Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 099 931-72 239226 237-852 753-176 75449 908754 118-17 202730 02718 213-168 59833 882---
Peňažné finančné inštitúcie1 199 405-31 59265 181-517 554-38 39322 435395 963-076 08118 087-32 2681 851---
Finančné inštitúcie iné ako PFI63 820-4 001912-0-597 93021 933-00--27 9701 016---
Nefinančné spoločnosti219 807-2 68811 381-27 304-26 57910 057103 101-029 267--6 5652 865---
Centrálna vláda 2)1 581 450-33 716147 128-285 744-106 4758 854228 538-17 202624 662126-101 30527 701---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)35 448-2421 635-22 151-5 2486324 583-017--490451---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom202 333-2 61616 504-26 054-6 1469 39692 214-76243 0676-1 4404 127---
Peňažné finančné inštitúcie86 588-6572 460-13 926-1335 05161 753-00--3452 263---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 238-458495-0-0313198-00--7677---
Nefinančné spoločnosti33 958-601 276-3 170-2 5883 12522 383-01 089--24126---
Centrálna vláda 2)77 411-1 44111 329-8 214-3 2457087 880-76241 9786-161 832---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 138--944-744-1801990-00--710---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom28 845-349291-11 635--6093 4864 452-1410 378-3--777-371---
Peňažné finančné inštitúcie12 462-4429-5 698--1212 2845 048-00---416-464---
Finančné inštitúcie iné ako PFI729-32-71-0-0294169-00--2987---
Nefinančné spoločnosti3 068--26-113-376--762241 681-0953--78-29---
Centrálna vláda 2)11 916-339-27-4 868--210607-2 420-149 425-3--792114---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)669--73-693--20277-26-0-1--550---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom521 473-8 97946 496-10 328-85 49623 871149 023-0178 9365 723-1 88510 736---
Peňažné finančné inštitúcie134 873-735 449-761-7 03618 34496 046-005 723-633808---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 770-3 437721-0-000-00--6102---
Nefinančné spoločnosti52 498--1 054-4 255-12 6394 90529 090-00--421134---
Centrálna vláda 2)324 570-5 46938 411-5 105-62 52144923 887-0178 9360-09 792---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 762--861-207-3 3001730-00--2210---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom146 230-1 27213 664-3 255-4 3218 11982 535-028 8090-5153 740---
Peňažné finančné inštitúcie65 507-361 517-177-604 99956 202-00--2532 263---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 031-432494-0-000-00--1050---
Nefinančné spoločnosti30 409--1 276-3 052-2 3612 99420 633-00--930---
Centrálna vláda 2)48 480-8049 904-0-1 762245 700-028 8090-01 478---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)803--473-26-1381020-00--640---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 106-575-644-378--1 1762 460306-09040--23-674---
Peňažné finančné inštitúcie5 631-8154--50--552 2783 873-00---113-464---
Finančné inštitúcie iné ako PFI142-169-72-0-000-00--450---
Nefinančné spoločnosti1 392--33-783--118177529-00---4-8---
Centrálna vláda 2)-4 929-398-775--381--80124-4 096-09040-0-202---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-130--16-26--202-190-00--490---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 578 458-63 260179 741-842 425-91 25826 037605 095-17 202551 09112 490-166 71323 146---
Peňažné finančné inštitúcie1 064 532-31 51959 732-516 793-31 3574 091299 917-076 08112 364-31 6351 043---
Finančné inštitúcie iné ako PFI59 051-564191-0-597 93021 933-00--27 3601 014---
Nefinančné spoločnosti167 309-2 68810 327-23 049-13 9405 15274 011-029 267--6 1442 730---
Centrálna vláda 2)1 256 880-28 247108 717-280 639-43 9548 405204 651-17 202445 726126-101 30517 908---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)30 686-242774-21 944-1 9484594 583-017--269451---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom56 103-1 3442 840-22 799-1 8251 2779 679-76214 2596-925387---
Peňažné finančné inštitúcie21 081-621943-13 749-73525 551-00--920---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 207-261-0-0313198-00--6627---
Nefinančné spoločnosti3 549-600-118-2271311 750-01 089--14826---
Centrálna vláda 2)28 931-6371 425-8 214-1 4836842 180-76213 1706-16354---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 335--471-718-42970-00--70---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom26 739--226935-11 257-5671 0264 146-149 474-3--754303---
Peňažné finančné inštitúcie6 831--4275-5 748--6661 175-00---3030---
Finančné inštitúcie iné ako PFI587--1371-0-0294169-00--2537---
Nefinančné spoločnosti1 676--26-146--407-42471 152-0953--82-21---
Centrálna vláda 2)16 845--59748-5 249-5915831 676-148 522-3--792316---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)799--57-667-096-26-0-1--60---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt