Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 135 248-71 897227 018-867 953-177 16149 990757 486-17 318741 06518 435-172 65134 274---
Peňažné finančné inštitúcie1 213 512-31 28066 244-524 783-38 77522 357400 355-077 40318 312-32 3941 609---
Finančné inštitúcie iné ako PFI65 121-4 182862-0-1287 94022 036-00--28 9631 010---
Nefinančné spoločnosti218 018-2 73411 452-26 991-26 6549 492102 105-028 748--6 9362 906---
Centrálna vláda 2)1 602 155-33 455146 867-292 941-106 4299 586228 338-17 318634 898123-103 90328 298---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)36 442-2461 593-23 238-5 1756154 652-017--456451---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom188 479-2 48315 415-23 887-5 5328 36981 928-80339 4916-6 5034 062---
Peňažné finančné inštitúcie80 409-6092 704-12 279-4894 95956 668-00--6902 011---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 536-434434-0-7762203-00--2 3260---
Nefinančné spoločnosti29 147-451 242-2 516-2 4642 75319 077-0544--42383---
Centrálna vláda 2)73 348-1 39510 581-7 962-2 2415185 881-80338 9476-3 0461 967---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 039--454-1 130-2617799-00--180---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom34 151--350784-15 202-427-3143 467-11610 352-3-4 083388---
Peňažné finančné inštitúcie12 590--3131 063-7 229-382-784 422-00--126-241---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 322-180-49-0-7010111-00--1 005-5---
Nefinančné spoločnosti-1 242-4571--312-68-693-973-0137--37342---
Centrálna vláda 2)20 492--262-261-7 198--19464-162-11610 215-3-2 613593---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)990---40-1 087--74-1769-00---350---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom518 865-9 36744 721-10 458-84 44722 987147 767-0180 5885 810-2 01810 701---
Peňažné finančné inštitúcie137 312-1005 519-1 268-7 33017 94798 028-005 810-806504---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 798-3 575670-0-000-00--5512---
Nefinančné spoločnosti49 973--1 102-3 857-12 5874 18527 670-00--47498---
Centrálna vláda 2)322 295-5 69236 616-5 105-61 42470322 069-0180 5880-010 098---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 487--814-228-3 1061520-00--1870---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom130 360-1 12212 159-2 932-3 5597 67573 581-025 2180-4853 629---
Peňažné finančné inštitúcie60 560-451 289-510-2944 63851 513-00--3221 949---
Finančné inštitúcie iné ako PFI851-359433-0-000-00--590---
Nefinančné spoločnosti26 962--1 219-2 386-2 1242 71018 437-00--860---
Centrálna vláda 2)41 385-7188 791-0-1 0932543 631-025 2180-01 679---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)602--427-36-48730-00--180---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-2 699-388-1 773-130--1 052-884-1 256-01 6500-133-35---
Peňažné finančné inštitúcie2 352-2770-507-294-3971 982-00--173-304---
Finančné inštitúcie iné ako PFI29-138-50-0-000-00---590---
Nefinančné spoločnosti-2 526--48--398--53-720-1 420-00--53-36---
Centrálna vláda 2)-2 279-223-1 795-0--1 098254-1 818-01 6500-0305---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-275---46-21--195-210-00---340---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 616 384-62 530182 297-857 495-92 71427 003609 719-17 318560 47712 625-170 63323 573---
Peňažné finančné inštitúcie1 076 200-31 18060 725-523 515-31 4454 410302 327-077 40312 502-31 5881 105---
Finančné inštitúcie iné ako PFI60 323-607192-0-1287 94022 036-00--28 4121 008---
Nefinančné spoločnosti168 045-2 73410 350-23 134-14 0675 30774 435-028 748--6 4622 808---
Centrálna vláda 2)1 279 860-27 763110 251-287 836-45 0058 883206 269-17 318454 309123-103 90318 201---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)31 955-246779-23 010-2 0694634 652-017--269451---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom58 120-1 3613 256-20 955-1 9736948 347-80314 2736-6 018433---
Peňažné finančné inštitúcie19 849-5641 415-11 769-1953215 155-00--36862---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 685-751-0-7762203-00--2 2670---
Nefinančné spoločnosti2 185-4523-130-34043640-0544--33783---
Centrálna vláda 2)31 963-6771 790-7 962-1 1482642 250-80313 7296-3 046288---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 437--27-1 094-213499-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom36 850--7382 557-15 072-1 4795704 723-1168 702-3-3 950422---
Peňažné finančné inštitúcie10 237--340993-6 722-883192 440-00---4762---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 293-421-0-7010111-00--1 064-5---
Nefinančné spoločnosti1 284-4523-86-12127447-0137--32078---
Centrálna vláda 2)22 771--4851 534-7 198-1 0792101 656-1168 565-3-2 613288---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 265--6-1 066-121469-00---10---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt