Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 895 117-68 043216 612-788 150-173 54441 932708 990-16 659673 12516 992-162 04129 030---
Peňažné finančné inštitúcie1 123 358-30 66462 262-480 300-36 88418 230373 225-071 03416 843-32 5521 363---
Finančné inštitúcie iné ako PFI59 562-3 267923-0-647 13320 763-00--26 531881---
Nefinančné spoločnosti201 050-2 68811 442-20 549-25 9769 65994 052-027 721--6 2972 666---
Centrálna vláda 2)1 476 685-31 202140 461-266 472-104 6796 542216 247-16 659574 350149-96 24123 683---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)34 462-2221 524-20 829-5 9413684 703-020--420435---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom205 885-2 58315 713-15 044-13 9478 14288 207-77442 0769-4 03215 358---
Peňažné finančné inštitúcie87 872-6292 361-11 860-4454 06558 236-00--9609 316---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 014-458434-0-055424-00--62320---
Nefinančné spoločnosti27 770-391 310-0-2 4463 30520 192-0188--27119---
Centrálna vláda 2)86 941-1 45711 108-2 862-10 8896419 355-77441 8889-2 1645 794---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 288--500-322-167760-00--14209---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom34 039-8851 903-5 811-6 0802 1457 135--809 034-3-2 481-1 352---
Peňažné finančné inštitúcie9 886-201493-4 163-2461 7064 209-00--617-1 749---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 144-43441-0-0-61281-00--42920---
Nefinančné spoločnosti846-39-36-0-2-52762-0105--1314---
Centrálna vláda 2)22 023-2111 446-1 433-5 8825451 929--808 929-3-1 442289---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)140---41-215--507-46-00---1974---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom497 979-6 81743 729-8 648-88 43719 951137 719-0175 8955 249-2 1309 404---
Peňažné finančné inštitúcie123 628-465 181-539-6 26214 93490 102-005 249-982333---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 971-2 693747-0-000-00--5292---
Nefinančné spoločnosti46 795--1 017-0-13 4534 77226 941-00--460152---
Centrálna vláda 2)318 405-4 07835 960-8 017-64 70515620 676-0175 8950-08 918---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 181--824-92-4 017890-00--1590---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom147 652-1 05912 680-21-8 5667 27077 784-028 0270-60011 645---
Peňažné finančné inštitúcie68 016-231 374-21-2683 96952 665-00--3939 303---
Finančné inštitúcie iné ako PFI930-378429-0-000-00--1230---
Nefinančné spoločnosti25 988--1 291-0-2 3563 21319 058-00--700---
Centrálna vláda 2)52 020-6589 110-0-5 805176 061-028 0270-02 342---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)698--476-0-137710-00--140---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 995-7591 246-20-1 2411 5893 132-06460-19-657---
Peňažné finančné inštitúcie2 457-1121-20-2681 6272 184-00--88-1 762---
Finančné inštitúcie iné ako PFI467-35437-0-000-00--760---
Nefinančné spoločnosti-337--5-0--7-57-150-00---127-1---
Centrálna vláda 2)5 532-3941 221-0-1 051171 098-06460-01 106---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-125---38-0--7120-00---180---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 397 138-61 226172 883-779 502-85 10721 981571 271-16 659497 23011 743-159 91119 625---
Peňažné finančné inštitúcie999 730-30 61857 081-479 761-30 6223 296283 123-071 03411 594-31 5701 030---
Finančné inštitúcie iné ako PFI55 591-574176-0-647 13320 763-00--26 002879---
Nefinančné spoločnosti154 255-2 68810 425-20 549-12 5234 88767 111-027 721--5 8372 514---
Centrálna vláda 2)1 158 281-27 124104 501-258 455-39 9746 386195 571-16 659398 455149-96 24114 766---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)29 281-222700-20 737-1 9242794 703-020--261435---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom58 233-1 5243 033-15 023-5 38187210 423-77414 0499-3 4323 713---
Peňažné finančné inštitúcie19 856-606987-11 839-177965 571-00--56712---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 084-805-0-055424-00--50020---
Nefinančné spoločnosti1 782-3919-0-90921 134-0188--20119---
Centrálna vláda 2)34 921-7991 998-2 862-5 0846243 294-77413 8619-2 1643 452---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)590--24-322-3050-00--0209---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom26 044-126657-5 791-4 8395564 003--808 388-3-2 462-695---
Peňažné finančné inštitúcie7 428-190472-4 143--22792 025-00--52912---
Finančné inštitúcie iné ako PFI677-804-0-0-61281-00--35320---
Nefinančné spoločnosti1 183-39-41-0-95912-0105--14014---
Centrálna vláda 2)16 491--183225-1 433-4 831528831--808 283-3-1 442-816---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)265---3-215-215-46-00---174---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt