Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 498 646-61 806194 385-659 294-154 05339 015596 909-16 155593 32013 417-145 18125 112---
Peňažné finančné inštitúcie950 528-28 89353 599-410 041-35 37417 338292 852-067 20313 226-30 6421 360---
Finančné inštitúcie iné ako PFI51 194-3 284793-0-636 78315 669-00--23 997605---
Nefinančné spoločnosti181 888-2 62411 167-17 688-22 7699 42782 678-027 977--5 5651 993---
Centrálna vláda 2)1 281 137-26 808127 455-213 066-88 0465 189200 624-16 155498 109191-84 55520 939---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)33 899-1971 371-18 499-7 8012785 086-031--422215---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom167 586-2 14014 931-13 499-13 5894 59870 221-79837 61711-2 3507 832---
Peňažné finančné inštitúcie62 723-5081 920-8 674-1 4754 38939 810-00--1215 826---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 540-473442-0-087152-00--1 3842---
Nefinančné spoločnosti22 499-91 388-180-3 7247717 022-05--4747---
Centrálna vláda 2)79 154-1 15010 843-4 466-8 385013 237-79837 61211-6941 957---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)670--338-179-5450-00--1030---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom22 667-421633-3 489-3 0093757 212--2096 882-5-637223---
Peňažné finančné inštitúcie5 928-86416-2 420-9381 2181 840-00---398-592---
Finančné inštitúcie iné ako PFI737-3162-0--2-603-247-00--1 2682---
Nefinančné spoločnosti165--20-3-174-366-91366-0-591---7843---
Centrálna vláda 2)16 267-39206-1 016-2 036-1065 294--2097 473-5--247770---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-430--12--121--329-43-41-00--920---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom409 076-5 79038 705-1 368-82 55819 86988 007-0159 7933 055-1 4038 528---
Peňažné finančné inštitúcie70 398-284 372-897-4 91615 16641 545-003 055-0419---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 543-2 647628-0-000-00--2680---
Nefinančné spoločnosti41 704--1 021-0-10 3744 65025 289-00--28882---
Centrálna vláda 2)286 524-3 11531 955-302-61 465021 173-0159 7930-6948 026---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 907--729-169-5 803530-00--1530---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom124 419-92912 405-50-11 7123 83661 052-025 9520-8407 643---
Peňažné finančné inštitúcie45 962-171 179-50-1403 79135 101-00--05 684---
Finančné inštitúcie iné ako PFI743-318409-0-000-00--160---
Nefinančné spoločnosti21 996--1 388-0-3 603016 976-00--272---
Centrálna vláda 2)55 273-5949 137-0-7 96408 975-025 9520-6941 957---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)445--292-0-5450-00--1030---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 029--188-655--106-2 5234411 533-02 5790-676226---
Peňažné finančné inštitúcie-1 532--17-61--106-2620-1 238-00--0-732---
Finančné inštitúcie iné ako PFI118-161-12-0-000-00---310---
Nefinančné spoločnosti1 373--23-0-381-1681 215-00---802---
Centrálna vláda 2)7 309--332-609-0-2 46401 556-02 5790-694956---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-238--4-0--324-110-00--930---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 089 570-56 016155 680-657 926-71 49519 146508 902-16 155433 52710 362-143 77816 584---
Peňažné finančné inštitúcie880 130-28 86549 227-409 144-30 4582 172251 307-067 20310 171-30 642941---
Finančné inštitúcie iné ako PFI47 651-637165-0-636 78315 669-00--23 729605---
Nefinančné spoločnosti140 184-2 62410 146-17 688-12 3954 77757 389-027 977--5 2771 911---
Centrálna vláda 2)994 613-23 69395 500-212 764-26 5815 189179 451-16 155338 316191-83 86112 913---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)26 992-197642-18 330-1 9982255 086-031--269215---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom43 167-1 2112 526-13 449-1 87776211 208-79811 66511-1 510190---
Peňažné finančné inštitúcie16 761-491741-8 624-1 3355984 709-00--121142---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 797-15533-0-087152-00--1 3682---
Nefinančné spoločnosti503-90-180-1217746-05--2045---
Centrálna vláda 2)23 880-5561 706-4 466-42104 262-79811 66011-01---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)225--46-179-000-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom15 638-6091 288-3 595-486-667 718--2094 303-5--39-3---
Peňažné finančné inštitúcie7 461-103477-2 526-9365983 078-00---398141---
Finančné inštitúcie iné ako PFI619-15514-0--2-603-247-00--1 2992---
Nefinančné spoločnosti-1 208--20-26-174--1577-849-0-591--241---
Centrálna vláda 2)8 959-371815-1 016--428-1063 738--2094 894-5--941-186---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-192--8--121--5-32-41-00---10---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt