Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 914 265-68 301216 633-794 131-170 90541 621716 240-16 753681 53217 095-162 05329 002---
Peňažné finančné inštitúcie1 133 943-30 67162 374-487 239-37 41017 752375 868-072 21616 950-32 4211 042---
Finančné inštitúcie iné ako PFI60 571-3 581920-0-647 19820 851-00--27 040917---
Nefinančné spoločnosti201 802-2 65811 426-20 692-26 4779 59894 496-027 558--6 2082 689---
Centrálna vláda 2)1 483 458-31 163140 379-265 194-101 2776 634220 375-16 753581 738145-95 88223 918---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)34 492-2281 534-21 006-5 6774394 650-020--502437---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom185 490-2 36916 738-17 013-9 8517 08989 395-83236 6766-1 8293 692---
Peňažné finančné inštitúcie82 276-6652 236-13 951-7543 72258 825-00--3951 728---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 138-576492-0-0103198-00--73336---
Nefinančné spoločnosti28 299-351 385-143-3 3272 89820 393-00--9423---
Centrálna vláda 2)71 738-1 09312 248-2 699-5 5822139 979-83236 6766-5061 904---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 039--377-220-1881530-00--1001---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom17 739-25224-5 981--2 635-2967 249-947 115-3-10-52---
Peňažné finančné inštitúcie9 360-7113-6 939-526-4772 705-00---131-322---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 021-315-2-0-06498-00--51136---
Nefinančné spoločnosti316--30-15-143-506-61330-0-482---9015---
Centrálna vláda 2)7 017--40-83--1 278--3 4031074 170-947 597-3--361218---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)23--11-177--26471-54-00--811---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom495 387-6 61042 893-8 779-85 68019 554139 583-0175 9765 231-2 0759 006---
Peňažné finančné inštitúcie123 665-295 085-568-6 77814 31890 793-005 231-81548---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 222-2 846729-0-000-00--6452---
Nefinančné spoločnosti46 304--1 040-0-13 2684 78426 688-00--374150---
Centrálna vláda 2)316 014-3 73535 213-8 017-61 87529022 102-0175 9760-08 806---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 182--826-194-3 7591620-00--2410---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom138 196-1 00513 911-174-6 7976 73879 009-026 6050-6583 299---
Peňažné finančné inštitúcie60 758-151 346-72-5163 58053 175-00--3261 728---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 026-415461-0-000-00--1500---
Nefinančné spoločnosti26 350--1 385-0-2 5662 87019 447-00--820---
Centrálna vláda 2)49 194-57510 393-0-3 5271356 387-026 6050-01 571---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)869--326-102-1881530-00--1000---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-2 556--206-835-131--2 770-3951 864-01080--55-399---
Peňažné finančné inštitúcie56--17-96-29-516-615691-00---167-285---
Finančné inštitúcie iné ako PFI252-154-18-0-000-00--1160---
Nefinančné spoločnosti-490--24-0--18512-253-00---86-2---
Centrálna vláda 2)-2 377--343-748-0--2 8431351 426-01080-0-112---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2--3-102--258730-00--820---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 418 879-61 691173 740-785 352-85 22522 067576 657-16 753505 55611 864-159 97819 996---
Peňažné finančné inštitúcie1 010 277-30 64257 289-486 671-30 6323 434285 075-072 21611 719-31 606993---
Finančné inštitúcie iné ako PFI56 349-735191-0-647 19820 851-00--26 395915---
Nefinančné spoločnosti155 498-2 65810 386-20 692-13 2094 81467 808-027 558--5 8342 539---
Centrálna vláda 2)1 167 444-27 428105 166-257 177-39 4026 344198 273-16 753405 762145-95 88215 112---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)29 310-228708-20 812-1 9182774 650-020--261437---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom47 293-1 3642 827-16 839-3 05435110 386-83210 0716-1 171393---
Peňažné finančné inštitúcie21 518-650890-13 879-2381425 650-00--690---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 112-16131-0-0103198-00--58336---
Nefinančné spoločnosti1 949-350-143-76128946-00--1223---
Centrálna vláda 2)22 544-5181 855-2 699-2 055783 592-83210 0716-506332---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)170--51-118-000-00--01---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom20 295-458859-5 850-135995 385-947 007-3-65346---
Peňažné finančné inštitúcie9 304-24209-6 910-101382 014-00--36-37---
Finančné inštitúcie iné ako PFI769-16116-0-06498-00--39536---
Nefinančné spoločnosti806--30-39-143-691-73583-0-482---417---
Centrálna vláda 2)9 394-303665--1 278--560-282 744-947 489-3--361330---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)21--8-75--6-2-54-00---11---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt