Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom2 355 990-60 066185 727-630 555-130 40536 786549 477-15 982571 87712 447-139 39323 275---
Peňažné finančné inštitúcie867 993-28 05150 881-386 666-14 10414 575264 388-066 49812 239-29 742848---
Finančné inštitúcie iné ako PFI48 907-3 396774-0-1526 97815 201-00--21 835571---
Nefinančné spoločnosti166 997-2 66610 952-18 034-20 2189 28470 187-028 512--5 2391 905---
Centrálna vláda 2)1 236 984-25 769121 758-206 770-87 7015 638194 283-15 982476 830208-82 31219 734---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)35 108-1841 362-19 085-8 2303115 418-037--265217---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom0------12 140-62 342--26 409--1 0292 200---
Peňažné finančné inštitúcie0------1 232-46 140--0--2060---
Finančné inštitúcie iné ako PFI0------0-183--0--591100---
Nefinančné spoločnosti0------4 461-15 250--0--92212---
Centrálna vláda 2)0------3 094-745--26 409--1411 888---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)0------3 353-24--0--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom0------2 550-12 211--6 508--5211 403---
Peňažné finančné inštitúcie0------289-11 386--0--206-49---
Finančné inštitúcie iné ako PFI0-------5-60--0--377100---
Nefinančné spoločnosti0------1 117-29--0--69188---
Centrálna vláda 2)0-------2 042-745--6 508---1291 174---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)0------3 191--9--0---2-10---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom377 171-6 53535 572-1 576-76 80818 07476 241-0152 8292 679-3826 474---
Peňažné finančné inštitúcie60 116-574 202-946-3 16813 30435 760-002 679-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 629-2 908627-0-000-00--940---
Nefinančné spoločnosti33 147--934-0-7 4564 67719 821-00--18178---
Centrálna vláda 2)273 023-3 57029 035-461-59 9484220 660-0152 8290-826 396---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7 255--774-169-6 236510-00--250---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom0------10 791-53 808--22 277---1 876---
Peňažné finančné inštitúcie0------762-38 928--0---0---
Finančné inštitúcie iné ako PFI0------0-0--0---0---
Nefinančné spoločnosti0------3 906-14 880--0---49---
Centrálna vláda 2)0------2 890-0--22 277---1 826---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)0------3 233-0--0---0---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom0------3 873-5 821--2 376---1 257---
Peňažné finančné inštitúcie0------762-5 931--0---0---
Finančné inštitúcie iné ako PFI0------0-0--0---0---
Nefinančné spoločnosti0------779--110--0---49---
Centrálna vláda 2)0-------901-0--2 376---1 208---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)0------3 233-0--0---0---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 978 819-53 531150 155-628 979-53 59718 712473 236-15 982419 0489 768-139 01116 801---
Peňažné finančné inštitúcie807 877-27 99446 679-385 720-10 9361 271228 628-066 4989 560-29 742848---
Finančné inštitúcie iné ako PFI45 278-488147-0-1526 97815 201-00--21 741571---
Nefinančné spoločnosti133 850-2 66610 018-18 034-12 7624 60750 366-028 512--5 0581 827---
Centrálna vláda 2)963 961-22 19992 723-206 309-27 7535 596173 623-15 982324 001208-82 23013 338---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)27 853-184588-18 916-1 9942605 418-037--240217---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom0------1 349-8 534--4 132--1 029324---
Peňažné finančné inštitúcie0------470-7 212--0--2060---
Finančné inštitúcie iné ako PFI0------0-183--0--591100---
Nefinančné spoločnosti0------555-370--0--92163---
Centrálna vláda 2)0------204-745--4 132--14162---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)0------120-24--0--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom0-------1 323-6 390--4 132--521146---
Peňažné finančné inštitúcie0-------473-5 455--0--206-49---
Finančné inštitúcie iné ako PFI0-------5-60--0--377100---
Nefinančné spoločnosti0------338-139--0--69138---
Centrálna vláda 2)0-------1 141-745--4 132---129-34---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)0-------42--9--0---2-10---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt