Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 004 951-72 227222 561-822 647-169 37143 098739 501-17 029702 42517 533-166 20232 356---
Peňažné finančné inštitúcie1 166 232-31 50763 709-502 506-38 67217 390387 702-073 43317 398-32 4521 463---
Finančné inštitúcie iné ako PFI62 641-4 3921 040-0-657 73921 244-00--27 245916---
Nefinančné spoločnosti213 261-2 72911 675-24 291-27 1689 95099 960-028 192--6 4282 869---
Centrálna vláda 2)1 527 508-33 366144 421-274 412-97 7037 441225 934-17 029600 782135-99 61726 668---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)35 309-2331 716-21 438-5 7635784 661-018--461441---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom191 245-3 44017 699-21 944-7 4226 58193 041-75335 5245-9863 850---
Peňažné finančné inštitúcie81 809-6812 170-12 667-2363 47860 023-00--5102 044---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 440-1 378527-0-2285117-00--1310---
Nefinančné spoločnosti34 969-771 204-2 322-3 6892 52224 138-0689--3226---
Centrálna vláda 2)70 500-1 30413 184-6 556-3 1591868 717-75334 8355-11 800---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 527--614-399-33611046-00--220---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom27 399-2 2631 090-12 094--2 426-1859 130--1735 587-4--1 1171 140---
Peňažné finančné inštitúcie8 335-135233-5 566--47-5762 544-00--96384---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 415-1 37835-0-21060-00---102-5---
Nefinančné spoločnosti7 932-4954-2 319--341904 897-0208--256-7---
Centrálna vláda 2)9 139-701569-3 851--2 5001721 698--1735 381-4--1 325769---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)579--199-358-153-77-9-0-2---43-1---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom500 588-8 71146 032-9 369-79 80919 144144 015-0175 7085 328-2 11410 359---
Peňažné finančné inštitúcie126 397-915 323-705-7 20913 62792 893-005 328-786435---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 086-3 591849-0-000-00--6442---
Nefinančné spoločnosti49 893--999-2 293-13 5264 86327 588-00--481143---
Centrálna vláda 2)313 799-5 02937 860-6 202-55 29639223 534-0175 7080-09 779---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 413--1 001-169-3 7782620-00--2030---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom141 877-1 79114 972-3 820-6 9045 75480 504-024 4910-6952 946---
Peňažné finančné inštitúcie60 659-451 235-223-463 40753 370-00--3142 019---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 578-986523-0-000-00--690---
Nefinančné spoločnosti30 517--1 155-2 293-3 4262 23721 116-00--2900---
Centrálna vláda 2)48 180-76011 547-1 278-3 15906 018-024 4910-0927---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)943--512-26-2731100-00--220---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 315-1 178152-2 173--1 329-771243-02090-61399---
Peňažné finančné inštitúcie-1 665-35-104-186--61-625-1 400-00---83387---
Finančné inštitúcie iné ako PFI962-98631-0-000-00---550---
Nefinančné spoločnosti4 369--5-2 293--169-702 074-00--241-5---
Centrálna vláda 2)-1 546-15730--332--1 1960-431-02090-017---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)195--190-26-97-760-00---420---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 504 362-63 516176 529-813 278-89 56223 954595 486-17 029526 71712 205-164 08821 998---
Peňažné finančné inštitúcie1 039 835-31 41658 386-501 801-31 4633 763294 809-073 43312 070-31 6661 028---
Finančné inštitúcie iné ako PFI57 555-801191-0-657 73921 244-00--26 601914---
Nefinančné spoločnosti163 368-2 72910 676-21 998-13 6425 08772 372-028 192--5 9472 726---
Centrálna vláda 2)1 213 708-28 337106 561-268 210-42 4077 049202 400-17 029425 074135-99 61716 889---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)29 896-233715-21 269-1 9853164 661-018--258441---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom49 368-1 6492 727-18 124-51882712 537-75311 0335-291904---
Peňažné finančné inštitúcie21 150-636935-12 444-190716 653-00--19625---
Finančné inštitúcie iné ako PFI862-3924-0-2285117-00--620---
Nefinančné spoločnosti4 452-7749-29-2632853 022-0689--326---
Centrálna vláda 2)22 320-5441 637-5 278-01862 699-75310 3445-1873---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)584--102-373-63046-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom25 084-1 085938-9 921--1 0975868 887--1735 378-4--1 178741---
Peňažné finančné inštitúcie10 000-100337-5 380-14493 944-00--179-3---
Finančné inštitúcie iné ako PFI453-3924-0-21060-00---47-5---
Nefinančné spoločnosti3 563-4949-26-1352602 823-0208--15-2---
Centrálna vláda 2)10 684-544539-4 183--1 3041722 129--1735 172-4--1 325752---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)384--9-332-56-1-9-0-2---1-1---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt