Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 536 941-64 450197 082-669 286-155 64639 266604 286-16 464603 20213 521-148 30625 433---
Peňažné finančné inštitúcie958 523-29 32554 344-413 218-34 83817 561295 786-067 50313 335-30 9231 690---
Finančné inštitúcie iné ako PFI51 639-3 582784-0-636 82316 038-00--23 739610---
Nefinančné spoločnosti185 711-2 61111 125-18 679-23 3399 48985 831-027 064--5 5672 006---
Centrálna vláda 2)1 307 502-28 730129 503-218 846-90 0565 078201 542-16 464508 605186-87 58320 909---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)33 566-2021 326-18 543-7 3503155 089-031--494217---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom168 033-3 55614 608-15 094-9 9296 92970 797-99233 73811-4 9927 387---
Peňažné finančné inštitúcie58 401-4722 450-7 294-2573 84738 154-00--3635 564---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 429-490441-0-048381-00--645---
Nefinančné spoločnosti29 149-721 374-994-3 4142 89819 818-0509--5020---
Centrálna vláda 2)78 161-2 5229 797-6 657-6 2415612 429-99233 22911-4 4311 796---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)893--546-149-178015-00--842---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom37 749-2 6382 700-9 993-1 6112627 256-3099 564-5-3 091331---
Peňažné finančné inštitúcie7 539-432745-3 177--5362222 888-00--281330---
Finančné inštitúcie iné ako PFI412-298-8-0-040363-00---2865---
Nefinančné spoločnosti4 005--13-43-991-583663 138-0-729---113---
Centrálna vláda 2)26 129-1 9212 049-5 780-2 016-104865-30910 293-5-3 025-20---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-336---43-45--452382-00--722---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom416 517-7 72940 123-1 392-83 33820 10490 702-0160 1933 073-8169 047---
Peňažné finančné inštitúcie70 810-294 448-844-4 71915 39141 552-003 073-0754---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 722-2 812623-0-000-00--2870---
Nefinančné spoločnosti43 910--983-0-11 0304 67826 833-00--30383---
Centrálna vláda 2)291 512-4 88833 390-302-62 212022 317-0160 1930-08 210---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 563--679-246-5 377350-00--2260---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom116 666-2 14712 882-98-8 2656 70959 542-019 4740-1887 361---
Peňažné finančné inštitúcie44 627-171 458-21-1443 84733 576-00--05 564---
Finančné inštitúcie iné ako PFI849-357436-0-000-00--560---
Nefinančné spoločnosti24 950--1 296-0-3 2722 83917 494-00--481---
Centrálna vláda 2)45 512-1 7739 165-0-4 83208 472-019 4740-01 796---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)728--527-77-17230-00--840---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 386-1 9391 419-23-7802362 695-03620--587519---
Peňažné finančné inštitúcie391-176--54--1972247-00--0334---
Finančné inštitúcie iné ako PFI179-165-5-0-000-00--190---
Nefinančné spoločnosti2 206---39-0-656291 544-00--151---
Centrálna vláda 2)4 952-1 7731 436-0-74701 144-03620--694183---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-342---49-77--426-170-00--730---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 120 425-56 721156 959-667 894-72 30819 162513 584-16 464443 00910 448-147 49016 386---
Peňažné finančné inštitúcie887 713-29 29649 896-412 374-30 1192 170254 234-067 50310 262-30 923936---
Finančné inštitúcie iné ako PFI47 917-770161-0-636 82316 038-00--23 452610---
Nefinančné spoločnosti141 801-2 61110 142-18 679-12 3094 81158 998-027 064--5 2641 923---
Centrálna vláda 2)1 015 990-23 84296 113-218 544-27 8445 078179 225-16 464348 412186-87 58312 699---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)27 003-202647-18 297-1 9732805 089-031--268217---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom51 368-1 4091 726-14 996-1 66422013 184-99214 26411-4 80427---
Peňažné finančné inštitúcie13 774-455992-7 273-11304 578-00--3630---
Finančné inštitúcie iné ako PFI580-1335-0-048381-00--85---
Nefinančné spoločnosti4 199-7278-994-142592 324-0509--219---
Centrálna vláda 2)32 649-749632-6 657-1 409563 957-99213 75511-4 4311---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)165--19-72-05715-00--02---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom30 363-6991 281-9 970-831266 490-3099 201-5-3 678-188---
Peňažné finančné inštitúcie7 148-431669-3 231--339-22 881-00--281-4---
Finančné inštitúcie iné ako PFI233-133-3-0-040363-00---3055---
Nefinančné spoločnosti1 799--13-4-991--73371 594-0-729---1612---
Centrálna vláda 2)21 177-148613-5 780-1 269-104-279-3099 930-5-3 719-203---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6--6--32--26552-00---12---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt