Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 582 874-66 253201 621-675 719-162 50838 757620 656-16 099612 34613 521-149 33826 056---
Peňažné finančné inštitúcie968 111-29 93055 734-415 548-35 45616 667301 670-067 46213 344-30 6791 621---
Finančné inštitúcie iné ako PFI54 734-4 127908-0-596 77818 642-00--23 597623---
Nefinančné spoločnosti193 371-2 72311 443-18 705-24 4859 74190 299-028 078--5 7392 158---
Centrálna vláda 2)1 332 794-29 269131 995-222 509-95 5025 253205 043-16 099516 780177-88 90021 267---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)33 865-2041 541-18 957-7 0063185 002-027--422387---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom172 954-3 43515 853-16 134-10 1886 31077 186-71036 6239-2 0194 487---
Peňažné finančné inštitúcie59 291-6251 871-8 566-8673 65240 569-00--483 093---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 508-1 369468-0-0682 486-00--1170---
Nefinančné spoločnosti31 510-661 207-13-3 3642 39022 501-01 620--26386---
Centrálna vláda 2)76 042-1 37511 752-7 335-5 18016911 630-71035 0039-1 5711 308---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 603--555-220-777310-00--200---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom29 021-2 3991 620-7 027-3 724-20210 565--514 660-5-249-965---
Peňažné finančné inštitúcie5 313-212535-2 779-665-4892 978-00---292-1 075---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 884-1 36934-0--4422 426-00--19-2---
Nefinančné spoločnosti4 122-5964-10-389942 399-0844--18479---
Centrálna vláda 2)14 744-759808-4 090-1 9091572 796--513 820-5-39864---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)957--179-148-765-6-34-0-3---60-31---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom422 830-7 94741 827-1 407-87 43319 50390 292-0161 4412 938-7429 300---
Peňažné finančné inštitúcie68 648-884 641-859-5 48014 38439 595-002 938-0663---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 471-3 415742-0-000-00--3140---
Nefinančné spoločnosti46 700--978-0-12 0335 07328 256-00--27189---
Centrálna vláda 2)296 678-4 44434 577-302-64 925022 441-0161 4410-08 549---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 333--889-246-4 995460-00--1570---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom118 690-1 73913 394-45-7 7736 01261 595-023 8900-814 161---
Peňažné finančné inštitúcie41 890-521 085-45-5683 59633 451-00--03 093---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 483-994464-0-000-00--250---
Nefinančné spoločnosti27 143--1 147-0-2 9542 38520 616-00--365---
Centrálna vláda 2)46 948-69310 240-0-3 53407 528-023 8900-01 062---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 226--458-0-717310-00--200---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 593-1 197236-45-2 197-449-541-0580--121-1 029---
Peňažné finančné inštitúcie-1 905-34-68-45-568-543-906-00--0-1 035---
Finančné inštitúcie iné ako PFI986-99430-0-000-00---380---
Nefinančné spoločnosti1 071--4-0-35699631-00---245---
Centrálna vláda 2)623-169100-0-5610-266-0580-01---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)818--170-0-712-50-00---590---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 160 044-58 306159 794-674 312-75 07519 254530 364-16 099450 90610 583-148 59616 756---
Peňažné finančné inštitúcie899 463-29 84251 093-414 689-29 9762 283262 075-067 46210 406-30 679958---
Finančné inštitúcie iné ako PFI50 263-712166-0-596 77818 642-00--23 283623---
Nefinančné spoločnosti146 671-2 72310 465-18 705-12 4524 66862 043-028 078--5 4682 069---
Centrálna vláda 2)1 036 116-24 82597 418-222 207-30 5775 253182 602-16 099355 339177-88 90012 718---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)27 532-204652-18 711-2 0112725 002-027--265387---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom54 264-1 6962 459-16 089-2 41529817 345-71012 7339-1 938326---
Peňažné finančné inštitúcie17 401-573786-8 521-299567 118-00--480---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 025-3754-0-0682 486-00--920---
Nefinančné spoločnosti4 367-6660-13-41051 885-01 620--22781---
Centrálna vláda 2)29 094-6821 512-7 335-1 6461694 102-71011 1139-1 571246---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)377--97-220-6000-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom27 428-1 2021 384-6 982-1 52724712 860--514 602-5-37064---
Peňažné finančné inštitúcie7 218-178603-2 734-97543 884-00---292-40---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 898-3754-0--4422 426-00--57-2---
Nefinančné spoločnosti3 051-5960-10-33-51 768-0844--20874---
Centrálna vláda 2)14 121-590708-4 090-1 3481573 062--513 761-5-39862---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)139--9-148-53-1-34-0-3---1-31---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt