Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 188 913-71 289232 902-896 705-172 28648 286772 433-17 650749 04419 120-174 44934 749---
Peňažné finančné inštitúcie1 239 941-31 67268 231-537 767-38 53319 817411 432-078 12218 995-33 6281 744---
Finančné inštitúcie iné ako PFI64 174-2 651972-0-1688 24622 249-00--28 7661 122---
Nefinančné spoločnosti222 806-2 48411 677-29 292-26 5439 577105 154-027 923--7 2792 876---
Centrálna vláda 2)1 622 706-34 231150 405-302 916-102 5699 998229 026-17 650642 987125-104 25428 545---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)39 286-2511 617-26 730-4 4736484 572-012--521462---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom232 663-3 09019 912-40 041-13 5127 048102 515-82039 5327-3 2742 913---
Peňažné finančné inštitúcie97 218-7992 520-17 260-4353 90469 982-00--8701 448---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 512-371538-0-0640-00--50930---
Nefinančné spoločnosti33 614-181 574-4 003-3 2492 46021 768-037--42480---
Centrálna vláda 2)96 322-1 90214 662-15 881-9 58649510 765-82039 4957-1 3551 354---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 997--618-2 897-2421250-00--1150---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom46 030--7765 006-26 781--5 37126813 054-2185 8621-250737---
Peňažné finančné inštitúcie22 008-329811-11 929--293448 839-00--97252---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-2 112--1 251-52-0-0-51-70-00---71830---
Nefinančné spoločnosti5 745--186247-1 036-393574 268-0-514--37965---
Centrálna vláda 2)18 321-3324 021-11 487--5 20319077-2186 3811-427390---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 068---21-2 329--26828-60-0-5--65-1---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom514 379-6 04545 734-12 189-78 76120 820152 387-0179 9686 190-1 57010 716---
Peňažné finančné inštitúcie138 199-315 515-1 971-7 11415 303101 187-006 190-284604---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 480-2 148776-0-000-00--5560---
Nefinančné spoločnosti51 412--1 037-4 798-12 5944 18428 213-00--5788---
Centrálna vláda 2)317 399-3 86637 527-5 113-56 6771 15722 987-0179 9680-010 104---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 890--879-307-2 3761760-00--1520---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom165 255-1 11417 228-6 114-11 5066 66591 800-027 8390-3922 597---
Peňažné finančné inštitúcie69 799-151 535-438-2603 82562 164-00--1141 448---
Finančné inštitúcie iné ako PFI965-359534-0-000-00--720---
Nefinančné spoločnosti32 236--1 389-3 584-3 0872 39321 597-00--1860---
Centrálna vláda 2)61 392-74013 257-2 066-7 9683348 039-027 8390-01 149---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)863--513-26-1911130-00--200---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 816--1 9652 523-1 016--5 48843811 186-01700--625561---
Peňažné finančné inštitúcie4 634--33-53-364--257664 906-00---658299---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 248--1 102-54-0-000-00---920---
Nefinančné spoločnosti6 039--62-618-604654 537-00--155-2---
Centrálna vláda 2)-1 276--8302 620-8--5 5372861 743-01700-0264---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-333---52-26--298210-00---300---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 674 533-65 244187 168-884 516-93 52527 466620 046-17 650569 07612 930-172 87924 033---
Peňažné finančné inštitúcie1 101 742-31 64162 716-535 796-31 4194 514310 245-078 12212 805-33 3441 140---
Finančné inštitúcie iné ako PFI60 694-503196-0-1688 24622 249-00--28 2101 122---
Nefinančné spoločnosti171 394-2 48410 640-24 494-13 9495 39376 941-027 923--6 7012 869---
Centrálna vláda 2)1 305 307-30 365112 878-297 803-45 8928 841206 039-17 650463 019125-104 25418 441---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)35 396-251738-26 423-2 0974724 572-012--369462---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom67 408-1 9762 684-33 927-2 00638310 715-82011 6937-2 882316---
Peňažné finančné inštitúcie27 419-784985-16 822-175797 818-00--7560---
Finančné inštitúcie iné ako PFI547-124-0-0640-00--43730---
Nefinančné spoločnosti1 378-18185-419-16267171-037--23880---
Centrálna vláda 2)34 930-1 1621 405-13 815-1 6181612 726-82011 6567-1 355205---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 134--105-2 871-51120-00--950---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom38 214-1 1892 483-25 765-117-1701 868-2185 6931-875175---
Peňažné finančné inštitúcie17 374-362864-11 565--36-223 933-00--755-47---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-864--1492-0-0-51-70-00---62630---
Nefinančné spoločnosti-294--186185-418--211-8-269-0-514--22467---
Centrálna vláda 2)19 597-1 1621 401-11 479-334-96-1 666-2186 2111-427126---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 401--31-2 303-307-60-0-5--95-1---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt