Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 618 422-66 443203 111-695 650-164 03139 117626 901-16 215617 12913 599-150 39825 829---
Peňažné finančné inštitúcie977 237-30 02556 345-420 610-36 09617 095303 114-067 84313 426-31 0151 669---
Finančné inštitúcie iné ako PFI55 329-4 063892-0-596 86618 689-00--24 133628---
Nefinančné spoločnosti196 174-2 72111 353-19 553-24 9469 61892 315-027 745--5 7502 173---
Centrálna vláda 2)1 356 096-29 425133 072-236 468-96 0645 225207 814-16 215521 514173-89 15020 977---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)33 586-2091 449-19 019-6 8663134 969-027--350383---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom160 630-2 31116 183-25 962-7 6376 54868 060-74929 8229-1 6221 727---
Peňažné finančné inštitúcie54 051-5802 145-10 470-7123 78135 529-00--337496---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 837-396453-0-0112243-00--6285---
Nefinančné spoločnosti26 932-351 087-856-1 7112 53820 615-00--7020---
Centrálna vláda 2)77 071-1 30011 919-14 508-5 2148711 673-74929 8229-5841 206---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)739--579-128-0300-00--20---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom34 383-1871 494-19 929-1 5053626 068-1163 877-4-1 073-225---
Peňažné finančné inštitúcie8 576-95612-5 061-6394291 356-00--33648---
Finančné inštitúcie iné ako PFI594--64-15-0-08831-00--5495---
Nefinančné spoločnosti2 531--1-89-848-453-1361 986-0-558--1315---
Centrálna vláda 2)22 968-1571 078-13 958-553-142 729-1164 435-4-248-288---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-285---92-62--140-5-34-00---72-4---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom438 418-7 99842 140-9 795-88 16719 64695 397-0162 7972 914-6688 895---
Peňažné finančné inštitúcie68 668-874 480-774-5 98714 71739 004-002 914-0705---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 363-3 321725-0-000-00--3170---
Nefinančné spoločnosti48 455--893-0-12 5404 88829 778-00--26591---
Centrálna vláda 2)310 883-4 59035 248-8 775-64 758026 615-0162 7970-08 100---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 049--794-246-4 882410-00--860---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom121 159-1 24013 842-8 502-6 4586 18660 809-022 5920-601 470---
Peňažné finančné inštitúcie37 890-501 005-29-5073 68032 130-00--0489---
Finančné inštitúcie iné ako PFI841-366450-0-000-00--250---
Nefinančné spoločnosti25 261--958-0-1 7052 47620 087-00--332---
Centrálna vláda 2)56 584-82410 878-8 473-4 24608 592-022 5920-0979---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)583--551-0-0300-00--20---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom15 565-51313-8 387-7331445 105-01 3110--74-405---
Peňažné finančné inštitúcie44--1-161--86-507334-591-00--042---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-108--94-17-0-000-00--30---
Nefinančné spoločnosti1 755---85-0-507-1851 522-00---62---
Centrálna vláda 2)14 158-146671-8 473--16804 174-01 3110-0-449---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-284---95-0--113-50-00---710---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 180 005-58 445160 971-685 855-75 86419 471531 504-16 215454 33110 685-149 73016 934---
Peňažné finančné inštitúcie908 569-29 93851 865-419 836-30 1092 378264 110-067 84310 512-31 015964---
Finančné inštitúcie iné ako PFI50 966-742167-0-596 86618 689-00--23 816628---
Nefinančné spoločnosti147 719-2 72110 460-19 553-12 4064 73062 537-027 745--5 4852 082---
Centrálna vláda 2)1 045 213-24 83597 824-227 693-31 3065 225181 199-16 215358 716173-89 15012 877---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)27 537-209655-18 773-1 9842724 969-027--264383---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom39 471-1 0712 341-17 460-1 1793628 364-7497 2309-1 562257---
Peňažné finančné inštitúcie16 161-5301 140-10 441-2051013 399-00--3377---
Finančné inštitúcie iné ako PFI996-303-0-0112243-00--6035---
Nefinančné spoločnosti1 671-35129-856-662528-00--3717---
Centrálna vláda 2)20 487-4761 041-6 035-968873 081-7497 2309-584227---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)156--28-128-000-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom18 818-1361 181-11 542-7722182 076-1162 567-4-1 147180---
Peňažné finančné inštitúcie8 532-96773-5 147-132951 947-00--3366---
Finančné inštitúcie iné ako PFI702-302-0-08831-00--5465---
Nefinančné spoločnosti776--1-4-848--5449464-0-558--1913---
Centrálna vláda 2)8 810-11407-5 485-721-14-1 445-1163 125-4-248160---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1--3-62--270-34-00---1-4---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt