Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 356 940-79 087250 204-925 452-178 88952 377819 328-17 716792 16919 948-183 69338 077---
Peňažné finančné inštitúcie1 289 129-34 00872 860-552 815-39 41721 898428 488-082 84619 811-33 6313 355---
Finančné inštitúcie iné ako PFI69 308-4 3681 049-0-1658 31222 939-00--31 2211 254---
Nefinančné spoločnosti230 160-2 70912 111-33 367-27 6168 758109 716-026 249--6 7802 855---
Centrálna vláda 2)1 725 730-37 734162 499-309 612-107 23412 493253 573-17 716683 062137-111 53630 134---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)42 612-2681 685-29 658-4 4579164 612-012--525479---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom204 041-3 92619 189-18 973-9 6507 56693 592-82346 6787-1 3722 264---
Peňažné finančné inštitúcie78 271-7793 272-9 397-3154 40958 914-00--1031 082---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 250-601558-0-06375-00--65852---
Nefinančné spoločnosti31 836-221 453-4 611-1 9082 47220 405-0802--1621---
Centrálna vláda 2)89 854-2 52413 216-4 303-7 15651213 868-82345 8767-4401 129---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 829--690-662-27116730-00--90---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom37 023-3 1565 126-7 555-2 1781385 409-3913 7593--275-65---
Peňažné finančné inštitúcie8 794-7661 196-3 233--211-2654 189-00---279165---
Finančné inštitúcie iné ako PFI929-362-9-0-0-55179-00--40250---
Nefinančné spoločnosti-584-058-573--61142-1 289-0-98--103-12---
Centrálna vláda 2)27 432-2 0283 930-3 208-2 4503062 316-3913 8573--438-267---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)453---49-541-01014-00---630---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom552 696-9 53350 631-15 807-77 03322 094169 985-0185 5426 537-2 78112 753---
Peňažné finančné inštitúcie147 724-325 954-3 245-7 79717 257104 821-006 537-2181 863---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 777-3 323833-0-000-00--6210---
Nefinančné spoločnosti53 249--1 063-7 168-12 8723 24228 543-00--3574---
Centrálna vláda 2)343 368-6 17841 908-5 131-54 2731 38936 621-0185 5420-1 43910 886---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 579--873-263-2 0912060-00--1460---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom150 737-2 23815 890-5 374-6 6976 95583 266-027 7130-6721 932---
Peňažné finančné inštitúcie61 747-131 891-683-1904 31453 575-00--87994---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 055-433558-0-000-00--640---
Nefinančné spoločnosti29 743--1 358-4 589-1 6692 25919 791-00--761---
Centrálna vláda 2)57 098-1 79211 420-0-4 6652359 900-027 7130-436937---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 094--663-102-1731470-00--90---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 778-1 9862 146-901--395-165-801-03 8150-483-192---
Peňažné finančné inštitúcie1 777-0111-274--181-3171 701-00--74115---
Finančné inštitúcie iné ako PFI195-194-4-0-000-00--50---
Nefinančné spoločnosti-547---33-551--120-8-969-00--311---
Centrálna vláda 2)6 501-1 7922 134-0--3168-1 533-03 8150-436-308---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-148---62-76--91-80-00---630---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 804 244-69 554199 573-909 645-101 85630 283649 343-17 716606 62713 411-180 91225 324---
Peňažné finančné inštitúcie1 141 405-33 97666 906-549 570-31 6204 641323 667-082 84613 274-33 4131 492---
Finančné inštitúcie iné ako PFI64 531-1 045216-0-1658 31222 939-00--30 6001 254---
Nefinančné spoločnosti176 911-2 70911 048-26 199-14 7445 51681 173-026 249--6 4232 850---
Centrálna vláda 2)1 382 363-31 556120 591-304 481-52 96111 104216 952-17 716497 520137-110 09719 248---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)39 033-268812-29 395-2 3667104 612-012--379479---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom53 304-1 6883 299-13 599-2 95361110 326-82318 9667-700332---
Peňažné finančné inštitúcie16 523-7661 381-8 714-125955 339-00--1688---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 195-1680-0-06375-00--59452---
Nefinančné spoločnosti2 094-2295-22-239213614-0802--860---
Centrálna vláda 2)32 757-7321 796-4 303-2 4912773 968-82318 1647-4192---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)735--27-560-982030-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom29 245-1 1702 980-6 654-2 5733036 210-399 9443--758127---
Peňažné finančné inštitúcie7 017-7661 085-2 959--30522 488-00---35350---
Finančné inštitúcie iné ako PFI734-168-5-0-0-55179-00--39750---
Nefinančné spoločnosti-37-091-22-59150-320-0-98--72-13---
Centrálna vláda 2)20 930-2361 796-3 208-2 4531383 849-3910 0423--87441---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)601--13-465-911814-00--00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt