Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 781 933-67 116209 572-753 358-166 33937 583680 114-16 639652 29615 755-154 65728 503---
Peňažné finančné inštitúcie1 065 578-30 09860 595-457 002-35 30714 355350 982-069 67015 596-30 5281 446---
Finančné inštitúcie iné ako PFI57 859-3 709921-0-687 08219 989-00--25 241849---
Nefinančné spoločnosti196 830-2 73511 261-20 239-26 1369 93390 082-027 405--6 4032 636---
Centrálna vláda 2)1 427 162-30 357135 282-255 454-98 6495 868214 237-16 639555 196159-92 10923 213---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)34 504-2171 513-20 663-6 1793454 824-026--376361---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom178 199-3 24413 285-23 661-10 6626 97277 422-77335 7938-1 2025 177---
Peňažné finančné inštitúcie75 863-7562 599-16 146-4223 13349 448-00--1033 256---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 587-395420-0-0223786-00--659104---
Nefinančné spoločnosti27 845-1071 184-177-3 6793 27517 839-0805--418361---
Centrálna vláda 2)70 657-1 9868 514-6 867-6 4572529 340-77334 9888-181 454---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 247--568-471-104899-00--42---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom28 742-1841 319-7 671-1 650-1 67810 317-2018 574-3-519-12---
Peňažné finančné inštitúcie12 343-531 243-3 265--720-1 94410 898-00---114-338---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 179--261154-0--1-6748-00--441104---
Nefinančné spoločnosti-1 505--31-6--288--108-1-1 862-0195--314282---
Centrálna vláda 2)16 674-423-141-4 392-2 687247568-2018 379-3--45-34---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)51--69-302--20826-35-00---77-26---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom475 133-7 38839 831-10 839-89 68716 775122 463-0173 8394 462-1 7248 125---
Peňažné finančné inštitúcie104 770-615 004-794-5 19711 63576 544-004 462-655418---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 237-3 121746-0-000-00--3682---
Nefinančné spoločnosti44 414--961-0-13 5755 07624 071-00--584147---
Centrálna vláda 2)316 334-4 20632 260-9 953-66 670021 848-0173 8390-07 558---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 378--860-92-4 245640-00--1170---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom123 456-99510 567-54-8 4896 10765 849-026 6810-4074 307---
Peňažné finančné inštitúcie52 827-311 456-54-02 90945 148-00--03 229---
Finančné inštitúcie iné ako PFI814-347416-0-000-00--492---
Nefinančné spoločnosti22 173--961-0-3 4173 13414 219-00--35488---
Centrálna vláda 2)46 979-6177 187-0-5 02406 482-026 6810-0987---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)663--547-0-48640-00--40---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 067--1 289-1 203--452-1 286-2 2243 403-02 9130-164-531---
Peňažné finančné inštitúcie5 303--34100-19--520-2 1628 243-00--0-343---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-187--309150-0-000-00---302---
Nefinančné spoločnosti-4 523---116-0-108-76-4 749-00--27040---
Centrálna vláda 2)1 727--946-1 468--302-1 8500-91-02 9130-0-230---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-252--131--169--152140-00---760---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 306 799-59 728169 741-742 519-76 65220 808557 651-16 639478 45711 293-152 93320 378---
Peňažné finančné inštitúcie960 808-30 03755 591-456 208-30 1102 720274 438-069 67011 134-29 8731 027---
Finančné inštitúcie iné ako PFI53 622-588175-0-687 08219 989-00--24 873847---
Nefinančné spoločnosti152 416-2 73510 300-20 239-12 5614 85766 011-027 405--5 8192 489---
Centrálna vláda 2)1 110 828-26 151103 022-245 501-31 9795 868192 389-16 639381 357159-92 10915 655---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)29 126-217653-20 571-1 9342814 824-026--259361---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom54 743-2 2492 718-23 607-2 17386512 953-7739 1118-795870---
Peňažné finančné inštitúcie23 036-7251 143-16 092-4222244 300-00--10327---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 773-484-0-0223786-00--610102---
Nefinančné spoločnosti5 672-107223-177-2621413 620-0805--64273---
Centrálna vláda 2)23 678-1 3691 327-6 867-1 4332522 858-7738 3068-18467---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)584--21-471-56259-00--02---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom26 675-1 4732 522-8 123-3645468 294-2015 661-3-355519---
Peňažné finančné inštitúcie7 040-871 143-3 246--2002182 655-00---1145---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 366-484-0--1-6748-00--471102---
Nefinančné spoločnosti3 018--31110--288--216752 887-0195--44242---
Centrálna vláda 2)14 948-1 3691 327-4 694-837247659-2015 466-3--45196---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)303---62-471--5612-35-00---1-26---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt