Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 708 412-66 981206 883-730 157-164 33738 932653 936-16 300636 03314 663-151 76228 428---
Peňažné finančné inštitúcie1 025 377-30 26158 052-444 432-36 26516 579324 418-068 64214 498-30 5531 677---
Finančné inštitúcie iné ako PFI55 618-3 781806-0-596 98718 732-00--24 551702---
Nefinančné spoločnosti197 523-2 71111 185-20 446-25 8879 59190 937-028 597--5 9002 269---
Centrálna vláda 2)1 396 468-30 013135 362-245 931-95 7765 451214 965-16 300538 768165-90 33823 399---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)33 426-2151 478-19 348-6 3503244 884-026--420382---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom204 269-2 97214 904-30 809-9 4487 01088 173-71246 00110-2 5361 694---
Peňažné finančné inštitúcie84 385-9782 137-21 345-3443 55655 917-00--8100---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 274-375440-0-0510-00--36345---
Nefinančné spoločnosti30 308-781 256-1 274-3 8403 01819 534-01 202--8125---
Centrálna vláda 2)86 638-1 54110 183-7 868-4 91935812 722-71244 79910-2 0021 524---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 664--888-322-345270-00--820---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom62 090-594906-22 551-555-55923 316-5413 387-4-1 416-126---
Peňažné finančné inštitúcie35 454-87724-14 492-47-75921 279-00---216-200---
Finančné inštitúcie iné ako PFI172-49-59-0-030-26-00--13444---
Nefinančné spoločnosti491--16-100-1 273-598-10-2 391-01 122--21-5---
Centrálna vláda 2)25 698-474273-6 633--1061754 499-5412 266-4-1 39935---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)275--68-153-165-45-0-1--790---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom458 065-8 27042 562-11 363-87 80019 047106 606-0169 0663 598-8008 953---
Peňažné finančné inštitúcie84 219-694 819-862-5 84514 11554 256-003 598-0655---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 292-3 284638-0-000-00--3700---
Nefinančné spoločnosti47 325--1 030-0-13 1954 87727 852-00--27299---
Centrálna vláda 2)316 684-4 91735 306-10 255-64 443024 498-0169 0660-08 199---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 545--769-246-4 317550-00--1580---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom131 958-1 15812 315-507-7 1916 55874 706-027 9120-1701 442---
Peňažné finančné inštitúcie55 260-481 337-126-03 52950 120-00--0100---
Finančné inštitúcie iné ako PFI836-363439-0-000-00--340---
Nefinančné spoločnosti26 265--1 256-0-3 2103 00218 735-00--548---
Centrálna vláda 2)48 863-7478 861-381-3 77805 851-027 9120-01 333---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)734--422-0-203270-00--820---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom15 403-592-490-448--142-77712 871-03 0010-80-180---
Peňažné finančné inštitúcie17 107-7158-67--219-78418 078-00--0-200---
Finančné inštitúcie iné ako PFI104-176-60-0-000-00---120---
Nefinančné spoločnosti-2 560--32-0-2990-2 911-00--128---
Centrálna vláda 2)723-409-636-381--1470-2 296-03 0010-011---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)28--16-0--7570-00--800---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 250 347-58 711164 321-718 794-76 53719 885547 330-16 300466 96711 065-150 96219 475---
Peňažné finančné inštitúcie941 158-30 19253 233-443 570-30 4202 464270 162-068 64210 900-30 5531 022---
Finančné inštitúcie iné ako PFI51 326-497168-0-596 98718 732-00--24 181702---
Nefinančné spoločnosti150 197-2 71110 155-20 446-12 6924 71463 085-028 597--5 6282 170---
Centrálna vláda 2)1 079 784-25 096100 056-235 676-31 3335 451190 467-16 300369 702165-90 33815 200---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)27 881-215709-19 102-2 0332694 884-026--262382---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom72 311-1 8142 589-30 302-2 25745212 465-71218 08910-2 366252---
Peňažné finančné inštitúcie29 125-930800-21 219-344275 797-00--80---
Finančné inštitúcie iné ako PFI438-121-0-0510-00--32945---
Nefinančné spoločnosti4 043-780-1 274-63016799-01 202--2716---
Centrálna vláda 2)37 775-7941 322-7 487-1 1413586 871-71216 88710-2 002191---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)930--466-322-14200-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom46 687-21 396-22 103-6972189 443-5410 386-4-1 33654---
Peňažné finančné inštitúcie18 347-80566-14 425-266253 201-00---2160---
Finančné inštitúcie iné ako PFI68--1271-0-030-26-00--14644---
Nefinančné spoločnosti3 051--16-132-1 273-299-10520-01 122--9-14---
Centrálna vláda 2)24 974-65909-6 252-411756 795-549 265-4-1 39923---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)247--52-153-91-2-45-0-1---10---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt