Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 475 423-61 379193 753-655 803-151 05638 640589 703-16 364585 90313 375-144 55824 889---
Peňažné finančné inštitúcie944 186-28 80753 184-407 621-34 43616 120291 036-066 81213 179-31 0401 951---
Finančné inštitúcie iné ako PFI50 477-2 968790-0-657 38515 918-00--22 749602---
Nefinančné spoločnosti181 501-2 64411 171-17 513-22 4159 51982 321-028 323--5 6441 951---
Centrálna vláda 2)1 264 934-26 769127 249-212 050-86 0095 294195 300-16 364490 738196-84 79620 169---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)34 325-1911 359-18 619-8 1313225 128-031--330215---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom183 014-2 13313 994-16 348-28 7084 72975 976-76131 85310-7057 797---
Peňažné finančné inštitúcie92 770-6772 022-12 304-19 7243 95747 713-00--4915 882---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 524-440388-0-0334198-00--14915---
Nefinančné spoločnosti23 683-481 318-0-3 95938517 525-0346--4953---
Centrálna vláda 2)64 035-9689 821-3 952-4 624010 540-76131 50710-41 847---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 003--445-92-401530-00--120---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom49 201-1 1162 304-5 247-20 1923 50910 823-1064 729-4-251928---
Peňažné finančné inštitúcie35 568-269736-5 009-19 4883 0725 644-00--490860---
Finančné inštitúcie iné ako PFI833-44039-0-0101147-00--9214---
Nefinančné spoločnosti2 314-48-25--512-9493211 241-0262---2151---
Centrálna vláda 2)10 585-3591 587-740--503-14 134-1064 467-4--3055---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-99---33-10-25816-343-00---5-2---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom402 099-5 97839 361-1 475-80 03519 42886 474-0157 2333 086-7278 302---
Peňažné finančné inštitúcie71 962-454 433-1 004-4 91414 54542 783-003 086-01 152---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 425-2 486640-0-000-00--2990---
Nefinančné spoločnosti40 333--999-0-9 9934 81924 074-00--36880---
Centrálna vláda 2)279 233-3 44732 564-302-59 000019 617-0157 2330-07 070---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7 146--725-169-6 128640-00--600---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom125 422-96711 292-86-9 1044 15366 879-025 1810-997 661---
Peňažné finančné inštitúcie54 327-321 202-86-5373 76942 819-00--05 882---
Finančné inštitúcie iné ako PFI788-362381-0-000-00--450---
Nefinančné spoločnosti22 446--1 298-0-3 79033116 977-00--491---
Centrálna vláda 2)47 000-5737 985-0-4 40007 083-025 1810-01 778---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)861--426-0-377530-00--50---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom15 230-7791 219-0-1 8263 2414 928-02 1880-321 017---
Peňažné finančné inštitúcie6 734-1139-0-5372 8932 389-00--0865---
Finančné inštitúcie iné ako PFI443-36236-0-000-00--450---
Nefinančné spoločnosti2 329--4-0-9443311 051-00---21---
Centrálna vláda 2)5 508-4061 172-0-10201 488-02 1880-0152---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)217---32-0-243170-00---110---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 073 324-55 401154 392-654 328-71 02119 212503 229-16 364428 67010 289-143 83116 587---
Peňažné finančné inštitúcie872 224-28 76248 751-406 617-29 5221 575248 253-066 81210 093-31 040800---
Finančné inštitúcie iné ako PFI47 052-482150-0-657 38515 918-00--22 450602---
Nefinančné spoločnosti141 168-2 64410 172-17 513-12 4224 70058 247-028 323--5 2761 871---
Centrálna vláda 2)985 701-23 32294 685-211 748-27 0095 294175 683-16 364333 505196-84 79613 099---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)27 179-191634-18 450-2 0032585 128-031--270215---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom57 592-1 1662 702-16 262-19 60457610 437-7616 67310-606136---
Peňažné finančné inštitúcie38 443-645820-12 218-19 1871884 894-00--4910---
Finančné inštitúcie iné ako PFI736-787-0-0334198-00--10415---
Nefinančné spoločnosti1 237-4820-0-16954548-0346--052---
Centrálna vláda 2)17 035-3951 836-3 952-22403 457-7616 32710-469---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)142--19-92-2400-00--70---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom33 971-3371 085-5 247-18 3662687 235-1062 541-4-219-89---
Peňažné finančné inštitúcie28 834-258697-5 009-18 9511793 255-00--490-5---
Finančné inštitúcie iné ako PFI390-783-0-0101147-00--4714---
Nefinančné spoločnosti-15-48-29--512-5-10190-0262---1950---
Centrálna vláda 2)5 077--47415-740--605-12 646-1062 279-4--305-146---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-316---1-10-15-1-343-00--6-2---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt