Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 817 514-65 688212 184-769 011-162 10439 278695 517-16 665655 61816 439-156 03528 975---
Peňažné finančné inštitúcie1 094 851-30 18160 964-468 205-35 98716 133363 712-069 91916 283-31 2362 231---
Finančné inštitúcie iné ako PFI56 646-2 405863-0-647 17619 987-00--25 302849---
Nefinančné spoločnosti198 846-2 50111 391-20 475-26 0279 79892 325-027 251--6 4142 664---
Centrálna vláda 2)1 433 137-30 377137 508-259 903-93 9585 836214 723-16 665558 429156-92 71122 871---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)34 035-2241 458-20 428-6 0683354 770-020--372360---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom198 753-2 58617 940-28 597-9 8957 91087 493-68534 9328-2 3936 315---
Peňažné finančné inštitúcie90 207-7482 196-16 205-8093 80559 928-00--9315 585---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 358-353480-0-0223171-00--1310---
Nefinančné spoločnosti29 467-151 438-239-3 6323 69820 194-097--13717---
Centrálna vláda 2)77 014-1 47013 266-12 153-5 3871227 200-68534 8358-1 176713---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)707--560-0-67620-00--180---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom34 078--1 4322 609-15 652--4 1981 68915 357-252 578-3-1 382420---
Peňažné finančné inštitúcie28 312-84369-11 203-6801 77712 705-00--708786---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 217--1 304-59-0--393-7-00--630---
Nefinančné spoločnosti1 516--233129-235--93-1352 254-0-653--111---
Centrálna vláda 2)5 944-212 225-4 449--4 671-36460-253 237-3-604-367---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-477---55--235--111-10-55-0-7---4-1---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom481 768-5 31041 653-8 782-86 11617 945132 828-0173 7294 949-1 8678 590---
Peňažné finančné inštitúcie116 804-294 892-673-5 65312 92385 725-004 949-7461 214---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 061-1 974689-0-000-00--3962---
Nefinančné spoločnosti46 836--1 005-0-13 7984 91426 359-00--611149---
Centrálna vláda 2)309 872-3 30734 281-8 017-62 5214820 744-0173 7290-07 225---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 196--786-92-4 144600-00--1140---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom148 081-90715 596-2 119-8 7056 97579 374-027 6040-5016 299---
Peňažné finančné inštitúcie66 197-161 354-61-4563 31255 115-00--2985 585---
Finančné inštitúcie iné ako PFI863-341474-0-000-00--480---
Nefinančné spoločnosti28 404--1 353-0-3 5613 55319 798-00--1372---
Centrálna vláda 2)52 012-55011 957-2 058-4 621484 461-027 6040-0713---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)605--458-0-67620-00--180---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom6 147--2 0781 820--2 057--3 5711 17010 366-0-1100-143464---
Peňažné finančné inštitúcie11 545--32-113--121-4561 2889 181-00--91795---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 176--1 147-57-0-000-00--280---
Nefinančné spoločnosti2 423--44-0-224-1622 288-00--272---
Centrálna vláda 2)-6 462--8992 020--1 936--4 15048-1 103-0-1100-0-332---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-182---74-0--101-40-00---30---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 335 746-60 378170 531-760 229-75 98821 333562 689-16 665481 88911 490-154 16820 385---
Peňažné finančné inštitúcie978 048-30 15256 072-467 532-30 3343 210277 987-069 91911 334-30 4901 018---
Finančné inštitúcie iné ako PFI53 585-431174-0-647 17619 987-00--24 906847---
Nefinančné spoločnosti152 010-2 50110 386-20 475-12 2294 88465 966-027 251--5 8032 515---
Centrálna vláda 2)1 123 265-27 070103 227-251 886-31 4375 788193 979-16 665384 700156-92 71115 645---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)28 839-224672-20 336-1 9242754 770-020--258360---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom50 673-1 6792 344-26 478-1 1909358 119-6857 3278-1 89215---
Peňažné finančné inštitúcie24 010-732842-16 144-3534934 813-00--6330---
Finančné inštitúcie iné ako PFI495-126-0-0223171-00--830---
Nefinančné spoločnosti1 063-1585-239-71145396-097--015---
Centrálna vláda 2)25 002-9201 309-10 095-766742 739-6857 2308-1 1760---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)102--102-0-000-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom27 931-646789-17 709--6275194 991-252 688-3-1 239-45---
Peňažné finančné inštitúcie16 767-116482-11 324-2244893 524-00--617-9---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-41--157-2-0--393-7-00--350---
Nefinančné spoločnosti-906--23385-235--31727-34-0-653---160---
Centrálna vláda 2)12 407-920205-6 385--521-841 563-253 347-3-604-35---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-295--19--235--10-6-55-0-7---1-1---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt