Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 036 812-72 173223 501-832 423-174 18443 890746 680-17 146709 30017 680-166 57533 260---
Peňažné finančné inštitúcie1 176 174-31 52064 022-507 474-38 87317 862390 048-074 27817 548-32 3572 193---
Finančné inštitúcie iné ako PFI62 892-4 3171 017-0-657 72621 349-00--27 455963---
Nefinančné spoločnosti214 240-2 71811 573-24 734-27 03210 118100 599-028 035--6 5582 872---
Centrálna vláda 2)1 548 724-33 381145 279-278 902-102 6457 656230 062-17 146606 969132-99 76126 791---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)34 782-2371 610-21 313-5 5695284 622-018--444441---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom187 123-2 40318 102-19 794-13 3116 67784 505-79634 3447-1 9615 223---
Peňažné finančné inštitúcie74 406-5482 494-11 496-2983 66451 788-00--4523 666---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 837-411507-0-010206-00--65548---
Nefinančné spoločnosti27 408-131 098-1 945-3 0702 62518 421-00--22313---
Centrálna vláda 2)82 576-1 43113 355-6 220-9 94029714 090-79634 3447-5991 497---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)896--648-133-3810-00--310---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom30 457--59942-9 775-4 8157427 186-1175 665-3-393884---
Peňažné finančné inštitúcie8 960-13314-4 968-2024722 356-00---95730---
Finančné inštitúcie iné ako PFI275--75-23-0-0-14107-00--23248---
Nefinančné spoločnosti555--11-102-442--138135627-0-533--1314---
Centrálna vláda 2)21 197-14859-4 490-4 9451984 134-1176 198-3-141103---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-529---106--125--194-49-38-00---170---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom515 071-8 74446 257-10 175-84 63619 544150 185-0176 7405 383-2 48510 922---
Peňažné finančné inštitúcie128 250-915 113-715-7 44313 92293 757-005 383-6761 150---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 872-3 489826-0-000-00--5552---
Nefinančné spoločnosti50 750--913-2 701-13 3255 01728 176-00--475143---
Centrálna vláda 2)326 121-5 16438 512-6 585-60 25739228 252-0176 7400-5929 627---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 078--893-174-3 6112130-00--1870---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom148 034-1 39415 463-2 345-13 1396 18777 798-025 8230-9924 893---
Peňažné finančné inštitúcie57 387-411 143-47-2353 48148 519-00--2703 651---
Finančné inštitúcie iné ako PFI920-384507-0-000-00--290---
Nefinančné spoločnosti26 856--967-1 910-2 9612 62518 321-00--702---
Centrálna vláda 2)62 135-96912 230-383-9 940010 958-025 8230-5921 240---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)736--616-5-3810-00--310---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom14 417-32227-806-4 8153996 170-01 0340-371563---
Peňažné finančné inštitúcie1 800-0-209-10-235295864-00---110715---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-214--102-23-0-000-00---890---
Nefinančné spoločnosti850---86-408--207153588-00---60---
Centrálna vláda 2)12 316-134653-383-4 95404 718-01 0340-592-152---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-335---108-5--167-490-00---160---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 521 741-63 429177 244-822 248-89 54824 346596 495-17 146532 56012 297-164 09022 338---
Peňažné finančné inštitúcie1 047 925-31 42958 909-506 759-31 4303 940296 291-074 27812 165-31 6811 043---
Finančné inštitúcie iné ako PFI58 020-828191-0-657 72621 349-00--26 900962---
Nefinančné spoločnosti163 489-2 71810 660-22 033-13 7075 10172 423-028 035--6 0832 729---
Centrálna vláda 2)1 222 603-28 217106 767-272 317-42 3887 264201 810-17 146430 230132-99 16917 164---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)29 704-237717-21 139-1 9583154 622-018--257441---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom39 089-1 0092 639-17 449-1724906 707-7968 5227-969330---
Peňažné finančné inštitúcie17 019-5071 351-11 449-631833 269-00--18215---
Finančné inštitúcie iné ako PFI917-270-0-010206-00--62648---
Nefinančné spoločnosti552-13131-35-1090100-00--15310---
Centrálna vláda 2)20 441-4621 125-5 837-02973 132-7968 5227-7257---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)160--32-128-000-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom16 040--91715-8 969-03431 016-1174 632-3-22321---
Peňažné finančné inštitúcie7 160-13523-4 958--331771 492-00--1515---
Finančné inštitúcie iné ako PFI489-270-0-0-14107-00--32148---
Nefinančné spoločnosti-296--11-16-34-69-1839-0-533--1373---
Centrálna vláda 2)8 881--120206-4 107--9198-584-1175 165-3--451255---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-194--2--130--270-38-00---10---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt