Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 860 283-67 149214 707-782 340-167 51339 817701 724-16 739663 66216 739-159 54530 348---
Peňažné finančné inštitúcie1 112 857-30 46361 768-476 137-36 63816 525369 036-070 65516 587-31 9353 113---
Finančné inštitúcie iné ako PFI58 197-2 830881-0-647 19420 273-00--26 094861---
Nefinančné spoločnosti200 170-2 64911 478-20 549-25 9779 71093 348-027 499--6 2832 677---
Centrálna vláda 2)1 454 744-30 991139 016-265 039-98 8436 028214 317-16 739565 488152-94 79523 336---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)34 316-2161 564-20 615-5 9913604 750-020--439361---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom199 706-2 53915 389-21 849-13 9486 89982 651-72139 1049-4 48612 112---
Peňažné finančné inštitúcie86 077-6522 186-13 435-7363 41753 815-00--96510 872---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 412-429465-0-072488-00--94612---
Nefinančné spoločnosti29 030-1471 298-77-3 0673 12719 777-01 403--11816---
Centrálna vláda 2)81 110-1 31110 857-8 071-10 0382318 571-72137 7019-2 3901 210---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 077--583-266-107520-00--681---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom42 610-1 4672 524-13 330-5 4155256 213-748 197-4-3 5051 365---
Peňažné finančné inštitúcie16 960-281804-7 932-6523925 319-00--699881---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 553-42418-0-019287-00--79212---
Nefinančné spoločnosti2 085-14787-75--49-601 027-0976---13113---
Centrálna vláda 2)21 722-6151 508-5 136-4 889149-400-747 221-4-2 078456---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)290--107-187--7725-20-00--671---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom489 831-6 05842 482-8 628-87 19618 362134 586-0175 2595 088-2 11110 061---
Peňažné finančné inštitúcie121 010-355 160-519-5 99313 30887 918-005 088-8942 095---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 503-2 339709-0-000-00--4532---
Nefinančné spoločnosti47 132--1 012-0-13 4604 82927 091-00--587153---
Centrálna vláda 2)312 883-3 68434 740-8 017-63 65513919 577-0175 2590-07 812---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 304--861-92-4 088860-00--1770---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom142 977-96712 465-52-9 3096 61572 454-028 4040-62412 086---
Peňažné finančné inštitúcie65 300-171 377-52-3413 40048 883-00--35810 872---
Finančné inštitúcie iné ako PFI916-369462-0-000-00--850---
Nefinančné spoločnosti26 145--1 218-0-2 6233 07219 110-00--1184---
Centrálna vláda 2)49 899-5818 913-0-6 238914 461-028 4040-01 210---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)717--495-0-107520-00--630---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 947-748830--154-1 0794181 758-01 5530-2441 472---
Peňažné finančné inštitúcie4 068-6268--154-3413852 193-00--148881---
Finančné inštitúcie iné ako PFI441-36420-0-000-00--570---
Nefinančné spoločnosti296--7-0--339-84732-00---244---
Centrálna vláda 2)3 033-378459-0-1 13391-1 167-01 5530-0587---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)109--76-0--56260-00--630---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 370 452-61 091172 225-773 712-80 31721 455567 138-16 739488 40311 651-157 43420 287---
Peňažné finančné inštitúcie991 847-30 42856 608-475 618-30 6453 217281 118-070 65511 499-31 0411 018---
Finančné inštitúcie iné ako PFI54 694-491172-0-647 19420 273-00--25 641859---
Nefinančné spoločnosti153 038-2 64910 466-20 549-12 5174 88166 257-027 499--5 6962 524---
Centrálna vláda 2)1 141 861-27 307104 276-257 022-35 1885 889194 740-16 739390 229152-94 79515 524---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)29 012-216703-20 523-1 9032744 750-020--262361---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom56 729-1 5722 924-21 797-4 63928410 197-72110 6999-3 86225---
Peňažné finančné inštitúcie20 778-635809-13 383-395174 932-00--6070---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 496-603-0-072488-00--86112---
Nefinančné spoločnosti2 885-14780-77-44455667-01 403--012---
Centrálna vláda 2)31 211-7301 944-8 071-3 8001404 110-7219 2969-2 3900---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)360--88-266-000-00--51---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom34 663-7191 694-13 484-4 3361074 455-746 644-4-3 261-107---
Peňažné finančné inštitúcie12 892-275536-8 086-31173 126-00--5510---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 112-60-2-0-019287-00--73512---
Nefinančné spoločnosti1 790-14780-75-29024295-0976---1079---
Centrálna vláda 2)18 689-2371 049-5 136-3 75658767-745 668-4-2 078-130---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)181--31-187--21-1-20-00--41---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt