Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom16 188 95559 474445 524679 12018 6402 920 3595 1301 810 060263 6343 969 03695 413463 0302 881 010620 4859 4131 496 845272 97533 52611 312-
Peňažné finančné inštitúcie3 385 5577 469121 65782 7081 067880 7381 455356 79499 505937 08419 03741 102406 49034 517224347 15847 74769884-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 624 4512 98914 90183 0211 233170 715348209 13511 775241 0671 277269 398239 917557 8052 573677 62221 677195365-
Nefinančné spoločnosti1 320 8304 10137 11757 8960202 0271 098105 45331 062586 3005606 347125 53217 562502110 49632 467725320-
Centrálna vláda 2)8 140 75444 914267 061419 08516 3401 261 4502 1231 097 579117 3372 002 16174 539146 1832 094 17910 6006 113356 679167 71531 90710 543-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)717 36404 78836 4110405 42910641 0993 955202 4240014 892004 8913 37000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom719 8062 23619 01533 272128122 3941 79066 95214 395227 3116 20150 60578 55417 75217460 04811 99970245-
Peňažné finančné inštitúcie170 7715255 60812 575031 53925714 3016 61185 64001 3955 3012 82204 1475000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI128 2522102 568589 172295 076478 189039 48514 98414 358027 47181000-
Nefinančné spoločnosti80 7795102 4221 760014 59247 6351 88036 699031 91522204 8738 221390-
Centrálna vláda 2)297 5831 17910 9859 6177058 9911 50039 7064 00071 3046 2019 72256 35335017423 5572 91866345-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)42 421006 75108 10002341 85725 479000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom285 4421 86412 60518 3785248 2471 65845 3012 95779 6672 4809 54429 2908 876-1225 924-5 490434-67-
Peňažné finančné inštitúcie38 4445014 2554 27308 4412579 2881 69816 3240-527-1 5654220-4 808-11500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI40 423-2-99148583 10141 938-2482701 4989 6458 205012 090-45100-
Nefinančné spoločnosti19 5604361 82224602 72023 064-26810 016-3521-289-10202 09016370-
Centrálna vláda 2)182 0639296 6458 736-634 9661 40030 8171 65051 3152 8328 57221 761350-1216 557-5 056427-67-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 9530-184 9750-981-5194-991 18500-26300-5-3000-
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 184 8813 10210 53365 4771 512152 818604115 38631 939439 87412 80525 480146 11337 79085590 10826 0215840-
Peňažné finančné inštitúcie230 86842 21915 1633222 977710 85312 162134 08705 0483 4699 359015 488000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI122 9039525 240257 8302215 01620911 515012 3872627 125017 9571 58500-
Nefinančné spoločnosti116 150544785 789016 09607 6895 01661 97702001 84995504 68311 287670-
Centrálna vláda 2)628 7302 9507 83435 0611 45589 42057581 41411 190170 65112 8057 846140 76935085551 94013 0995160-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)86 230004 225016 49504143 36261 64400000405000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom347 9522297 28917 7226737 9731518 3646 760152 4173 20138 82315 2795 02817428 9589 598700-
Peňažné finančné inštitúcie91 04201 2897 46401 92272 3322 33069 92201 161402 16202 413000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI64 660902 02302 15785476 390035 90102 29409 06278000-
Nefinančné spoločnosti45 16402951 07306 44204 8871 52620 1510065122202 3737 509340-
Centrálna vláda 2)122 0272205 7055 5866725 377010 9211 00036 6233 2011 76114 58835017415 1101 308360-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)25 058001 57602 07502191 85719 331000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom52 615-364 1804 65067 372-854 908-1 21121 4011 1981 048987447413 336986-980-
Peňažné finančné inštitúcie8 98306962200-3 16871 12478210 9950342-2825060-2 240000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 558-6-2-19002288-35-131 3620950-3070-2 1447800-
Nefinančné spoločnosti-9 304021-3170-3 0550448-531-4 90800-73-1020-390-40120-
Centrálna vláda 2)56 040-303 4654 720614 852-1003 152-1 35018 4661 1986111 341350418 1101 308-1000-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-5 662002170-1 4850219-99-4 514000000000-
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom15 004 07456 371434 991613 64317 1282 767 5414 5261 694 674231 6953 529 16282 608437 5502 734 897582 6958 5581 406 737246 95432 94211 312-
Peňažné finančné inštitúcie3 154 6897 465119 43867 5451 035857 7611 448345 94187 343802 99719 03736 054403 02025 158224331 67047 74769884-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 501 5482 89414 89977 7811 208162 885326194 11911 566229 5521 277257 012239 891530 6802 573659 66420 092195365-
Nefinančné spoločnosti1 204 6804 04836 63952 1070185 9311 09897 76426 046524 3235606 147123 68316 607502105 81321 181658320-
Centrálna vláda 2)7 512 02441 964259 227384 02414 8851 172 0301 5481 016 165106 1471 831 51061 734138 3371 953 41110 2505 258304 739154 61631 39110 543-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)631 13404 78832 1860388 93410640 685593140 7800014 892004 8513 32000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom371 8552 00711 72615 5506184 4211 77548 5887 63574 8943 00011 78263 27412 724031 0902 40163245-
Peňažné finančné inštitúcie79 7295254 3195 112029 61725011 9694 28115 71802335 26166001 7345000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI63 592120545587 015215 07101 79903 58514 98412 063018 4093000-
Nefinančné spoločnosti35 6155102 12768708 15042 74835416 548031 264002 50071250-
Centrálna vláda 2)175 5559595 2804 031333 6141 50028 7853 00034 6813 0007 96241 765008 4471 61062745-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)17 363005 17506 02501506 148000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom232 8271 9008 42513 7284640 8751 74340 3934 16858 2661 2828 49628 3048 428-5322 588-6 476532-67-
Peňažné finančné inštitúcie29 4615013 5594 053011 6092508 1649165 3290-870-1 283-840-2 568-11500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI37 8644-97339582 873-41 973-11-53501 4039 6458 512014 235-52900-
Nefinančné spoločnosti28 8644361 80156305 77522 61626314 924-3521-216002 48056350-
Centrálna vláda 2)126 0239593 1804 016-1220 1141 50027 6653 00032 8491 6347 96220 4200-538 447-6 364527-67-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)10 6150-184 7580504-5-2505 69900-26300-5-3000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt