Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 596 779-85 433279 127-1 024 613-186 26055 760868 623-16 834827 28921 591-193 93937 309---
Peňažné finančné inštitúcie1 362 026-36 92282 631-581 820-38 21520 056455 731-085 22721 426-36 5083 490---
Finančné inštitúcie iné ako PFI72 649-4 7601 256-0-1888 14323 724-00--33 2961 282---
Nefinančné spoločnosti236 694-2 91013 026-38 571-27 0038 812110 785-025 620--6 9433 024---
Centrálna vláda 2)1 873 035-40 551180 199-364 970-116 72917 790273 698-16 834716 433165-116 63529 031---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)52 374-2902 015-39 252-4 1259594 685-09--557482---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom247 244-4 32718 693-41 741-8 2347 263120 896-78235 6367-2 0437 623---
Peňažné finančné inštitúcie119 255-8763 515-17 234-3644 24587 120-00--5945 307---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 714-652577-0-19117167-00--1 12062---
Nefinančné spoločnosti31 408-501 392-6 266-2 1092 28118 991-00--28336---
Centrálna vláda 2)89 795-2 74912 453-16 163-4 90045514 427-78235 6367-62 218---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 073--756-2 078-842165191-00--410---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom15 440-1 0583 541-7 541-1 934-1 839-1 939--813 2636-1 024933---
Peňažné finančné inštitúcie-9 340-3691 724--5 343--466-2 108-3 552-00--196-160---
Finančné inštitúcie iné ako PFI852--210220-0-18-11-129-00--91054---
Nefinančné spoločnosti-4 149--46116--678--199-112-2 659-0-604--119-86---
Centrálna vláda 2)25 426-9451 352-11 806-2 1382704 229--813 8676--2301 125---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 651--129-1 756-443122172-00--290---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom595 746-9 52153 069-17 737-82 94019 924189 838-0204 2857 486-1 4679 479---
Peňažné finančné inštitúcie166 713-756 824-3 744-6 86714 382125 260-007 486-1721 903---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 539-3 8281 018-0-000-00--6930---
Nefinančné spoločnosti49 688--1 111-7 957-11 9502 98125 172-00--48928---
Centrálna vláda 2)370 407-5 61842 971-4 860-63 2352 48339 406-0204 2850-07 549---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 400--1 145-1 176-888780-00--1130---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom180 107-1 48213 968-6 886-6 7675 937106 423-032 2790-4955 871---
Peňažné finančné inštitúcie91 617-391 986-870-543 59579 724-00--695 280---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 417-579568-0-000-00--2700---
Nefinančné spoločnosti28 349--1 112-6 016-1 7082 10217 295-00--1151---
Centrálna vláda 2)57 782-8649 573-0-4 8971769 404-032 2790-0590---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)942--729-0-108640-00--410---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-6 503--1 263-1 031--1 812-1 046-2 810-3 542-03 3890-198-677---
Peňažné finančné inštitúcie-3 574--40195--892--622-2 673655-00---10-187---
Finančné inštitúcie iné ako PFI133--283211-0-000-00--2050---
Nefinančné spoločnosti-5 446---108--920--417-171-3 805-00---261---
Centrálna vláda 2)2 329--940-1 528-0-2 2848-392-03 3890-0-491---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)55--199-0--199260-00--290---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 001 033-75 912226 058-1 006 876-103 32035 836678 785-16 834623 00414 105-192 47227 830---
Peňažné finančné inštitúcie1 195 314-36 84775 807-578 076-31 3485 674330 471-085 22713 940-36 3361 587---
Finančné inštitúcie iné ako PFI67 110-932238-0-1888 14323 724-00--32 6031 282---
Nefinančné spoločnosti187 007-2 91011 915-30 614-15 0535 83185 613-025 620--6 4542 997---
Centrálna vláda 2)1 502 628-34 933137 228-360 110-53 49415 307234 292-16 834512 148165-116 63521 482---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)48 974-290870-38 076-3 2378814 685-09--444482---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom67 137-2 8454 725-34 855-1 4671 32614 473-7823 3577-1 5481 752---
Peňažné finančné inštitúcie27 638-8371 529-16 364-3106507 396-00--52527---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 297-739-0-19117167-00--85062---
Nefinančné spoločnosti3 059-50280-250-4011791 696-00--16835---
Centrálna vláda 2)32 013-1 8852 880-16 163-32795 023-7823 3577-61 628---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 131--27-2 078-734101191-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom21 943-2 3214 572-9 353-8889711 603--81-1266-8261 610---
Peňažné finančné inštitúcie-5 766-4091 529--4 451-156565-4 207-00--20627---
Finančné inštitúcie iné ako PFI719-739-0-18-11-129-00--70554---
Nefinančné spoločnosti1 297--46224-242-218591 146-0-604--145-87---
Centrálna vláda 2)23 097-1 8852 880-11 806--1462624 621--814786--2301 616---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 596---70-1 756-64296172-00--00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt