Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 281 114-74 959242 603-910 231-178 41550 188798 822-17 471771 15819 576-180 67437 017---
Peňažné finančné inštitúcie1 268 455-32 87970 912-547 209-39 52020 654419 653-081 30219 445-33 4853 397---
Finančné inštitúcie iné ako PFI67 393-3 6241 054-0-1658 22122 873-00--30 2971 159---
Nefinančné spoločnosti229 899-2 71511 955-32 421-27 4058 923108 953-027 756--6 8982 873---
Centrálna vláda 2)1 673 923-35 489156 970-302 068-106 84611 559242 704-17 471662 088131-109 47329 124---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)41 444-2521 712-28 533-4 4798314 639-012--522464---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom214 698-2 61917 358-20 501-11 8257 103106 386-81241 7415-1 3994 949---
Peňažné finančné inštitúcie93 454-6682 711-12 378-6654 09770 058-00--1352 742---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 618-491491-0-074480-00--1 05527---
Nefinančné spoločnosti33 178-621 402-4 417-2 1522 33322 631-087--886---
Centrálna vláda 2)83 470-1 39812 192-2 941-8 70435513 141-81241 6545-972 171---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 977--562-765-30424476-00--242---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom38 445-1 5194 542-5 539-2 92484112 651--31310 7903--1 001950---
Peňažné finančné inštitúcie11 261-5651 173-4 440-5748503 318-00---239580---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 445-49154-0--3-42240-00--68222---
Nefinančné spoločnosti1 865-6275-442-1-2241 697-0-47---139-2---
Centrálna vláda 2)23 185-4013 275--4-2 3291937 371--31310 8373--1 254347---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)689---35-661-236425-00---512---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom532 443-7 68848 958-14 390-78 00920 989161 686-0180 6956 359-1 50112 168---
Peňažné finančné inštitúcie142 949-505 915-2 685-7 85716 042101 796-006 359-1912 054---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 504-2 939853-0-000-00--7120---
Nefinančné spoločnosti53 443--1 064-6 303-12 8813 50329 244-00--4453---
Centrálna vláda 2)327 649-4 69940 197-5 113-54 9781 21130 646-0180 6950-010 111---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 897--929-289-2 2932330-00--1530---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom160 744-1 22013 973-4 903-8 4036 66692 438-028 4050-2864 450---
Peňažné finančné inštitúcie71 396-241 559-511-4514 01162 114-00--762 650---
Finančné inštitúcie iné ako PFI974-390486-0-000-00--980---
Nefinančné spoločnosti30 371--1 339-4 372-1 6652 25920 648-00--880---
Centrálna vláda 2)56 962-80610 054-0-6 0172049 676-028 4050-01 800---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 041--535-20-2701920-00--240---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom9 880-8271 851-1 309--1988094 994-0-90--217514---
Peňažné finančné inštitúcie2 262-1261-419-42189559-00---98493---
Finančné inštitúcie iné ako PFI428-39049-0-000-00---110---
Nefinančné spoločnosti478--12-908--302-229146-00---570---
Centrálna vláda 2)6 809-4251 768-0--3151304 789-0-90-021---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-97---39--18--2130-00---510---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 748 671-67 271193 645-895 841-100 40629 199637 136-17 471590 46313 217-179 17324 849---
Peňažné finančné inštitúcie1 125 506-32 82964 997-544 524-31 6634 612317 857-081 30213 086-33 2941 342---
Finančné inštitúcie iné ako PFI62 889-685201-0-1658 22122 873-00--29 5851 159---
Nefinančné spoločnosti176 455-2 71510 891-26 118-14 5245 42079 709-027 756--6 4532 870---
Centrálna vláda 2)1 346 274-30 790116 773-296 955-51 86810 348212 058-17 471481 394131-109 47319 013---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)37 547-252783-28 244-2 1865984 639-012--369464---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom53 954-1 3993 385-15 598-3 42243713 948-81213 3365-1 113499---
Peňažné finančné inštitúcie22 058-6441 152-11 867-214867 944-00--5992---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 644-1015-0-074480-00--95727---
Nefinančné spoločnosti2 807-6263-45-487741 983-087--06---
Centrálna vláda 2)26 508-5922 138-2 941-2 6871513 465-81213 2495-97372---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)936--27-745-345276-00--02---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom28 565-6922 691-4 230-3 122327 657--31310 7993--784436---
Peňažné finančné inštitúcie8 999-5531 112-4 021-153-453 259-00---14187---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 017-1015-0--3-42240-00--69322---
Nefinančné spoločnosti1 387-6263--466-30351 551-0-47---82-2---
Centrálna vláda 2)16 376--241 507--4-2 644632 582--31310 8463--1 254326---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)786--4-679-255125-00--02---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt