Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 240 929-73 429238 060-904 693-175 46949 364786 368-17 784758 78319 354-181 65635 969---
Peňažné finančné inštitúcie1 255 494-32 31469 739-542 770-38 94619 806416 391-079 76219 226-33 7242 816---
Finančné inštitúcie iné ako PFI65 939-3 130999-0-1688 26322 640-00--29 6021 137---
Nefinančné spoločnosti228 178-2 65311 880-31 979-27 3999 147107 356-027 853--7 0362 875---
Centrálna vláda 2)1 650 570-35 088153 695-302 071-104 50011 381235 367-17 784651 156128-110 72128 679---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)40 748-2441 747-27 873-4 4567674 614-012--573462---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom220 012-2 93917 593-22 182-11 9507 66799 543-82743 2726-8 8955 138---
Peňažné finančné inštitúcie88 457-6582 730-11 777-4983 95664 596-00--2084 034---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 861-548522-0-076419-00--1 28115---
Nefinančné spoločnosti33 931-1691 445-5 744-2 5271 96721 865-070--1377---
Centrálna vláda 2)92 174-1 56412 248-3 288-8 7121 46912 568-82743 2026-7 2081 082---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 589--648-1 373-21319995-00--610---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom49 946-2 1465 155-7 988-3 1801 04713 988-1357 9503-7 1871 166---
Peňažné finančné inštitúcie13 728-6411 507-5 003-414-115 006-00--961 072---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 768-47926-0-018390-00--84015---
Nefinančné spoločnosti5 257-169202-2 687-856-4352 215-0-193---243-1---
Centrálna vláda 2)27 727-8573 291--845-1 9291 3566 335-1358 1433-6 44380---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 466--129-1 143--1911942-00--520---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom522 461-6 86147 107-13 081-78 20620 181156 692-0180 6956 266-1 71811 654---
Peňažné finančné inštitúcie140 595-385 854-2 266-7 43615 148101 737-006 266-2891 561---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 076-2 549804-0-000-00--7230---
Nefinančné spoločnosti52 964--1 052-5 395-13 1823 73229 098-00--5023---
Centrálna vláda 2)320 831-4 27438 429-5 113-55 2931 08125 857-0180 6950-010 090---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 994--968-307-2 2952200-00--2040---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom152 898-1 21513 756-4 368-8 0195 71783 721-030 8070-5454 749---
Peňažné finančné inštitúcie66 210-171 562-723-3783 78755 708-00--1163 919---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 222-470521-0-000-00--2310---
Nefinančné spoločnosti29 341--1 257-3 645-2 1611 79220 349-00--1370---
Centrálna vláda 2)55 255-7289 860-0-5 351157 664-030 8070-0830---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)869--556-0-1291230-00--610---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 999-8161 371-892--557-6394 305-07240-148939---
Peňažné finančné inštitúcie2 321-7339-295-322-155550-00--5958---
Finančné inštitúcie iné ako PFI595-40127-0-000-00--1670---
Nefinančné spoločnosti1 552--14-597-588-452885-00---76-4---
Centrálna vláda 2)3 429-408903-0--1 385-762 870-07240-0-15---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)102--88-0--82440-00--520---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 718 468-66 568190 953-891 612-97 26329 183629 676-17 784578 08813 088-179 93824 315---
Peňažné finančné inštitúcie1 114 899-32 27663 885-540 504-31 5104 658314 654-079 76212 960-33 4351 255---
Finančné inštitúcie iné ako PFI61 863-581195-0-1688 26322 640-00--28 8791 137---
Nefinančné spoločnosti175 214-2 65310 828-26 584-14 2175 41578 258-027 853--6 5342 872---
Centrálna vláda 2)1 329 739-30 814115 266-296 958-49 20710 300209 510-17 784470 461128-110 72118 590---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)36 754-244779-27 566-2 1615474 614-012--369462---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom67 115-1 7243 837-17 814-3 9311 95015 822-82712 4656-8 350389---
Peňažné finančné inštitúcie22 247-6411 168-11 054-1201698 888-00--92115---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 639-781-0-076419-00--1 05015---
Nefinančné spoločnosti4 590-169188-2 099-3661751 516-070--07---
Centrálna vláda 2)36 919-8362 388-3 288-3 3611 4544 904-82712 3956-7 208252---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 720--92-1 373-847695-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom41 947-1 3303 784-7 096-3 7371 6869 683-1357 2263-7 039227---
Peňažné finančné inštitúcie11 408-6341 168-4 708-921444 456-00--91115---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 173-78-1-0-018390-00--67315---
Nefinančné spoločnosti3 705-169188-2 090-268171 330-0-193---1673---
Centrálna vláda 2)24 298-4492 388--845-3 3141 4323 465-1357 4193-6 44394---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 364--41-1 143-637542-00--00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt