Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 069 498-71 887225 945-841 119-177 38046 420749 598-17 189718 46317 853-169 41034 234---
Peňažné finančné inštitúcie1 185 887-31 58964 751-511 855-38 51420 151391 097-075 20817 724-32 6842 314---
Finančné inštitúcie iné ako PFI63 101-3 969982-0-597 63621 760-00--27 6871 008---
Nefinančné spoločnosti216 259-2 71511 493-26 929-26 6609 833101 192-028 043--6 4922 903---
Centrálna vláda 2)1 569 475-33 377147 156-280 876-106 6978 245230 940-17 189615 195129-102 11227 559---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)34 776-2371 563-21 459-5 4505554 609-017--435451---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom196 703-2 36716 794-18 604-8 9857 67391 752-79938 9076-4 7986 018---
Peňažné finančné inštitúcie82 324-5122 721-9 511-874 18561 486-00--6563 166---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 369-415471-0-051448-00--93450---
Nefinančné spoločnosti32 139-471 352-4 308-2 8902 65820 315-0523--1432---
Centrálna vláda 2)78 773-1 39311 704-4 588-5 9056329 442-79938 3846-3 1592 760---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 099--546-197-10314761-00--3510---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom31 805--2882 442-8 694-3 1572 5272 906-438 600-3-2 861866---
Peňažné finančné inštitúcie8 592-69729-4 380--3602 2881 037-00--327122---
Finančné inštitúcie iné ako PFI199--349-36-0--6-90407-00--22845---
Nefinančné spoločnosti2 332--4-80-2 194--384-285599-0338---6620---
Centrálna vláda 2)20 691--41 877-1 974-4 026589876-438 263-3-2 381669---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-9---48-146--11925-13-0-1---910---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom519 095-8 40447 140-9 951-86 67321 413148 717-0178 0275 452-1 90811 410---
Peňažné finančné inštitúcie128 970-655 295-810-7 09116 06792 173-005 452-7461 271---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 627-3 268792-0-000-00--5652---
Nefinančné spoločnosti51 109--1 021-3 473-12 7584 72828 561-00--425143---
Centrálna vláda 2)329 496-5 07139 187-5 486-63 32242627 983-0178 0270-09 994---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 893--845-182-3 5021920-00--1720---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom148 159-1 18014 101-2 989-7 6706 74283 078-026 4680-4065 524---
Peňažné finančné inštitúcie66 257-341 651-95-444 03156 938-00--2983 166---
Finančné inštitúcie iné ako PFI910-377467-0-000-00--660---
Nefinančné spoločnosti29 404--1 352-2 886-2 5922 58019 980-00--140---
Centrálna vláda 2)50 833-76910 112-0-4 931346 160-026 4680-02 358---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)755--519-8-103970-00--280---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 954--341883--225-2 0351 867-1 468-01 2920--577488---
Peňažné finančné inštitúcie649--26182-94--3532 144-1 584-00--70122---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-246--222-34-0-000-00--100---
Nefinančné spoločnosti358--108-772--567-289385-00---50-1---
Centrálna vláda 2)3 379--93675--1 099-3 06434-269-01 2920--592367---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-186---48-8--109-220-00---150---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 550 403-63 483178 805-831 168-90 70725 007600 881-17 189540 43612 401-167 50222 824---
Peňažné finančné inštitúcie1 056 917-31 52459 456-511 045-31 4234 084298 924-075 20812 272-31 9381 043---
Finančné inštitúcie iné ako PFI58 474-701190-0-597 63621 760-00--27 1221 006---
Nefinančné spoločnosti165 151-2 71510 472-23 456-13 9025 10572 631-028 043--6 0672 760---
Centrálna vláda 2)1 239 979-28 306107 969-275 390-43 3757 819202 957-17 189437 168129-102 11217 565---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)29 883-237718-21 277-1 9483634 609-017--263451---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom48 544-1 1872 693-15 615-1 3159318 674-79912 4396-4 392493---
Peňažné finančné inštitúcie16 067-4781 070-9 416-431544 548-00--3580---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 459-384-0-051448-00--86850---
Nefinančné spoločnosti2 735-470-1 422-29878335-0523--032---
Centrálna vláda 2)27 940-6241 592-4 588-9745983 282-79911 9166-3 159402---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)344--27-189-05061-00--710---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom27 852-531 559-8 919-1 1226604 374-437 309-3-3 438378---
Peňažné finančné inštitúcie7 943-95547-4 286--71442 621-00--2570---
Finančné inštitúcie iné ako PFI445--127-2-0--6-90407-00--21845---
Nefinančné spoločnosti1 974--4-188-1 422-1834214-0338---1621---
Centrálna vláda 2)17 312-891 202-3 073-9625551 145-436 971-3-2 973302---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)177--0-138--1047-13-0-1--610---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt