Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 578 756-84 376275 585-1 017 073-184 41357 537870 558-16 915821 31321 686-193 02736 273---
Peňažné finančné inštitúcie1 370 096-36 55280 907-587 164-38 68022 164459 286-083 85421 527-36 3123 650---
Finančné inštitúcie iné ako PFI71 890-4 9691 036-0-1718 15423 850-00--32 4821 227---
Nefinančné spoločnosti240 886-2 95612 910-39 250-27 2138 925113 440-026 245--6 8363 111---
Centrálna vláda 2)1 846 159-39 606178 846-353 163-114 66817 457269 469-16 915711 205159-116 86827 803---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)49 726-2931 886-37 496-3 6818374 513-09--529482---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom245 323-3 07418 630-38 598-7 9897 520122 209-78639 9408-1 0305 539---
Peňažné finančné inštitúcie107 170-7073 338-12 092-3394 47781 018-00--4414 758---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 125-478499-0-036686-00--37947---
Nefinančné spoločnosti38 447-811 455-9 267-1 3621 75823 820-0555--6783---
Centrálna vláda 2)94 642-1 80812 824-15 250-6 0141 21316 609-78639 3858-95650---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 938--514-1 989-2743676-00--490---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom49 846-2203 704-22 585-4 13375711 348--88 4645--22-1 340---
Peňažné finančné inštitúcie16 399-291 990-6 794--841077 504-00--401-342---
Finančné inštitúcie iné ako PFI901-240-52-0--4-18609-00--11312---
Nefinančné spoločnosti3 610-74201-1 578-14-1571 995-051---21165---
Centrálna vláda 2)27 290--1231 600-12 393-4 4018281 189--88 4135--332-1 076---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 647---35-1 820--194-351-00--80---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom602 164-10 78454 099-19 550-81 89322 734193 380-0200 7357 563-1 26910 157---
Peňažné finančné inštitúcie170 362-1156 629-4 637-7 48817 054124 605-007 563-1822 089---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 406-4 111807-0-000-00--4880---
Nefinančné spoločnosti55 135--1 219-8 877-12 3673 15328 977-00--51527---
Centrálna vláda 2)367 916-6 55844 498-4 860-60 9512 47539 798-0200 7350-08 040---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 345--946-1 176-1 087520-00--840---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom180 748-1 52313 296-7 921-7 1796 420106 787-032 1550-1895 279---
Peňažné finančné inštitúcie85 544-551 473-687-2204 26474 042-00--734 730---
Finančné inštitúcie iné ako PFI954-412496-0-000-00--460---
Nefinančné spoločnosti33 240--1 315-7 070-1 1921 73421 856-00--4825---
Centrálna vláda 2)60 199-1 0569 527-0-5 64340610 889-032 1550-0524---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)811--485-164-124160-00--220---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom12 025-460-1 616--215-3 860-1466 166-05 1090--239-1 354---
Peňažné finančné inštitúcie3 696-32125-239-94-1003 497-00--35-226---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-21-174-55-0-000-00---1400---
Nefinančné spoločnosti-141--61--618--17-62585-00---11525---
Centrálna vláda 2)8 660-254-1 697-0-4 032302 084-05 1090-0-1 152---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-168---50-164--249-140-00---190---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 976 592-73 592221 486-997 523-102 52034 803677 178-16 915620 57714 123-191 75826 117---
Peňažné finančné inštitúcie1 199 734-36 43774 278-582 527-31 1925 110334 681-083 85413 964-36 1301 560---
Finančné inštitúcie iné ako PFI66 484-858229-0-1718 15423 850-00--31 9941 227---
Nefinančné spoločnosti185 751-2 95611 691-30 373-14 8465 77284 463-026 245--6 3213 084---
Centrálna vláda 2)1 478 243-33 048134 348-348 303-53 71714 982229 671-16 915510 469159-116 86819 763---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)46 381-293940-36 320-2 5947854 513-09--445482---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom64 574-1 5515 334-30 677-8101 10015 422-7867 7858-841260---
Peňažné finančné inštitúcie21 626-6521 865-11 405-1192136 976-00--36828---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 171-663-0-036686-00--33347---
Nefinančné spoločnosti5 207-81140-2 197-170241 964-0555--1958---
Centrálna vláda 2)34 443-7523 297-15 250-3718075 720-7867 2308-95127---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 127--29-1 825-1502076-00--270---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom37 821--2405 320-22 800-2739035 182--83 3555-21713---
Peňažné finančné inštitúcie12 703--31 865-6 555--1782074 007-00--366-116---
Finančné inštitúcie iné ako PFI922-663-0--4-18609-00--25312---
Nefinančné spoločnosti3 751-74140-2 196-31-951 410-051---9640---
Centrálna vláda 2)18 630--3773 297-12 393-369798-895--83 3045--33276---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 815--15-1 656-551151-00--270---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt