26117---
Nefinančné spoločnosti1 570-69385--29--26161 413-0-457--84115---
Centrálna vláda 2)25 620-5601 794-2 520-4 6361 0364 402--1186 4124-4 137237---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)605--1-434-2035-56-00--162---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt