Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 142 362-72 060227 897-869 924-177 69048 012759 366-17 432743 45518 308-174 21933 999---
Peňažné finančné inštitúcie1 217 456-31 34467 420-525 838-38 83119 773402 604-078 43818 185-33 5311 492---
Finančné inštitúcie iné ako PFI66 278-3 9031 024-0-1688 29622 317-00--29 4781 092---
Nefinančné spoločnosti216 969-2 67011 431-28 256-26 1589 521100 881-028 343--6 8992 810---
Centrálna vláda 2)1 604 448-33 901146 385-291 429-107 7919 801228 932-17 432636 657123-103 85428 143---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)37 210-2421 637-24 401-4 7426214 632-017--457462---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom183 862-3 35614 190-19 474-8 4927 57593 660-81032 6665-2 4271 207---
Peňažné finančné inštitúcie88 455-7002 795-11 533-4834 07367 493-00--1 29682---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 828-492466-0-41465320-00--95985---
Nefinančné spoločnosti30 023-881 186-3 613-2 7812 71718 635-0775--13494---
Centrálna vláda 2)60 426-2 0769 129-3 144-5 0202027 212-81031 8915-2935---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 131--614-1 184-1671180-00--3612---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom6 658-167877-1 970-537-1 9921 900-1131 939-1-1 503-356---
Peňažné finančné inštitúcie2 969-641 176-1 054-56-2 5832 266-00--1 054-118---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 179--279162-0-40356282-00--53682---
Nefinančné spoločnosti-393--64-22-1 265--49828-1 221-0250---35-96---
Centrálna vláda 2)2 129-446-482--1 513-1 372201593-1131 689-1--53-236---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)773--43-1 164--4336-20-00--112---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom505 972-8 01143 211-11 174-84 25720 383141 202-0179 8035 582-2 19510 154---
Peňažné finančné inštitúcie132 965-645 568-1 608-7 37915 23796 281-005 582-942304---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 728-3 250830-0-000-00--6480---
Nefinančné spoločnosti45 373--975-4 180-11 9904 11923 676-00--42310---
Centrálna vláda 2)318 682-4 69734 908-5 105-62 21387121 245-0179 8030-09 840---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 224--930-281-2 6751560-00--1820---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom135 915-1 11511 428-3 120-7 0046 67179 464-025 6940-690729---
Peňažné finančné inštitúcie65 789-341 620-400-603 81159 487-00--3770---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 093-446463-0-000-00--1840---
Nefinančné spoločnosti24 517--976-2 666-2 5222 57815 675-00--1000---
Centrálna vláda 2)43 646-6357 777-0-4 3411684 302-025 6940-0729---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)870--592-54-811140-00--290---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-12 674--1 356-1 510-716--188-2 606-6 566-0-7940-177-547---
Peňažné finančné inštitúcie-4 120--3649-339-49-2 710-1 747-00--136-200---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-70--325160-0-000-00--97-2---
Nefinančné spoločnosti-4 601---127-323--597-67-3 994-00---51-88---
Centrálna vláda 2)-3 620--995-1 708-0-791168-825-0-7940-0-257---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-263--116-54--43130-00---50---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 636 390-64 049184 686-858 750-93 43327 629618 164-17 432563 65312 726-172 02423 845---
Peňažné finančné inštitúcie1 084 491-31 28061 852-524 230-31 4524 536306 323-078 43812 603-32 5891 187---
Finančné inštitúcie iné ako PFI61 550-653194-0-1688 29622 317-00--28 8301 092---
Nefinančné spoločnosti171 597-2 67010 456-24 076-14 1685 40277 205-028 343--6 4762 800---
Centrálna vláda 2)1 285 767-29 204111 477-286 324-45 5788 930207 687-17 432456 855123-103 85418 303---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)32 986-242707-24 120-2 0674654 632-017--275462---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom47 947-2 2412 762-16 354-1 48890414 196-8106 9725-1 737478---
Peňažné finančné inštitúcie22 666-6661 175-11 133-4232628 006-00--91982---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 735-463-0-41465320-00--77585---
Nefinančné spoločnosti5 506-88210-947-2591392 960-0775--3494---
Centrálna vláda 2)16 780-1 4411 352-3 144-679342 910-8106 1975-2206---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 261--22-1 130-8640-00--712---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom19 331-1 5232 387-1 254-7256148 466-1132 733-1-1 326191---
Peňažné finančné inštitúcie7 089-1001 127-715-71274 013-00--91882---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 249-462-0-40356282-00--43984---
Nefinančné spoločnosti4 208--64105-942-99952 773-0250--16-8---
Centrálna vláda 2)5 750-1 4411 226--1 513-581331 418-1132 483-1--5321---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 036---73-1 110--23-20-00--612---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt