Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 752 986-66 931208 251-745 688-164 70039 299669 880-16 437643 88915 420-153 94528 546---
Peňažné finančné inštitúcie1 052 175-30 04559 352-453 737-36 02616 299340 130-069 12015 258-30 4251 784---
Finančné inštitúcie iné ako PFI56 672-3 969766-0-697 08819 223-00--24 812745---
Nefinančné spoločnosti199 177-2 76611 266-20 528-26 2399 93492 087-027 912--6 0912 354---
Centrálna vláda 2)1 410 510-29 932135 423-251 063-95 9795 660213 582-16 437546 831162-92 16323 278---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)34 452-2191 444-20 360-6 3873184 858-026--453387---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom177 034-2 47213 926-24 094-6 0017 06383 887-74534 0478-3 1801 612---
Peňažné finančné inštitúcie73 272-6682 352-13 824-2783 49552 038-00--178439---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 900-399387-0-12113567-00--38141---
Nefinančné spoločnosti28 253-561 231-82-2 4453 24620 746-027--298123---
Centrálna vláda 2)71 954-1 3499 552-9 176-3 10518810 536-74534 0208-2 2711 004---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 655--404-1 012-161210-00--525---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom43 620--511 367-15 530-38430516 008-1377 713-3-2 19040---
Peňažné finančné inštitúcie25 550--2161 300-9 305--239-28015 701-00---128107---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 070-189-40-0-10102495-00--27341---
Nefinančné spoločnosti1 882-5680-82-3443251 161-0-449--19687---
Centrálna vláda 2)14 095--8061-5 131-233162-1 324-1378 162-3-1 815-200---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 024---34-1 012-36-4-25-00--345---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom472 174-8 67541 033-11 291-88 42018 999119 060-0170 9284 207-9058 657---
Peňažné finančné inštitúcie98 558-954 904-775-5 71713 79768 301-004 207-0762---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 423-3 429596-0-000-00--3980---
Nefinančné spoločnosti48 936--1 076-0-13 4675 15228 820-00--314107---
Centrálna vláda 2)314 627-5 15133 728-10 255-64 839021 939-0170 9280-07 787---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 630--729-261-4 397500-00--1930---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom122 681-1 06410 987-73-5 3296 64574 541-022 5350-2471 261---
Peňažné finančné inštitúcie53 760-551 137-58-03 44948 622-00--0439---
Finančné inštitúcie iné ako PFI811-356384-0-000-00--710---
Nefinančné spoločnosti26 953--1 197-0-2 2673 17520 154-00--12436---
Centrálna vláda 2)40 528-6537 888-0-2 90105 765-022 5350-0786---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)630--381-15-161210-00--520---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom13 553-406-1 529--72-656-4712 454-01 8760-105-296---
Peňažné finančné inštitúcie13 730-2685--87--128-31814 045-00--0107---
Finančné inštitúcie iné ako PFI132-146-42-0-000-00--280---
Nefinančné spoločnosti1 611--46-0-272275968-00--428---
Centrálna vláda 2)-2 005-234-1 578-0-4330-2 559-01 8760-0-411---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)85---40-15-79-40-00--350---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 280 812-58 256167 218-734 397-76 28020 300550 820-16 437472 96111 213-153 04019 890---
Peňažné finančné inštitúcie953 617-29 95054 448-452 962-30 3092 502271 829-069 12011 051-30 4251 022---
Finančné inštitúcie iné ako PFI52 249-540170-0-697 08819 223-00--24 414745---
Nefinančné spoločnosti150 241-2 76610 190-20 528-12 7724 78263 267-027 912--5 7772 246---
Centrálna vláda 2)1 095 883-24 781101 695-240 808-31 1405 660191 643-16 437375 904162-92 16315 490---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)28 822-219715-20 099-1 9902684 858-026--260387---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom54 353-1 4082 939-24 021-67241812 138-74511 5138-2 933351---
Peňažné finančné inštitúcie19 512-6131 215-13 766-278463 416-00--1780---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 089-433-0-12113567-00--31041---
Nefinančné spoločnosti1 300-5634-82-17871592-027--17486---
Centrálna vláda 2)31 427-6961 664-9 176-2041884 771-74511 4868-2 271218---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 025--23-997-000-00--05---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom30 067--4572 896-15 602--2723526 346-1375 837-3-2 085336---
Peňažné finančné inštitúcie11 820--2421 215-9 392--111381 656-00---1280---
Finančné inštitúcie iné ako PFI938-432-0-10102495-00--24541---
Nefinančné spoločnosti271-5634-82-7250193-0-449--15479---
Centrálna vláda 2)16 100--3141 639-5 131--2001621 235-1376 286-3-1 815211---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)939--6-997--430-25-00---15---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt