Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 554 583-63 851199 998-668 693-158 78138 957610 169-16 149608 37013 527-149 06627 022---
Peňažné finančné inštitúcie963 060-29 71955 199-412 770-34 79117 155298 741-067 71213 345-30 9712 658---
Finančné inštitúcie iné ako PFI50 860-2 758873-0-636 73616 223-00--23 545662---
Nefinančné spoločnosti189 736-2 66411 379-18 695-24 0939 64787 922-027 707--5 5512 079---
Centrálna vláda 2)1 318 024-28 510131 186-218 419-93 5945 095202 247-16 149512 921182-88 51721 205---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)32 901-2001 361-18 809-6 2403245 036-031--482419---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom160 691-2 00615 014-8 918-13 1036 92074 765-75126 5387-1 83510 834---
Peňažné finančné inštitúcie64 675-4772 320-5 724-4803 87242 985-00--868 732---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 560-405484-0-0178244-00--19752---
Nefinančné spoločnosti28 890-531 480-16-3 0282 78020 925-0457--7379---
Centrálna vláda 2)64 469-1 07110 293-2 843-9 5654410 611-75126 0817-1 4351 768---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 097--437-335-30460-00--45204---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom17 498--6002 916--593-3 152-3126 222--3144 686-5-7611 585---
Peňažné finančné inštitúcie4 503-393856--448--46-4053 137-00--48968---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-783--82589-0-0-88183-00---19452---
Nefinančné spoločnosti3 987-53254-16-7641582 271-0415---1772---
Centrálna vláda 2)10 454--2211 682--427-3 54315684--3144 271-5-935291---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-663--35-266--1 1098-53-00---11201---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom421 320-6 75041 589-1 362-85 24019 95190 833-0161 3753 027-86310 329---
Peňažné finančné inštitúcie70 641-544 709-814-4 91214 92640 501-003 027-01 698---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 484-2 421711-0-000-00--3520---
Nefinančné spoločnosti45 629--974-0-11 6774 97427 625-00--29584---
Centrálna vláda 2)296 053-4 27534 477-302-64 369022 707-0161 3750-08 548---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 513--718-246-4 282510-00--2160---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom125 964-1 09612 251-24-10 7576 49563 536-021 1750-18210 449---
Peňažné finančné inštitúcie51 238-341 513-24-1933 73237 037-00--08 705---
Finančné inštitúcie iné ako PFI946-390477-0-000-00--790---
Nefinančné spoločnosti26 011--1 217-0-2 7672 71719 251-00--581---
Centrálna vláda 2)47 245-6728 628-0-7 77907 248-021 1750-01 743---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)525--416-0-18460-00--450---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 841--9811 466--29-1 903-153131-01 1740-471 283---
Peňažné finančné inštitúcie-122-24261--29-193-464-1 051-00--0944---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-239--39288-0-000-00--650---
Nefinančné spoločnosti1 720---9-0-648296792-00---81---
Centrálna vláda 2)4 532--6131 087-0-2 1560390-01 1740-0338---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1 050--39-0--1 094150-00---100---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 133 263-57 101158 409-667 331-73 54119 006519 336-16 149446 99410 500-148 20316 693---
Peňažné finančné inštitúcie892 419-29 66550 490-411 956-29 8792 229258 240-067 71210 318-30 971960---
Finančné inštitúcie iné ako PFI47 376-337162-0-636 73616 223-00--23 193662---
Nefinančné spoločnosti144 108-2 66410 405-18 695-12 4164 67360 297-027 707--5 2561 995---
Centrálna vláda 2)1 021 971-24 23596 709-218 117-29 2255 095179 540-16 149351 545182-88 51712 657---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)27 388-200643-18 563-1 9582735 036-031--266419---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom34 726-9102 763-8 894-2 34642512 499-7515 3637-1 653385---
Peňažné finančné inštitúcie13 437-443807-5 700-2871405 948-00--8627---
Finančné inštitúcie iné ako PFI614-157-0-0178244-00--11852---
Nefinančné spoločnosti2 880-53263-16-261631 674-0457--1578---
Centrálna vláda 2)17 224-3991 665-2 843-1 786443 363-7514 9067-1 43524---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)572--21-335-1200-00--0204---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom12 656-3811 450--564-1 249-1597 361--3143 511-5-714302---
Peňažné finančné inštitúcie4 624-369595--419--239594 188-00--4823---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-544--4331-0-0-88183-00---25952---
Nefinančné spoločnosti2 267-53263-16-116-1381 479-0415---972---
Centrálna vláda 2)5 922-392595--427-1 38715294--3143 096-5-935-46---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)387---4-266--15-7-53-00---1201---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt