Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 976 729-69 959221 471-810 554-171 79643 261730 279-17 202696 22217 492-167 30531 188---
Peňažné finančné inštitúcie1 157 621-31 37163 475-496 940-38 71817 966385 128-073 23517 353-32 3561 079---
Finančné inštitúcie iné ako PFI61 208-3 0141 005-0-627 63321 239-00--27 335921---
Nefinančné spoločnosti204 943-2 68011 621-21 972-27 2019 76195 019-027 642--6 1712 876---
Centrálna vláda 2)1 518 232-32 665143 853-270 562-100 2057 247224 223-17 202595 326139-100 94025 870---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)34 725-2291 517-21 080-5 6106544 670-020--504442---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom192 366-2 45816 762-14 955-11 2297 02694 147-80035 1787-7 8501 955---
Peňažné finančné inštitúcie81 953-5672 688-8 696-7993 73264 830-00--62812---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 022-412542-0-0352472-00--23311---
Nefinančné spoločnosti29 042-691 479-1 284-3 7192 59018 747-0893--18180---
Centrálna vláda 2)78 388-1 41011 562-4 804-6 63117210 098-80034 2857-6 7681 851---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)961--491-171-801800-00--390---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom21 208--7912 529-4 414--1 381-7946 470--436 070-3-4 098638---
Peňažné finančné inštitúcie8 500-329611-3 783-582-1 0484 006-00--22412---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-292--86299-0--2223401-00---16211---
Nefinančné spoločnosti2 867-44249-1 284-757-206-95-0766--068---
Centrálna vláda 2)10 116--3021 532--750--2 5771612 200--435 304-3-4 047546---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)17--38-97--14176-42-00---110---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom498 341-7 53245 879-7 197-81 13719 915143 773-0175 4895 406-2 0539 960---
Peňažné finančné inštitúcie128 138-555 426-519-7 27014 25294 293-005 406-86948---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 124-2 605818-0-000-00--6992---
Nefinančné spoločnosti45 523--994-0-13 6944 93325 514-00--240148---
Centrálna vláda 2)315 338-4 87237 830-6 535-56 49239223 966-0175 4890-09 761---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 218--811-143-3 6813380-00--2450---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom139 622-1 16513 707-1 464-8 0916 12582 846-024 4720-5061 246---
Peňažné finančné inštitúcie64 370-301 725-77-1753 56358 452-00--3480---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 001-389538-0-000-00--740---
Nefinančné spoločnosti24 518--1 222-0-3 1432 40117 707-00--450---
Centrálna vláda 2)49 022-7469 757-1 387-4 693346 687-024 4720-01 246---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)711--465-0-801270-00--390---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-9 016--9981 526--1 479--3 802-1 394-284-0-6350--1 913-37---
Peňažné finančné inštitúcie-407-26277-3-175-1 215234-00--930---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-281--40099-0-000-00--200---
Nefinančné spoločnosti-876---8-0-311-254-809-00---115-1---
Centrálna vláda 2)-7 426--6241 115--1 482--4 18834291-0-6350--1 901-36---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-26--43-0--100410-00---100---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 478 388-62 427175 592-803 357-90 65923 346586 506-17 202520 73312 086-165 25221 228---
Peňažné finančné inštitúcie1 029 482-31 31658 049-496 421-31 4483 714290 835-073 23511 947-31 4871 031---
Finančné inštitúcie iné ako PFI57 085-409187-0-627 63321 239-00--26 636919---
Nefinančné spoločnosti159 420-2 68010 627-21 972-13 5074 82869 505-027 642--5 9312 728---
Centrálna vláda 2)1 202 894-27 793106 023-264 027-43 7136 855200 257-17 202419 837139-100 94016 109---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)29 507-229706-20 937-1 9293164 670-020--259442---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom52 744-1 2933 055-13 491-3 13890111 301-80010 7067-7 344709---
Peňažné finančné inštitúcie17 583-537963-8 619-6241696 378-00--28012---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 021-234-0-0352472-00--15911---
Nefinančné spoločnosti4 524-69257-1 284-5761891 040-0893--13680---
Centrálna vláda 2)29 366-6641 805-3 417-1 9381383 411-8009 8137-6 768606---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)250--26-171-0530-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom30 223-2071 003-5 893-2 4216006 754--436 705-3-6 011675---
Peňažné finančné inštitúcie8 907-303334-3 780-4071673 772-00--13112---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-11--4620-0--2223401-00---18211---
Nefinančné spoločnosti3 743-44257-1 284-44648714-0766--11569---
Centrálna vláda 2)17 542-322417-732-1 6111271 909--435 939-3-5 948582---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)43---5-97--4135-42-00---10---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt