Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 426 300-60 256191 451-650 558-130 86735 247579 115-16 258581 37312 968-144 30723 900---
Peňažné finančné inštitúcie908 178-28 53952 449-402 613-14 94813 048285 449-066 72212 768-30 5501 092---
Finančné inštitúcie iné ako PFI49 648-2 525752-0-657 28515 778-00--22 654588---
Nefinančné spoločnosti179 603-2 59611 196-18 025-21 4689 19981 280-028 275--5 6641 900---
Centrálna vláda 2)1 254 454-26 411125 662-211 311-86 5125 410191 137-16 258486 346200-85 10320 104---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)34 418-1851 392-18 609-7 8743055 471-031--335216---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom158 104-2 20413 780-15 584-10 7883 49570 876-69631 79810-3 0515 822---
Peňažné finančné inštitúcie65 997-6731 947-11 913-7063 01943 286-00--4474 006---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 336-431415-0-03710-00--1145---
Nefinančné spoločnosti23 712-1531 318-0-3 9077317 786-0320--13816---
Centrálna vláda 2)66 454-9479 573-3 671-6 16509 804-69631 47810-2 3161 795---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)605--527-0-10320-00--360---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom26 461-1 6262 839-7 078-87-1 0898 727-1205 020-5-1 97485---
Peňažné finančné inštitúcie13 692-342991-5 660-370-1 3357 747-00--446-529---
Finančné inštitúcie iné ako PFI687-43118-0--88321-31-00--315---
Nefinančné spoločnosti3 040-15396--4-255-292 327-0186--498---
Centrálna vláda 2)9 587-7001 637-1 693--80-34-1 299-1204 834-5-1 420602---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-545--97--271--370-12-17-00--28-1---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom386 598-5 20038 144-1 475-78 20916 18781 546-0155 0612 796-6957 285---
Peňažné finančné inštitúcie64 940-354 395-1 004-4 37711 65240 394-002 796-0287---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 983-2 124605-0-000-00--2540---
Nefinančné spoločnosti38 004--995-0-9 0494 48823 023-00--37079---
Centrálna vláda 2)273 742-3 04131 392-302-58 898018 129-0155 0610-06 919---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 929--757-169-5 885470-00--710---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom117 604-93311 075-145-10 2122 94559 951-026 3390-2035 801---
Peňažné finančné inštitúcie46 352-241 204-145-5852 91337 475-00--04 006---
Finančné inštitúcie iné ako PFI828-372409-0-000-00--470---
Nefinančné spoločnosti21 071--1 228-0-3 718015 993-00--1311---
Centrálna vláda 2)48 843-5377 790-0-5 89906 483-026 3390-01 794---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)511--444-0-10320-00--250---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 752-767822--130-739-1 5622 773-01 0120-125205---
Peňažné finančné inštitúcie2 441-6248-29-585-1 4413 537-00--0-523---
Finančné inštitúcie iné ako PFI438-37219-0-000-00--470---
Nefinančné spoločnosti883--6-0-242-93667-00--601---
Centrálna vláda 2)1 271-389481--159-268-17-1 431-01 0120-0727---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-281--68-0--356-110-00--180---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 039 702-55 056153 307-649 083-52 65819 060497 569-16 258426 31210 172-143 61216 615---
Peňažné finančné inštitúcie843 237-28 50448 054-401 609-10 5711 396245 055-066 7229 972-30 550805---
Finančné inštitúcie iné ako PFI46 665-401147-0-657 28515 778-00--22 400588---
Nefinančné spoločnosti141 599-2 59610 201-18 025-12 4194 71158 257-028 275--5 2941 821---
Centrálna vláda 2)980 712-23 37094 270-211 009-27 6145 410173 008-16 258331 285200-85 10313 185---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)27 489-185635-18 440-1 9892585 471-031--264216---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom40 499-1 2712 705-15 439-57655012 035-6965 45810-2 84821---
Peňažné finančné inštitúcie19 645-649743-11 768-1211065 811-00--4470---
Finančné inštitúcie iné ako PFI508-596-0-03710-00--675---
Nefinančné spoločnosti2 641-15390-0-189731 793-0320--716---
Centrálna vláda 2)17 612-4101 783-3 671-26603 321-6965 13810-2 3161---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)94--83-0-000-00--110---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom21 710-8592 017-7 208--6524737 064-1204 007-5-1 849-120---
Peňažné finančné inštitúcie11 251-336743-5 631--2151064 210-00--446-6---
Finančné inštitúcie iné ako PFI249-59-1-0--88321-31-00---165---
Nefinančné spoločnosti2 158-15390--4-13641 660-0186---117---
Centrálna vláda 2)8 316-3111 156-1 852--348-17132-1203 821-5-1 420-126---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-264--29--271--14-1-17-00--10-1---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt