Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 954 837-70 753218 944-806 140-173 15244 048723 788-17 246689 64717 428-163 16930 522---
Peňažné finančné inštitúcie1 148 641-31 04262 864-493 158-38 13619 014381 130-072 83717 286-32 1321 042---
Finančné inštitúcie iné ako PFI61 531-3 875907-0-647 40920 837-00--27 504935---
Nefinančné spoločnosti201 993-2 63611 372-20 688-26 4389 96695 084-026 829--6 1722 808---
Centrálna vláda 2)1 507 959-32 967142 321-271 311-102 7627 080222 026-17 246589 961142-96 84725 296---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)34 714-2331 480-20 983-5 7525794 711-020--515442---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom192 209-3 58116 410-20 340-11 1187 90590 458-1 04034 7657-2 9703 616---
Peňažné finančné inštitúcie79 624-5762 850-11 236-8983 98859 239-00--350486---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 861-521493-0-02200-00--60719---
Nefinančné spoločnosti26 937-331 376-0-2 4883 12119 722-026--48123---
Centrálna vláda 2)82 237-2 45111 080-8 997-7 28133711 421-1 04034 7397-1 9022 983---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 551--611-107-45123976-00--625---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom39 023-2 4482 309-12 007-2 2302 2717 472-4937 150-4-1 1271 519---
Peňažné finančné inštitúcie13 659-372490-5 918-7271 2625 179-00---2890---
Finančné inštitúcie iné ako PFI966-294-14-0-0212-18-00--47418---
Nefinančné spoločnosti27--22-55--5--43368612-0-912---35119---
Centrálna vláda 2)24 156-1 8041 942-6 117-1 4722901 638-4938 062-4-9641 377---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)215---54--23-7413961-00--135---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom507 392-8 52944 355-8 676-84 94021 307144 057-0176 1165 450-3 9669 997---
Peňažné finančné inštitúcie128 589-295 149-516-7 09515 46794 059-005 450-77648---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 405-3 004720-0-000-00--6792---
Nefinančné spoločnosti46 399--1 002-0-13 3845 18626 323-00--355149---
Centrálna vláda 2)322 755-5 49636 716-8 017-60 68035723 675-0176 1160-1 9019 797---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 244--768-143-3 7812970-00--2550---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom140 380-2 16114 433-68-7 7007 19181 370-022 0860-2 3902 981---
Peňažné finančné inštitúcie61 198-151 663-42-3173 86754 498-00--310486---
Finančné inštitúcie iné ako PFI945-385491-0-000-00--690---
Nefinančné spoločnosti25 152--1 297-0-2 4343 02618 347-00--480---
Centrálna vláda 2)51 812-1 76110 394-26-4 558678 525-022 0860-1 9012 495---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 272--588-0-3912310-00--620---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom11 763-1 9201 461--104--7541 7544 475-01290-1 891991---
Peňažné finančné inštitúcie4 706-164--53-3171 1503 266-00---390---
Finančné inštitúcie iné ako PFI183-158-9-0-000-00--340---
Nefinančné spoločnosti93---39-0-115402-365-00---19-1---
Centrálna vláda 2)6 719-1 7611 503-0--1 208671 574-01290-1 901992---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)62---58--51-221350-00--140---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 447 445-62 224174 589-797 464-88 21222 741579 731-17 246513 53111 978-159 20320 526---
Peňažné finančné inštitúcie1 020 052-31 01357 715-492 642-31 0413 547287 071-072 83711 836-31 356993---
Finančné inštitúcie iné ako PFI57 126-871187-0-647 40920 837-00--26 825933---
Nefinančné spoločnosti155 594-2 63610 370-20 688-13 0544 78068 761-026 829--5 8172 659---
Centrálna vláda 2)1 185 204-27 471105 605-263 294-42 0826 723198 351-17 246413 845142-94 94615 499---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)29 470-233712-20 840-1 9712824 711-020--260442---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom51 829-1 4201 977-20 272-3 4187149 088-1 04012 6797-580635---
Peňažné finančné inštitúcie18 425-5611 187-11 194-5811214 741-00--400---
Finančné inštitúcie iné ako PFI916-1362-0-02200-00--53819---
Nefinančné spoločnosti1 785-3379-0-54951 375-026--0123---
Centrálna vláda 2)30 425-690686-8 971-2 7232702 896-1 04012 6537-1488---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)279--23-107-60876-00--05---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom27 260-528848-12 111-2 9845172 997-4937 021-4--764529---
Peňažné finančné inštitúcie8 953-371426-5 971-4101121 913-00---2500---
Finančné inštitúcie iné ako PFI783-136-5-0-0212-18-00--44018---
Nefinančné spoločnosti-66--22-16--5--158-34977-0-912---16120---
Centrálna vláda 2)17 437-43439-6 117-2 68022364-4937 933-4--937385---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)153--4-28-52461-00---15---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt