Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 320 241-75 921245 078-917 895-176 72452 239814 030-17 677778 76719 813-183 94138 156---
Peňažné finančné inštitúcie1 279 813-33 24271 664-549 582-39 62822 163424 361-082 39419 679-33 9103 190---
Finančné inštitúcie iné ako PFI68 351-4 0061 058-0-1658 36822 763-00--30 7871 204---
Nefinančné spoločnosti231 695-2 70812 053-32 793-27 6808 620111 023-027 276--6 6752 867---
Centrálna vláda 2)1 698 229-35 705158 569-306 404-104 79312 182251 284-17 677669 085134-111 98130 416---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)42 153-2601 734-29 116-4 4589064 599-012--589479---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom230 157-3 00418 512-26 331-8 7277 570108 139-82246 8407-5 4244 782---
Peňažné finančné inštitúcie88 795-7132 565-12 947-4184 42064 452-00--9842 296---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 516-570551-0-0196183-00--96650---
Nefinančné spoločnosti34 258-421 509-4 698-2 1951 90223 797-020--887---
Centrálna vláda 2)102 696-1 67913 466-7 771-5 85685819 707-82246 8207-3 2962 414---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 893--421-915-2581940-00--9015---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom37 942-9542 477-7 664--1 6792 04715 263-2066 6504-3 2531 104---
Peňažné finančné inštitúcie10 066-363751-2 373-1071 5104 744-00--425-207---
Finančné inštitúcie iné ako PFI955-3815-0-0147-105-00--48245---
Nefinančné spoločnosti1 939--798-372-278-3042 083-0-348---227-6---
Centrálna vláda 2)24 279-2171 600-4 336--2 0436188 581-2066 9984-2 5061 257---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)703--23-583--2176-40-00--6715---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom544 866-7 54748 486-14 906-77 42822 260170 785-0181 7176 494-2 29812 945---
Peňažné finančné inštitúcie145 904-325 843-2 971-7 97817 574103 120-006 494-1441 748---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 583-3 129838-0-000-00--6160---
Nefinančné spoločnosti53 796--1 096-6 617-12 9913 25129 512-00--3263---
Centrálna vláda 2)336 855-4 38639 774-5 131-54 2771 22138 153-0181 7170-1 00311 194---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 727--935-187-2 1822140-00--2090---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom163 605-1 23715 305-6 575-6 5286 52993 129-028 6630-1 2164 422---
Peňažné finančné inštitúcie64 801-141 529-531-2954 39455 784-00--582 196---
Finančné inštitúcie iné ako PFI934-379522-0-000-00--330---
Nefinančné spoločnosti31 558--1 443-4 639-1 9251 89321 615-00--430---
Centrálna vláda 2)65 606-84411 444-1 405-4 14714415 730-028 6630-1 0032 226---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)705--367-0-161980-00--790---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom12 292--140-471-516--5801 2719 100-01 0220-797777---
Peňažné finančné inštitúcie2 820--18-73-286-1211 5331 324-00---47-306---
Finančné inštitúcie iné ako PFI79-190-15-0-000-00---960---
Nefinančné spoločnosti352--32-314-110-253268-00---1190---
Centrálna vláda 2)9 209--312-422-18--70097 508-01 0220-1 0031 083---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-168--7--102--111-180-00--560---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 775 375-68 374196 592-902 989-99 29629 979643 245-17 677597 05013 319-181 64325 211---
Peňažné finančné inštitúcie1 133 909-33 21065 821-546 611-31 6504 589321 241-082 39413 185-33 7661 442---
Finančné inštitúcie iné ako PFI63 768-877220-0-1658 36822 763-00--30 1711 204---
Nefinančné spoločnosti177 898-2 70810 957-26 176-14 6895 36981 511-027 276--6 3492 863---
Centrálna vláda 2)1 361 374-31 319118 795-301 273-50 51610 961213 131-17 677487 368134-110 97819 222---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)38 426-260799-28 929-2 2766924 599-012--380479---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom66 553-1 7673 207-19 756-2 1991 04115 010-82218 1767-4 208360---
Peňažné finančné inštitúcie23 993-6991 036-12 416-123268 668-00--926100---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 582-19129-0-0196183-00--93350---
Nefinančné spoločnosti2 700-4266-59-27092 182-020--457---
Centrálna vláda 2)37 089-8352 022-6 366-1 7097143 977-82218 1567-2 293188---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 188--54-915-97960-00--1115---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom25 651-1 0942 948-7 148--1 0997766 163-2065 6284-2 456327---
Peňažné finančné inštitúcie7 247-381824-2 087--14-233 420-00--472100---
Finančné inštitúcie iné ako PFI876-19120-0-0147-105-00--57845---
Nefinančné spoločnosti1 587--766-58-168-511 815-0-348---108-6---
Centrálna vláda 2)15 070-5292 022-4 318--1 3436091 073-2065 9764-1 503174---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)871--16-685-9094-40-00--1115---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt