Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 399 168-58 636188 610-643 478-130 78636 343570 425-16 139575 86312 745-142 33223 811---
Peňažné finančné inštitúcie893 612-28 19651 458-396 953-14 57814 384277 721-066 05812 540-30 1041 621---
Finančné inštitúcie iné ako PFI48 967-2 094732-0-1526 96415 815-00--22 626583---
Nefinančné spoločnosti176 728-2 44311 100-18 028-21 2179 23478 998-028 200--5 6151 892---
Centrálna vláda 2)1 244 892-25 712124 024-209 617-86 5955 445192 403-16 139481 575205-83 67919 498---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)34 969-1911 296-18 880-8 2443165 488-031--307217---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom183 606-2 88315 894-18 986-12 1263 42984 975-66034 48110-3 7436 418---
Peňažné finančné inštitúcie76 001-9991 877-14 366-7693 29249 086-00--3635 249---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 571-418429-0-040802-00--87012---
Nefinančné spoločnosti34 614-1291 462-0-5 8305326 439-0244--4561---
Centrálna vláda 2)69 639-1 33711 619-4 582-5 49108 542-66034 23710-2 0041 156---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)781--507-38-3644106-00--500---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom43 410--1 4362 881-12 922-373-43620 948-1574 532-4-2 940533---
Peňažné finančné inštitúcie25 755-145575-10 286-474-19213 333-00--362772---
Finančné inštitúcie iné ako PFI71--1 301-41-0-0-14614-00--80012---
Nefinančné spoločnosti9 882--223148--6-994-508 811-0-153--374-12---
Centrálna vláda 2)7 846--572 265-2 847--1 110-186-1 880-1574 692-4-1 361-239---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-144---66--205-15670-0-6--43-1---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom381 774-4 43337 320-1 605-77 47217 74978 773-0154 0632 709-5707 080---
Peňažné finančné inštitúcie62 413-294 147-975-3 79213 09436 857-002 709-0810---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 543-1 751585-0-000-00--2070---
Nefinančné spoločnosti37 122--988-0-8 8084 58122 356-00--31079---
Centrálna vláda 2)272 487-2 65330 911-461-58 6311719 560-0154 0630-06 191---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7 209--689-169-6 241570-00--530---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom124 159-87013 801-142-11 6693 31761 398-026 2100-3466 406---
Peňažné finančné inštitúcie46 052-201 182-142-6243 27335 562-00--05 249---
Finančné inštitúcie iné ako PFI912-373420-0-000-00--1190---
Nefinančné spoločnosti27 283--1 368-0-5 804019 917-00--1931---
Centrálna vláda 2)49 418-47710 420-0-5 23505 919-026 2100-01 156---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)495--411-0-6440-00--340---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 556--2 1021 746-28-664-3252 532-01 2200-188605---
Peňažné finančné inštitúcie2 264--28-56-28-624-2111 097-00--0810---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 086--1 157-42-0-000-00--1130---
Nefinančné spoločnosti3 975--54-0-1 352-962 535-00--1291---
Centrálna vláda 2)-552--9171 875-0--1 318-25-1 100-01 2200--82-205---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-44---85-0-670-00--280---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 017 395-54 203151 290-641 873-53 31418 594491 652-16 139421 80110 036-141 76216 732---
Peňažné finančné inštitúcie831 200-28 16747 311-395 978-10 7861 290240 864-066 0589 831-30 104811---
Finančné inštitúcie iné ako PFI46 424-343147-0-1526 96415 815-00--22 419583---
Nefinančné spoločnosti139 606-2 44310 112-18 028-12 4094 65356 642-028 200--5 3051 814---
Centrálna vláda 2)972 405-23 05993 113-209 156-27 9645 428172 843-16 139327 512205-83 67913 307---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)27 760-191607-18 711-2 0032595 488-031--254217---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom59 447-2 0132 093-18 844-45711224 453-6608 27110-3 39712---
Peňažné finančné inštitúcie29 949-979695-14 224-1451913 524-00--3630---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 659-459-0-040802-00--75112---
Nefinančné spoločnosti7 331-12994-0-26536 522-0244--2630---
Centrálna vláda 2)20 221-8601 199-4 582-25602 623-6608 02710-2 0040---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)286--96-38-300106-00--160---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom38 854-6661 135-12 894--291-11119 292-1573 313-4-2 752-72---
Peňažné finančné inštitúcie23 491-173631-10 258--1501912 236-00--362-38---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 157--1441-0-0-14614-00--68712---
Nefinančné spoločnosti5 908--22394--6--358466 276-0-153--245-13---
Centrálna vláda 2)8 398-860390-2 847-208-161-780-1573 472-4-1 443-34---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-100--19--205-9-170-0-6--15-1---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt