Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 528 198-84 149271 883-994 487-180 21956 654859 301-16 923812 48421 364-193 11337 621---
Peňažné finančné inštitúcie1 352 879-36 52378 917-580 371-38 76622 058451 839-083 29521 209-35 9113 991---
Finančné inštitúcie iné ako PFI71 054-4 7291 089-0-1758 17223 244-00--32 4301 215---
Nefinančné spoločnosti238 101-2 88212 709-37 670-27 1909 069111 455-027 029--7 0533 045---
Centrálna vláda 2)1 818 090-39 729177 246-340 770-110 21316 515268 301-16 923702 152155-117 19828 888---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)48 073-2861 922-35 676-3 8758404 462-09--521482---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom254 672-3 23618 830-38 887-13 3527 443118 135-78746 2258-3 5204 249---
Peňažné finančné inštitúcie106 400-7692 823-16 821-1144 40177 458-00--9343 080---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 572-465568-0-04156-00--3790---
Nefinančné spoločnosti38 917-361 369-8 460-1 3772 15624 270-01 079--11258---
Centrálna vláda 2)104 150-1 96613 061-11 201-11 79279316 197-78745 1468-2 0881 111---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 633--1 009-2 405-698954-00--70---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom35 028-1 0143 075-21 118-2 439235-498--7817 4594-2 012-1 048---
Peňažné finančné inštitúcie10 296-3951 200-8 338--47-795667-00--824-286---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-40-66-77-0--36-6284-00--40-56---
Nefinančné spoločnosti3 382--3-5-1 981--543381568-01 015---4634---
Centrálna vláda 2)19 559-5561 860-8 790-3 320674-1 814--7816 4444-1 247-742---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 832--97-2 009--25537-3-0-1---530---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom589 908-10 32455 716-19 765-78 03422 880187 214-0195 5547 403-1 50811 510---
Peňažné finančné inštitúcie166 510-836 504-4 399-7 39517 155121 108-007 403-1472 316---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 427-3 937862-0-000-00--6280---
Nefinančné spoločnosti55 275--1 158-9 494-12 3843 21528 392-00--6302---
Centrálna vláda 2)359 182-6 30446 195-4 860-56 9192 44437 714-0195 5540-09 193---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 514--997-1 012-1 336660-00--1030---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom192 954-1 73214 960-8 999-13 2456 684107 227-035 7580-2234 127---
Peňažné finančné inštitúcie82 497-401 732-617-694 28872 624-00--593 068---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 077-453565-0-000-00--590---
Nefinančné spoločnosti36 885--1 369-8 270-1 3151 92523 901-00--1050---
Centrálna vláda 2)71 725-1 23910 758-0-11 79241710 702-035 7580-01 059---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)771--536-112-69540-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom11 512-643-233-2 658-7 574-235-2 685-05 0670--216-1 061---
Peňažné finančné inštitúcie-583-9224-192--17-844196-00---50-293---
Finančné inštitúcie iné ako PFI58-206-80-0-000-00---680---
Nefinančné spoločnosti2 764--44-2 392--132211288-00---390---
Centrálna vláda 2)9 457-428-443-0-7 949393-3 169-05 0670-0-768---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-184--22-74--22650-00---590---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 938 290-73 825216 167-974 722-102 18533 774672 087-16 923616 93113 961-191 60526 110---
Peňažné finančné inštitúcie1 186 369-36 44072 413-575 972-31 3714 903330 731-083 29513 806-35 7641 675---
Finančné inštitúcie iné ako PFI65 627-792227-0-1758 17223 244-00--31 8021 215---
Nefinančné spoločnosti182 827-2 88211 551-28 176-14 8065 85483 063-027 029--6 4233 043---
Centrálna vláda 2)1 458 908-33 425131 051-335 910-53 29414 071230 587-16 923506 599155-117 19819 696---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)44 559-286925-34 664-2 5397744 462-09--418482---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom61 717-1 5043 870-29 888-10775910 908-78710 4678-3 297122---
Peňažné finančné inštitúcie23 903-7291 091-16 204-451134 834-00--87512---
Finančné inštitúcie iné ako PFI495-123-0-04156-00--3200---
Nefinančné spoločnosti2 032-360-190-62231369-01 079--758---
Centrálna vláda 2)32 425-7272 303-11 201-03765 495-7879 3888-2 08852---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 862--473-2 293-03554-00--70---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom23 517-3713 308-18 460--5 1354702 187--7812 3924-2 22812---
Peňažné finančné inštitúcie10 879-386976-8 146--3049471-00--8747---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-98--1403-0--36-6284-00--108-56---
Nefinančné spoločnosti618--3-49--411--411170280-01 015---734---
Centrálna vláda 2)10 102-1282 303-8 790--4 6292811 355--7811 3784-1 24726---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 016--75-1 935--2932-3-0-1--60---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt