Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 644 734-66 381205 976-707 605-163 77639 487630 530-16 246622 18713 666-150 34128 539---
Peňažné finančné inštitúcie988 519-30 17457 327-429 940-36 21817 338303 126-068 25413 497-30 7691 876---
Finančné inštitúcie iné ako PFI55 437-3 731865-0-596 95618 757-00--24 411658---
Nefinančné spoločnosti197 133-2 72711 285-19 173-25 2899 60193 328-027 576--5 8792 275---
Centrálna vláda 2)1 370 499-29 539135 089-239 297-95 8765 274210 390-16 246526 330169-88 94123 349---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)33 145-2101 410-19 195-6 3343184 929-027--341382---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom160 455-2 30915 098-19 212-6 1097 02870 707-75533 5758-5335 121---
Peňažné finančné inštitúcie61 017-7262 358-14 377-2113 82938 513-00--21 001---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 542-396422-0-0192152-00--32060---
Nefinančné spoločnosti27 918-101 335-80-2 8102 91220 469-05--194103---
Centrálna vláda 2)68 985-1 17710 496-4 458-2 9445611 564-75533 5708-03 957---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)993--487-297-144399-00--170---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom25 869--622 865-11 956--2573453 944-324 440-4--722 682---
Peňažné finančné inštitúcie11 124-149982-9 330-121242368-00---246178---
Finančné inštitúcie iné ako PFI141--331-26-0-09075-00--27460---
Nefinančné spoločnosti853-6-68--380-340-171 026-0-285--129102---
Centrálna vláda 2)14 192-1142 017-2 829--187252 515-324 726-4--2192 344---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-440---40-177--5315-40-0-1---9-2---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom441 859-7 67743 052-10 915-87 94119 82493 735-0166 0392 823-7209 133---
Peňažné finančné inštitúcie66 336-624 661-795-6 06414 89936 178-002 823-0854---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 187-3 107698-0-000-00--3820---
Nefinančné spoločnosti49 885--998-0-12 8964 87730 763-00--26091---
Centrálna vláda 2)315 933-4 50835 942-9 874-64 589026 794-0166 0390-08 187---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 517--753-246-4 392480-00--780---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom115 095-1 06612 688-1 120-5 9366 63061 107-024 0150-1412 391---
Peňažné finančné inštitúcie39 829-391 453-21-1243 72533 494-00--0973---
Finančné inštitúcie iné ako PFI873-375415-0-000-00--830---
Nefinančné spoločnosti27 360--1 335-0-2 7822 86620 335-00--411---
Centrálna vláda 2)46 369-6529 021-1 099-2 88607 278-024 0150-01 418---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)664--464-0-144390-00--170---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 520--321912-1 119--224179-1 662-03 2280-52237---
Peňažné finančné inštitúcie-2 241--25181-21-76182-2 826-00--0150---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-175--214-26-0-000-00--650---
Nefinančné spoločnosti1 431--105-0-356-10985-00---50---
Centrálna vláda 2)5 037--82694-1 098--1670179-03 2280-087---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-532---42-0--48970-00---80---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 202 875-58 704162 924-696 690-75 83519 663536 795-16 246456 14810 843-149 62119 406---
Peňažné finančné inštitúcie922 183-30 11252 666-429 145-30 1542 439266 948-068 25410 674-30 7691 022---
Finančné inštitúcie iné ako PFI51 250-624167-0-596 95618 757-00--24 029658---
Nefinančné spoločnosti147 247-2 72710 287-19 173-12 3934 72462 565-027 576--5 6192 184---
Centrálna vláda 2)1 054 566-25 03199 147-229 423-31 2875 274183 596-16 246360 291169-88 94115 162---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)27 628-210657-18 949-1 9422704 929-027--263382---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom45 360-1 2432 410-18 092-17339811 801-7559 5608-3922 730---
Peňažné finančné inštitúcie21 188-687905-14 356-871045 019-00--228---
Finančné inštitúcie iné ako PFI669-217-0-0192152-00--23760---
Nefinančné spoločnosti558-100-80-2846134-05--153103---
Centrálna vláda 2)22 616-5251 475-3 359-58564 286-7559 5558-02 539---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)329--23-297-009-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom22 349-2591 953-10 837--331667 807-321 212-4--1242 445---
Peňažné finančné inštitúcie13 365-174801-9 309-45603 194-00---24628---
Finančné inštitúcie iné ako PFI316--1170-0-09075-00--20960---
Nefinančné spoločnosti-579-6-173--380--16-741-0-285--134101---
Centrálna vláda 2)9 155-1961 323-1 731--20252 336-321 498-4--2192 257---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)92--2-177--42-2-40-0-1---1-2---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt